Sraz po 50 letech

Setkání spolužáků 9.A a 9.B tehdejší II.ZDŠ na Parníku se konalo v sobotu 23.9.2017 v restauraci Nad Hrází v Srnově. Z celkového počtu žáků obou tříd, kteří v roce 1967 ukončili základní školu, se zúčastnila pouze slabá třetina. Příčinou bylo zřejmě deštivé počasí v kombinaci s místem srazu v odloučené lokalitě. Tím víc nás potěšilo, že přijaly pozvání naše dvě kantorky – pí uč. Marta Skalická a Marie Zoubelová.  V Srnově nás sice nebylo mnoho, ale přesto lze hodnotit sraz jako vydařený. Setkání s těmi, se kterými nás pojí pouto dětských přátelství a vzpomínky na časy malin nezralých, bylo moc milé a restaurace Nad Hrází dokázala vytvořit velmi důstojné prostředí.  MČ