27 statečných na radnici, aneb máme, co jsme chtěli

V první řadě bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří jste letos přišli ke komunálním volbám a dali nám svůj hlas. Vážíme si Vaší důvěry a uděláme vše pro to, abyste toho nelitovali. Ihned po volbách se začala tvořit nová koalice a k probíhajícím jednání jsme byli přizváni i my.
Od začátku se naše uskupení profiluje jako skupina lidí, kteří mají zájem podílet se na vedení města a mají chuť se do práce pro naše město i zapojit. Proto jsme se logicky i vzhledem ke stejným programovým prioritám stali součástí čtyřkoalice ve složení – Koalice pro ČT, ČSSD s nestraníky pro ČT,  ODS a 27 statečných.
Vzhledem k tomu, že jsme v zastupitelstvu díky Vašim hlasům získali dva mandáty, bylo nám nabídnuto i jedno místo v radě města. Pan profesor Václav Cempírek po zralé úvaze rezignoval na svůj mandát zastupitele a místo v radě a postoupil ho náhradníkovi. Protože máme zájem o progresivní vedení města, navrhli jsme na tuto pozici za naše uskupení pana Martina Fišera.
Našim cílem nebylo pouze získat pozice zastupitelů, ale prosazovat náš program v dozorčích radách, výborech a komisích města. Vzhledem ke vstřícnosti vznikající koalice dostanou členové naší kandidátky příležitost zapojit se do práce v jednotlivých komisích, výborech a dozorčích radách.
Doufáme, že i naším přičiněním se nám bude dařit zainteresovat do všech činností v našem městě i ostatní strany a i přes rozdílné názory si přestaneme hrát na vládnoucí strany a opozici.
Nyní už nás čeká to, proč jsme to vlastně všechno dělali – a to je práce pro Českou Třebovou. Ještě jednou Vám děkujeme za důvěru a doufáme, že svého rozhodnutí nebudete v následujících letech litovat.
Za 27 statečných  Aleš Spirman a Martin Fišer