Závěr měsíce září 2017 patří v České Třebové baroku, konkrétně pak projektu městského muzea Česká Třebová s názvem Česká Třebová barokní. V jeho rámci se konaly tři zajímavé akce. 
První z nich - koncert barokní hudby. V rámci něho se konal již v sobotu 23. 9.  koncert barokní hudby v rotundě sv. Kateřiny. Umělci zde hráli  na dobové hudební nástroje a byl zde prezentován místního barokního kancionálu ze 17. století. Barokní době odpovídal i zdejši historický  varhanní nástroj pocházející z první poloviny 18. století. Účinkovali: Consortio Pistorii (vokální soubor a instrumentalisté)  Barokní flétny: Tereza Haiflerová, Irena Nováková,  Theorba: Milan Duspiva – Varhany: Jan Lorenc. Koncert  byl doplněn výklad o kancionálu a jeho autorovi (odborný výklad: Tereza Haiflerová, Milan Duspiva ). 
Druhou akcí byl seminář „Tak nutno přitahovat srdce…“ Barokní umění východních Čech, který proběhl ve středu 27. září 2017, a to v dopoledním bloku od 9,40 do 13 a odpoledním bloku od 14 do 17 hodin v přednáškovém sále muzea. Byly to přednášky  /včetně diskuze) opravdu znamenitých odborníků.
K průběhu semináře se je třeba vrátit podrobněji ve zvláštním příspěvku.
 
Přednáška Mgr. Petra Horáka Smrt v baroku
Přednáška  doc. Mgr. Pavla Suchánka, Ph.D. - téma brněnský sochař Ondřej Schweigl a jeho práce na pomezí Čech a Moravy
Přednáška Mgr. Terezy Jirouškové (Téma Antonín Appeller)
Další přednášející: Prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D  - téma Smutek, krásná tvář
Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D., Mgr. Petr Arijčuk, BcA. Marek Běták,
Mgr. Jana Voleská, PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D., Zuzana Auská. 
V závěru semináře byla představena nová publikace  českotřebovského městského muzea autorky  Ludmily Kesselgruberové Tak nutno přitahovat srdce… Barokní sochařství mezi Českou Třebovou, Lanškrounem, Litomyšlí a Ústím nad Orlicí

Třetí  a poměrně dobře navštívenou akcí tohoto projektu byla komentovaná prohlídka barokních památek v České Třebové, která proběhla  ve svátek sv. Václava ve čtvrtek 28. září 2017 odpoledne. Zájemce o výtvarné umění po českotřebovských barokních památkách provedla PhDr. Ludmila Kesselgruberová. Prohlídka začala uvnitř kostela sv. Jakuba ,  v chámu sice  téměř ryze klasicistním máme také barokní sochy, zachované z původního kostela, který roku 1793 vyhořel. Jde především o sochu sv. Václava na boční stěně a potom sochy apoštolů Jakuba a Jana, které přednášející zařadila do  poloviny 18. století, socha svatého Václava je z uvedených nejmladší.  Dřevěné zlacené sochy apoštolů byly také ještě pře opravu umístěny po stranách apsidy v rotundě sv. Kateřiny. Další mi památkami na baroko jsou tři restaurované sochy před kostelem sv. Jakuba - Sv. Kateřiny, sv. Barbora a sv. Jan Nepomucký, která byly až do třicátých let 19. století umístěny na mostě přes Třebovku. V roce 1928 byla socha sv. Kateřiny při nehodě shozena do řeky a rozbita, proto byly  sochy z mostu odstraněny.  Za Protektorátu se zdejšímu faráři podařil husarský kousek - zajistit opravu a rekonstrukci sochy sv. Kateřiny, sochy dostaly důstojné umístění  na rampě před kostelem svatého. Jakuba.  Nedávno se podařilo s velkou pravděpodobností určit autora - Antonína Appellera (z Litomyšle) a  datování jejich vzniku odpovídá létům kolem roku 1730. Jde především o sochy sv. Barbory a sv. Kateřiny, socha sv. Jana Nepomuckého má jiného autora, zřejmě stejného, jako obdobná jeho socha v Bystrém u Poličky. Při srovnání socha tohoto světce vychází najevo, že jediná socha v České Třebové se vyznačuje tím, že drží před ústy prst jako symbol mlčení . Díky tomu že neprozradil zpovědní tajemství....

Velké uznání za vynikající komentář, vlastně přednášku při vycházce za krásného počasí patří Dr. Ludmile Kesselgruberové, která dokázala, že v baroku je "doma" a vyzná se právě také v problematice okolního regionu a navíc má dar předat své znalosti ve srozumitelné formě také veřejnosti.  Česká Třebová je bohužel na sochařské umění chudá, nebyl zde nikdo, kdo by pořízení drahých kamenných soch zaplatil, tak jako tomu bylo v jiných bohatších městech. Potěšil mě také zájem veřejnosti, byla to velmi užitečná akce našeho městského muzea.  •