Řetůvanka & Eva a Vašek  v Dlouhé Třebové

V neděli 3. září se "na starém hřišti" v Dlouhé Třebové  konala tradiční akce spojená s koncem léta, příjemné hudební odpolednem na které se řada především starších spoluobčanů  nejen z Dlouhé Třebové, ale i z širšího regionu dlouho těší.  Nechyběli zde ani Českotřebováci. Proto byla také akce plakátována i v našem městě.  Je to akce tradiční, příznivci obou hudebních seskupení se překrývají a vládne zde samozřejmá pohoda. "Staré hřiště" v Dlouhé Třebové skutečně dříve patřilo zdejšímu Sokolu, ale po dohodě dostali Sokolové náhradu jinde a obecní úřad zde provedl úpravy tak, aby byl tento (oplocený) prostor dobře připraven např. na letní kulturní a společenské akce, také dětské soutěže. Je zde postaveno malé trvalé dřevěné jeviště, stánky s občerstvením a zázemím. Je to navíc blízko centra a doplňuje tak všechno co má obec mít. Trvalým návštěvníkem koncertů skupiny Surf  (Evy a Vaška) je Čechoameričan Jan Bochenek, Českotřebovák žijící v San Francisku v Kalifiornii, který nechyběl ani  na letošním dlouhotřebovském koncertu, i když má již na krku osmdesátku. Nedílnou součástí vydařené akce bylo dobré občerstvení, s vydáváním pomáhali dokonce i dlouhotřebovští radní, u nápojů např. nechyběl vrchní přednosta DKV Česká Třebová Ing. Slezák. Letos byly v neděli 3. září  počasí poněkud nejisté, celé dopoledne pršelo, aby se pak na odpoledne přece jen počasí umoudřilo a poskytlo pořadatelům v Dlouhé Třebové šanci na kvalitní hudební produkci.  Podíl na tom měly obě kapely, jak Dechová hudba Řetůvanka, hrající v plném obsazení pod vedením kapelníka Jiřího Zemana, tak i samotní zpěváci Eva a Vašek, kteří sami mají v Dlouhé Třebové za léta svého vystupování hodně známých.  (mm)