Pardubický kraj slavil 100 let republiky v Litomyšli           
Večer 27. října, v předvečer státního svátku se ve velkém sále Smetanova domu v Litomyšli konal slavnostní komponovaný večer, na kterém nebyla jen hudba, zpěv, ale také hrané pasáže některých dramatických úseků dějin našeho společného státu, včetně reálné fotoprezentace a videoprezentace, také rozhovory s osobnostmi, které měly co říci k jednotlivým zlomovým úsekům v dějinách  společného státu Čechů a Slováků.  Celý večer s noblesností jí vlastní uváděla moderátorka Jolana Voldánová, vystoupila Komorní filharmonie Pardubice a pěvecký sbor KOS VOŠ a SŠ v Litomyšli se sbormistrem Milanem Motlem.
Úvod patřil osobnostem spojeným s Pardubickým krajem, který byl pořadatelem akce, všichni přítomní byli na slavnostní večer pozváni, obdrželi čestné vstupenky. Byla mezi nim také řada občanů České Třebové.  Společně s hejtmanem Pardubického kraje vystoupili představitelé partnerských regionů ze Slovenska (Prešovského samosprávného kraje), Zakarpatské Ukrajiny, tedy vlastně z oblastí, které byli také součástí společného státu, tedy Československa po jeho vzniku. Všichni  také nepotřebovali žádného překladatele, dokonale jsme si rozuměli. K tomu ještě přijel představitel francouzského partnerského departmentu, tedy jako představitel státu, který byl již od vzniku samostatné ČSR garantem jeho samostatnosti, ten už měl samozřejmě tlumočníka, francouzština není na rozdíl od doby I. republiky na českých středních školách rozšířeným jazykem.
Dvouhodinový komponovaný pořad, ve kterém se střídala hudební  dramatická vystoupení s rozhovory byl velmi vydařený, zajímavý, měl velmi dobrou úroveň. Konal se ve slavnostně vyzdobeném sále a celém Smetanově domě, který se ukázal pro takové slavnosti ideálním prostředím. Dá se s trochou nadsázky říci, že Litomyšl se stává po Pardubicích druhým centrem Pardubického kraje, zejména pokud se jedná o kulturní a společenský život.  Fotografie z večera 27.10. 2018: