Začátkem června předala ředitelka školy Irena Brůnová školku stavbařům a nyní po třech měsících ji zase postupně přebírá. Ne však sama, ale s celým sehraným kolektivem, který letos prochází opravdu těžkou zkouškou.  Po MŠ Vinohrady to je druhá školka, kde proběhla generální rekonstrukce. Nešlo jen o zateplování obvodového pláště a výměnu asi poloviny oken, ale také o změnu  systému vytápění. Ve třídách, ale vlastně ve všech prostorách budovy jsou namontovány radiátory. Kotelna a potřebná regulační technologie se ještě montuje, budovu tedy zatím vytápí zářijové sluníčko.
Budova však již žije, od 4. září se zde stejně jako v jiných školkách ve městě rozléhají dětské hlásky. Třída těch nejmenších - Kuřátek je již uklizena a zabydlena, vybavena novými koberci, v prostoru stolečků je nové linoleum. Na fotografiích "kuřátka" nejsou, při mé návštěvě byly děti na vycházce. V provozu je již také  školní kuchyň, v úterý 12. září zde kuchařky připravovaly rybí filé. A nejenom pro Kuřátka, ale i pro další dvě třídy starších dětí "Veverky" a "Ježečky", kteří sídlí ještě v azylu v budově bývalé Svářečské školy a kam převáží obědy automobilem. Aby se tak mohlo stát, bylo třeba vyvinout mimořádné úsilí. "Nezapomeňte zmínit, že velké poděkování patří především panu Hájkovi a jeho formě H - Komplet  a potom malířské firmě pana Čechala," říká Irena Brůnová. "Pracovali bez ohledu na volný čas a víkendy a umožnili  těm nejmenším dětem a jejich rodičům řádný nástup do školky bez provizória. Jsem jim opravdu vděčná.  Také stavební i topenářská firma se snaží vycházet vstříc, mimořádnými opatřeními zabezpečili bezpečnost dětí a jejich rodičů. Věřím, že provedené práce budou v dobré kvalitě,"dodává.
Měl jsem možnost projít celou školní budovu včetně technického zázemí. Zde má školka dokonce svou vlastní prádelnu s velkou pračkou a mandlem, školka je tedy provozně samostatná, děti mají třeba i školkovská pyžama. Prohlédl jsem i současné sociálky. Pamatují ještě  výstavbu školky v roce 1982 a po 35 letech by zasloužily rekonstrukci. Projekt letošních úprav na to ale nepamatoval, je příslib na příští rok. Jenže se to mohlo udělat při jednom nepořádku, peníze na se na to jistě našly, je to věc priorit. Jednorázová  akce je vždy levnější než jakákoliv etapizace. Tak se letos zatím podařilo alespoň  snížit výšku dvou umyvadel, neboť školku navštěvují poprvé již i dvouleté děti. 
Prohlédl jsem také zahradu, která byla vždy pýchou této školky a umožňovala zdejším dětem pobyt v klidné přírodě.  Vždyť i na vycházky chodí děti nejčastěji do blízkého lesa. Která jiná školka ve Třebové má takové možnosti?  Současný stav zahrady je však poněkud smutný. Jednak se dlouho nesekala, jednak jsou zde i stopy práce stavbařů, potřebuje rychlou údržbu. Je to záležitost Eko Bi, jistě se s tím vyrovnají ke spokojenosti všech. Některá nová zeleň však byla vysázena cca před dvěma lety v rámci projektu revitalizace zeleně ve městě, její údržbu by měla zajistit odborná firma, která zajišťovala výsadbu a ručí za ni po dobu 5 let.
Vybavení školky zůstává bez obměny, i když by si jistě děti zasloužily např. nové šatní skříňky (jako např. před dvěma lety na Vinohradech). Budova bude celá nově čistě vymalovaná a vyzdobená. Mateřská škola U koupaliště je plně obsazena, není jediné volné místečko. Díky schválené výjimce je v každé třídě 28 dětí. Vše se připravuje k zabydlení dalších dvou tříd. Je předpoklad, že velké stěhování vypukne o víkendu před 18. zářím. Potom už bude celá školka pohromadě a práce na budově se přesunou do venkovních prostor. Paní ředitelka věří, že se podaří co nejdříve nastartovat a odzkoušet i systém vytápění, který bude potom spravovat TEZA. Fasáda již pomalu získává svou projektovanou barevnost, zatím ze strany od zahrady. Rozsáhlá stavební činnost znamenala pro celý personál školky mimořádné zatížení, mnoho práce navíc. Sehnat ve Třebové úklidovou firmu je totiž velký problém.
Potíže se postupně překonají. Celý kolektiv ze školky se už těší na to, až se budou moci plně věnovat dětem, vymýšlet pro ně zajímavé programy. Využívají všechny možnosti na to, aby se připravily na postupný nárůst počtu  dětí ve věku 2 - 3 roky. V plánu mají také uspořádat ještě do konce roku oslavy 35 let od vybudování této mateřské školy. To bude další příležitost, jak poznat MŠ U koupaliště po rekonstrukci opět v plné práci a plném provozu.
Milan Mikolecký 12.9. 2017

Zabydlená třída "Kuřátek" sídlí v přízemí budovy
Vstupní šatna a umývárna  třídy nejmenších dětí
Třídy Veverek a Ježečků připravené k nastěhování nábytku a zařízení
Severní strana budovy, vstup je obložen dřevem
Zahrada nutně potřebuje údržbu                                                         Budova školy od parkoviště