Zemřel František Kajetán Zedínek                                      

Dnes 19. září  2017 musím ohlásit smutnou zprávu. V požehnaném věku 94 let zemřel František Kajetán Zedínek, českotřebovský hudební pedagog, dirigent, hudební skladatel a vzácný člověk, také čestný občan našeho města. Narodil se v Kačicích u Slaného 7. srpna 1923. Základní hudební vzdělání získal na hudební škole ve Slaném a pokračoval na pražské konzervatoři (1939 až 1944). Studium ukončil absolutoriem ze skladby a státními zkouškami z klavíru a sborového zpěvu. Přípravu na povolání započal v Ostravě, kde sloužil na tříleté praxi. Před sebou měl tehdy život saleziánského bratra. Pak se stalo něco co pozměnilo jeho další život. Dne 13. dubna 1950 tehdy všechny z kurzu naložili v noci do autobusu a zavezli neznámo kam. Až dodatečně se dozvěděl že do kláštera v Oseku. Zde všechny stejně postižené Státní bezpečnost rozdělila, za "podvratnou činnost"(spočívající v tom, že pomocí rozumné učitelky předával zprávy ven, neboť měl nedaleko u Slaného rodiče) byl internován do kláštera v Želivi. Patří mezi 464 knězů a řeholníků, kteří zde byli v 50. letech internováni. Domů do Slaného se dostal až po 13 měsících,aby si našel práci v továrně. Do České Třebové jej přivedla základní vojenská služba. U zdejšího útvaru vedl hudební soubor Salva, zároveň (ještě jako voják) spoluzakládal Divadlo hudby, kde popularizoval vážnou hudbu, a to především mezi mládeží. Po skončení vojny v našem městě zůstal a až do odchodu do důchodu působil jako učitel hudební školy. V České Třebové se František Kajetán Zedínek oženil, manželka byla také učitelka klavíru. Měli syna Petra a dceru Kateřinu.  Na škole František Zedínek učil hře na klavír a hudební nauku, vedl pěvecký sbor a řídil školní orchestr. Byl také sbormistrem smíšeného pěveckého sboru Bendl a dirigentem symfonického orchestru Smetana. Od studií se věnoval hudební tvorbě. Je autorem více než dvou set skladeb (písně, sborové skladby, kantáty, opery, instrumentální skladby komorní i orchestrální, scénická hudba). Řadu děl do dnešních dnů uvádějí amatérské i profesionální sbory a orchestry. Nejrozsáhlejším dílem F.K.Zedínka je operní skica Obrázky z Hor, nejznámější je pravděpodobně miniaturní dětská opera Červená Karkulka. Za zásluhy o propagaci města, a o výchovu mladé generace získal řadu ocenění města a v roce 2003 též jmenování čestným občanem České Třebové.
František Kajetán Zedínek byl vzácný spravedlivý člověk, vyučoval nejen hudebnímu umění, ale také lásce k hudbě. Vychoval  v České Třebové několik generací muzikantů, kteří mu jsou za jeho péči dodnes vděčni. Vždyť ještě ne tak dávno se scházel s orchestrem bývalých žáků, aby s nimi nacvičil skladby k 70. výročí založení hudební školy ve městě a pro velký úspěch i potom v dalším roce. Měl jsem to štěstí, že František Zedínek byl také mým učitelem a s láskou na něho vzpomínám.  Čest jeho památce!
Milan Mikolecký
Pohřeb Františka Kajetána Zedínka bude v kruhu rodinném.

93 - letý F. K. Zedínek s dcerou Kateřinou  se po 60 letech vrátil do kláštera Želiv, kde byl v letech 1950-51 internován..