Deset let od úmrtí Ing. Jiřího Jandery, CSc.                        

V lednu letošního roku by Ing. Jiřímu Janderovi bylo 84 let.  Tohoto věku se bohužel nedožil, právě nyní v červnu si připomínáme již deset let od jeho úmrtí. 

I když od roku 1957 žil v Pardubicích, cítil se po celý život Třebovákem.  Narodil se v rodině strojvedoucího Čeňka Jandery ve Felixově ulici čp. 311, kde prožil šťastné dětství a mládí. Po válce byl obnoven skauting a tak se až do zrušení organizace v roce 1949 pilně věnoval skautingu. Školní léta v rodném městě ukončil maturitou na zdejším gymnáziu v roce 1952, aby pak pokračoval ve studiu na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT Praha.  Po promoci v roce 1957 nastoupil na tzv. umístěnku do Státního projektového ústavu Chemoprojekt (později Cheming) Pardubice. Pracoval zde až do svého odchodu do důchodu v roce 1993 převážně ve funkci hlavního architekta v týmech projektujících nové průmyslové závody doma i v zahraničí. Jeho práce byla mnohokráte oceněna. Navíc dále studoval, obhájil kandidátskou práci a věnoval se i pedagogické činnosti, v roce 1993 složil autorizační zkoušky a stal se členem komory architektů.

Nejdříve bydlel v Pardubicích, později ve svépomocí postaveném domku v Rábech pod Kunětickou horou Více než 50 let žil ve šťastném manželství, které mu dávalo klid a zázemí pro jeho náročnou  činnost s Třebovačkou Marcelou Zahradníkovou, měli spolu jediného syna Jiřího, který žije a pracuje v Pardubicích  

Ing. Jiří Jandera se stal českotřebovským městským architektem  v roce 1992. Velice si vážil možnosti využít svých dlouholetých zkušeností pro výstavbu nových budov i rekonstrukce ve své milované České Třebové.  S výsledky jeho snažení se veřejnost ve městě stále velmi často setkává. Mimo to zpracoval celou řadu architektonických studií různého charakteru také mnoho projektů rodinných domů, rekonstrukci nebo interiérů.  Povolání bylo zároveň jeho celoživotním koníčkem, pracoval s radostí a maximálním nasazením. Sám jsem měl možnost jej poznat jako vždy usměvavého, ochotného a vstřícného člověka, který však nepodlehl různým tlaků§m v minulosti a nenechal se odvést od svých názorů.Přes své velké časové vytížení si vždy dokázal najít prostor pro svoji rodinu a přátele. 

S průřezem jeho práce se měla českotřebovská veřejnost možnost seznámit na výstavě realizací a projektů ve výstavním sále Kulturního centra v lednu roku 2005. Její rozsah byl omezen daným počtem výstavních panelů. I tak to byl přehled úctyhodný Na výstavních panelech bylo prezentováno  42 realizací, 22 studií nebo fotografií jejich modelů, celkem 140 fotografií a tabulek.  Při vernisáži hovořil také přímo sám Ing. Jiří Jandera. "V České Třebové jsem prožil mládí do 24 let, otec byl strojvedoucím, děda a strýc také. Na gymnáziu jsem maturoval v roce 1952. Manželka je také ze Třebové, přímo z náměstí, i když téměř padesát let žijeme mimo Českou Třebovou - do Třebové se často vracíme. Pracovně, ale i pro vzpomínky. Vážím si možnosti externí spolupráce při řešení konkrétních úkolů výstavby města."  Výstavní síň byla zcela zaplněna, Návštěvníci dlouho neodcházeli, postávali před výstavnímu panely a diskutovali. Také o tom, jak se nám před očima mění naše město Česká Třebová a že si toho možná celkem málo všímáme.  Výstava přispěla k pochopení  jaký štěstím je, že jsme měli městského architekta, který má za sebou tak významnou práci a že můžeme využívat jeho bohaté zkušenosti při dalším směrování investiční činnosti v našem městě.

Ing. Jiří Jandera zemřel uprostřed práce po krátké těžké nemoci 22. června 2007, před deseti lety  ve věku 74 let.

Připomeňme některé práce Ing. Jiřího Jandery pro Českou Třebovou:

Koncepce fasád závodu Korado - koncepce pavilonu prameniště Javorka - polyfunkční dům Tyršovo nám (dosud nerealizovaný), Domov důchodců Bezděkov, rekonstrukce Malé scény, rekonstrukce městské polikliniky, řešení DPS,  fasády   domů ve čtverci, Sportovní areál Peklák, řešení marketu Billa a budovy TEZA, nástavba radnice, vlajky na náměstí, bistro koruna, administrativní budova SINTEX, rekonstrukce Červeňáku, první studie na dostavbu  proluky v Klácelově ulici. Poslední jeho prací byla architektonická studie rekonstrukce Národního domu a dopravní terminál (2006) 
 
Fotografie z výstavy v Kulturním centru v lednu  2005