Výstavní expozice městského muzea oslaví páté narozeniny

Slavit může (a měl by)  především kolektiv muzejních pracovníků, pro které bylo slavnostní otevřené nové muzejní budovy v Klácelově ulici před pěti lety splněním velkého snu. Na využití nbově rekosntruované a dostavěné budovy jsem se zeptal ředitelky městského muzea Mgr. Jany Voleské:

Před pěti lety jsme dostali k užívání zcela novou muzejní budovu a zrekonstruovaný  klasicistní měšťanský dům, který je zapsán v seznamu kulturních památek. Oba objekty nabízí návštěvníkům důstojné prostory pro stálé expozice, výstavy, přednášky, vernisáže i jiné akce. Co víc si může muzejník přát? Samozřejmě, že jsme se po otevření museli potýkat s určitými problémy, a to zejména technického rázu. Především bylo třeba najít optimální řešení provozu modelového kolejiště. Díky týmu nadšených lidí, kteří  se o provoz muzea a modelů starají, se podařilo postupně problémy vyřešit a dnes technika (většinou) funguje tak, jak má.

Pokud se týká návštěvnosti: za uplynulých pět let navštívilo expozice a výstavy muzea na 35 000 návštěvníků. Když připočítáme i návštěvníky  akcí konaných mimo vlastní budovu muzea a návštěvníky objektů, kde muzeum zajišťuje průvodcovskou službu, dostaneme se k číslu cca 43 000 osob. Domnívám se, že na muzeum naší velikosti to vůbec není špatný výsledek.  Ale určitě budeme rádi, když návštěvnost poroste a lidé budou z muzea odcházet s pocitem příjemně stráveného času.

Reakce návštěvníků zaznamenáváme buď přímo při běžném provozu muzea, nebo se je dočítáme z  návštěvní knihy. Všem pracovníkům muzea dělá radost, že ohlasy jsou v drtivé většině pozitivní. Doufáme, že ti, kteří třeba hledali něco, co v našich expozicích nenašli, budou osloveni některou z nabízených krátkodobých výstav. Ty se snažíme koncipovat a obměňovat tak, abychom uspokojili různé zájmy různých návštěvnických skupin.

Odpovědět na otázku, jestli si Třebováci váží nového muzea, je pro mě těžké. Věřím, že ti, kteří jeho nabídky využívají, ano. Domnívám se však, že i ti, pro něž návštěva muzea je spíše věcí mimořádnou, chápou význam a poslání  paměťových institucí, mezi které muzeum patří.

Touto cestou bych znovu chtěla poděkovat všem, kteří se o vybudování muzea zasloužili!  

Jana Voleská