Svobodné podnikání nebo klidný spánek?                            
Má větší váhu pokojné užívání vlastní nemovitosti a ničím nerušený noční spánek nebo právo na svobodné podnikání za podmínek stanovených zákonem? Na tuto otázku bude muset v nejbližší době nalézt odpověď místní samospráva. Ve fázi přípravy je totiž návrh obecně závazné vyhlášky, která by po vzoru jiných měst a obcí mohla omezit provozní dobu restauračních podniků v některých lokalitách města. Důvodem jeho vzniku jsou desítky stížností na rušení nočního klidu v souvislosti s provozem právě těchto podniků. O tzv. protikuřáckém zákoně toho již bylo napsáno mnoho, i když na hodnocení jeho dopadů je zatím stále brzy, na to platí příliš krátce. Jisté je však to, že přesunul kuřáky z hospod, barů a restaurací do venkovních prostor, což se logicky dotklo lidí, kteří bydlí v jejich bezprostřední blízkosti a cítí se být obtěžováni vzniklým hlukem. Ve městě existují podniky, které se s touto novou situací vyrovnaly poměrně dobře, u jiných však vznikají opakované problémy. Na mysli mám lokality jako je pěší zóna Na Splavě, Javorka, Za Vodou, Semanínská, Hýblova a Moravská ul. Jsou i jiné možnosti řešení, než přijetí vyhlášky, která povede k dalšímu omezení podnikatelské činnosti?
Jako nejsnadnější se nabízí zvýšení kontrolní činnosti strážníků a udělení postihů za porušení zákona. To by určitě řešením bylo, pokud by to bylo tak lehce realizovatelné. Městská policie pro zklidnění situace udělá jistě maximum, které dvoučlenná hlídka, určená ke kontrole celého města a přilehlých obcí, zvládne. I pokud by se však kapacita MěP navýšila, jeví se permanentní ostraha určitých lokalit jako značně problematická. Navíc v naprosté většině případů se jedná o situace, kdy se kouřící skupina občanů mezi sebou normálně baví, nejedná se o křik, zpěv ani reprodukovanou hudbu, proto je lze těžko za něco postihnout. Chápu ovšem, že pokud je tento stav trvalý, a zvláště pak v letních měsících, kdy jsou i v noci otevřená okna, mohou se cítit občané bydlící v blízkosti těchto podniků omezováni na svých právech. Znám podniky (mimo Č. T.), které tuto situaci řeší tím, že jejich personál aktivně působí na své hosty i v prostoru před restaurací a vhodnou komunikací spolu s  žádostí o zachování pořádku se je snaží usměrnit v souladu s požadavkem na noční klid. Samozřejmě, může to znamenat náklady navíc, ale pravděpodobně se jim to i tak vyplatí.
Dalším řešením je přímá dohoda vlastníků dotčených nemovitostí s provozovateli restaurací a nalezení oboustranně přijatelného řešení. Možnosti jistě existují, někde se to již povedlo, jinde vůle sednout si ke společnému jednacímu stolu chybí. Vždy však existuje varianta obrátit se žádostí o stanovení verdiktu na příslušný soud.
Krajním řešením je přijetí výše zmíněné vyhlášky, která omezí otevírací dobu podniků v předem daných lokalitách. Tím však jejich provozovatelům dále zpřísní podmínky stanovené státem pro jejich podnikání a veřejnosti určí dobu, po kterou je možné se věnovat zábavě. Majitelé restaurací barů vznik protikuřáckého zákona neiniciovali, je těžké jim dávat výše uvedený stav za vinu. Skutečně to však mají být právě města a obce, kdo svými vyhláškami budou obrazně řečeno „narovnávat“ kolizní stav, který stát nastolil zákonem?    
Nalézt řešení bude jistě těžké, zvláště pokud se na problém začne nahlížet „politicky“, jak se u nás bohužel začíná stávat zvykem. Doufejme proto, že převládne věcná diskuse a zazní pádné argumenty, ne pouze emoce a osočování. Ať už zastupitelé rozhodnou jakkoliv, je jasné, že se jedna strana tohoto sporu bude cítit poškozena. Pokud však žijeme v právním státě, bude muset, tak jak je to v demokracii běžné, respektovat vůli většiny.
                                                                                                                                                                 Petr Baláž
Pozn.: autor je strážníkem městské policie.