Nedožité 85. narozeniny

Prof. RNDr. Ladislava Roba Dr.S.c.


(*26. 6. 1932  + 6. 8. 2013)

Prof. Ladislav Rob, DrSc., se narodil v Dlouhé Třebové,  byl absolventem  českotřebovského gymnázia, kde maturoval v roce 1951.  Po absolutoriu Matematicko-fyzikální fakulty UK nastoupil na katedru jaderné fyziky na FJFI ČVUT (která v roce 1967 přešla na MFF UK). Dva roky (1959–61) působil ve Spojeném ústavu pro jaderný výzkum v Dubně. Ve druhé polovině šedesátých let (1966–68) pracoval v Rutherford Laboratory ve Velké Británii. Vrátil se sem ještě v letech 1979 – 1981.  V roce 1967 byl jmenován docentem, v roce 1992 profesorem. Během celé své akademické kariéry vedl přednášky z částicové fyziky a ovlivnil řadu studentů. V roce 1998 odešel do důchodu, ale až do roku 2011 na MFF dále pracoval. V devadesátých letech se zapojil do experimentů Celeste a CAT ve Francii a pak do experimentu HESS v Namibii, který mu přinesl v roce 2007 ocenění prestižní Descartovou cenou.
Prof. Ladislav Rob patřil mezi  ty absolventy českotřebovského gymnázia, kteří přinesl tomuto ústavu věhlas a také vysoké ocenění i pro český národ.  To především v podobě udělení Descartesovy ceny EU v roce 2007.  Ocenění získal jako spolupracovník mezinárodního týmu, ve kterém pracovali společně v Namibii vědci z ČR, Německa, Francie a Velké  Británie. Jednalo se o HESS projekt - studium kosmického záření.
O svém projektu přednášel také v červnu 2009 na oslavách 100 let českotřebovského gymnázia, kde byl jedním z čestných a vyhledávaných hostů.   Vysvětloval, že svůj projekt realizovali na náhorní plošině Gamsberg v Namibii proto,  že hledali lokalitu se suchým vzduchem na jižní polokouli, odkud je dobře vidět do centra naší galaxie. Ve vybrané lokalitě v Namibii byly rozmístěny a postaveny čtyři velké teleskopy, rozmístěné tak, aby mohly sledovat Čerenkovovo záření  z různých úhlů a tak určit původní směr ke kosmickému objektu, které toto záření vysílá. Údaje o zachycených záblescích ještě dnes posílá obsluha mikrovlnnou linkou jednak do hlavního města Namibie Windhoeku a odtud dále do Heidelbergu. Zde se uskutečňuje hrubé zpracování dat, které pak po internetu směřují do dalších ústavů. Některé z nich končily i v počítačích Ladislava Roba a jeho kolegů na MFF UK v Praze.  "Propočítáváme,  ze které části vesmíru záření gama přiletělo a zaměřujeme se na aktivní jádra galaxií. díky těmto údajům pak posuzujeme  teoretické modely, abychom mohli co nejpřesněji  popsat vznik a vývoj vesmíru," shrnul program na své přednášce Ladislav Rob.  Lze říci, že mezinárodní projekt, v němž vědci pozorují a zkoumají taje vesmíru je výsledkem práce českých fyziků. Český přínos k projektu je výroba zrcadel. Hlavní části teleskopu je parabolické zrcadlo. je sestaveno z 390 přesně vybroušených a vyleštěných zrcadel o průměru 60 centimetrů ze speciálního borosilikátového skla. Jejich autorem je Milan Šonský, šéf společnosti Compas v Turnově. Posluchači vyslechli přednášku takové kapacity v porozuměním a jistě i s hrdostí na to, že mezi absolventy našeho gymnázia je vědec schopný realizovat tak významné  experiment oceněný prestižní evropskou cenou ne náhodou přirovnávanou k ceně Nobelově. 
Ladislav Rob byl vědec opravdu velkého formátu. I přesto, že nikdy nespolupracoval s minulým režimem, tak mu bylo po celou dobu umožněno spolupracovat s vědci v celém západním světě, absolvovat řadu konferencí a stáží, kde byl nejen pasivním posluchačem, ale i přednášejícím.
Manželka Stanislava pocházela z České Třebové, byla to spolužačka z gymnázia. Pro Ladislava Roba byla celoživotní oporou.  Velké naděje vkládal Ladislav Rob do jediného syna Stanislava, přál si, aby pokračoval v odbornosti svého otce. Fakultu jaderné fyziky nestačil dokončit a ve 25 letech (v roce 1982) zemřel na leukémii. Tato událost Ladislava Roba velice zasáhla.  Po několika letech obrátil své odborné naděje na svého studenta Dalibora Nedbala, kterého přivedl i jako člena odborného týmu projektu HESS. Sblížili se i lidsky, ale i tady zasáhl krutý osud a Dalibor Nedbal zemřel také na rakovinu v roce 2012.
-         Ladislav Rob byl i velký radioamatér, prostřednictvím své radiostanice komunikoval prakticky s celým světem.
Vztah k rodnému kraji potvrdil zakoupením chalupy v Přívratu (1970), která sloužila k rekreaci a setkávání i široké rodiny. V pozdějších letech zde manželé trávili celé léto. Přesto i v době, kdy jiní užívali zasloužený důchod, Ladislav Rob až do roku 2011 dále pracoval na svých projektech na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Práce pro něho byla drogou, držela ho při životě. To byl také hlavní důvod, proč manželé Robovi nakonec opustili Prahu  až v roce 2011 a přestěhovali se do České Třebové, aby měli do Přívratu blíž.  Ladislav Rob však bohužel neměl to štěstí, aby si v klidu a ve zdraví odpočinul. Po delší hospitalizaci v Orlickoústecké nemocnici zemřel dne 6.8. 2013. ve svých 81 letech.  Letos 26. června by oslavil své 85. narozeniny.   

Milan Mikolecký

Děkuji za poskytnutí unikátních materiálů z pozůstalosti Prof. RNDr. Ladislava Roba, Dr.S.c., které zapůjčila PhDr. Jana Haniková