Televizní kabelový rozvod

na staré Lhotce uhrazen s dvouletým předstihem

Rozvoj kabelové televize v České Třebové v prvních letech probíhal ve spolupráci firmy Intes Invest a Města Česká Třebová rychlým tempem, bylo třeba využít tehdejšího rychlého rozvoje telefonní sítě. Město Česká Třebová se na přelomu století rozhodlo společný projekt tehdy s firmou Intes Invest ukončit. Provozovatel kabelové televize, který prošel transformací,  byl v té době postaven před problém dále pokračovat v rozvoji a další modernizaci kabelové sítě ve městě a současně měl odkoupit televizní kabelový rozvod na Staré Lhotce, který  Město Česká Třebová získalo do svého majetku od společnosti Intes invest s.r.o. O způsobu odkoupení toho kabelového rozvodu jednalo na veřejných jednáních několikrát zastupitelstvo města. Diskuze to tehdy nebyla jednoduchá a byla veřejností sledována. Nakonec zastupitelstvo na jaře roku 2003 rozhodlo o odkoupení kabelového rozvodu společností Kabelová televize, s.r.o., jejímž jednatelem byl Ing. Ervín Wacník. Smlouva o splátkovém prodeji kabelového rozvodu na kupní cenu 4 702 564 Kč byla podepsána dne 1. dubna 2003 a současně  byla jednatelem společnosti avalována směnka, kterou Ing. Ervín Wacník za úhradu kupní ceny ručil vlastním majetkem.
K úplnému uhrazení uvedené částky mělo dojít  k 15. 5. 2019.  Společnost Kabelová televize CZ, s.r.o. letos v létě ohlásila, že kupní cenu kabelového rozvodu Stará Lhotka uhradila s dvouletým předstihem k 15. květnu letošního roku 2017. Město již tedy nemá u Kabelové televize žádnou pohledávku. Směnka, kterou ručil jednatel společnosti za realizaci transakce tím pádem ztratila  platnost a měla by být jednateli společnosti vrácena.
Teprve nyní po letech si uvědomujeme, co všechno pro nás znamená funkční síť kabelové televize umožňující také kapacitní a rychlý datový přenos. Dnes měří v České Třebové koaxiální síť 85,7 km, je na ní napojeno 6053 domácností a aktivně jí využívá 72 % domácností pro televizní příjem a z toho 57 % internet. Kabelová siť je poskytována zdarma pro šíření místního televizního vysílání. Délka kabelové optické sítě v současné době činí 16,2 km a obsahuje několik milionů metrů optických vláken. Rozvoj tím nekončí.  Kabelová televize v následujícím období plánuje rozšířit kabelovou optickou sít o dalších cca 30 km. Vzniká celoměstská optická síť (MEWOS), kterou v současnosti  v současnosti využívá již několik významných firem. Na této síti funguje např. městský kamerový systém, turnikety v terminálu, v plaveckém bazénu, na Pekláku, řízená skládka. Na síť jsou napojena všechna městská sídliště, postupně probíhá  instalace domovních optických přípojek.
Za zmínku také stojí další investice společnosti Kabelová televize CZ. V roce 2012 byla dokončena výstavbu vysoce moderního datového centra s názvem ELBRUS, umožňující další služby. Má kapacitu 45 ks datových stojanů (racků) a je plně k dispozici pro firemní i rezidentní zákazníky v České Třebové a blízkém okoli.
Základy  tohoto systému byly dány již na přelomu století. Tehdy nově vytvořená společnost Kabelová televize CZ tehdy vyslovené sliby splnila,  trvale pokračuje v rozvoji, využívá možnosti vědeckotechnického pokroku, zlepšuje nabídku služeb, kterou spolehlivě zajišťuje.  (re)