Českotřebovský deník 284/2018 (4/10) 
Slovo k volbám

Předvolební kampaň, letos  snad opravdu neúměrně dlouhá končí a před námi jsou dva volební dny. Považuji za významné k volbám hlavně k volbám přijít a tím sdělit svůj názor, vzít i na sebe spolurozhodování o budoucnosti našeho města. Komunální volby jsou totiž ty nejdůležitější. Vliv každého voliče je zde znatelnější.
Výběr je dostatečný - 203 kandidátů  v osmi subjektech. Volit můžete jak jednotlivce, nebo celé strany, nebo i obě možnosti kombinovat.  Pro zvolený subjekt je důležitý především počet mandátů, které ve volbách získá, proto nejvíce pomůže volba celé kandidátky. Volbu bude mít každý jinou a nelze ji ovlivňovat.Věřím také, že už jste dávno rozhodnuti.
V sobotu večer už budeme mít výsledky, budeme znát počty mandátů, které budou základem k povolebnímu vyjednávání. To se pak uskuteční v následujících dnech, to bude další kapitola. Jejím základem jsou vaše odevzdané hlasy. 
MILAN MIKOLECKÝ
 
Vyjádření Martina Horáka k problému vysokých protihlukových stěn
diskutovaném na předvolební debatě Třebovské skládky

V celé záležitosti nás čeká pravděpodobně ještě několik bitev. Abychom vyhráli celou válku, bude potřeba uhrát především “fair play” jak mezi sebou, tak i ze strany SŽDC. Potom nevidím překážku v tom, aby investor (co by státní společnost hospodařící s veřejnými financemi) předvedl “ve veřejném zájmu“ přístup “lege artis” a kompetenci. Bylo by to vítězství všech zúčastněných. Dík v tuto chvíli patří panu Zelenému za to, že přiměl SŽDC k veřejné prezentaci, zastupitelům a starostovi města za společný postup duchapřítomně navržený opoziční Koalicí pro Českou Třebovou, panu Janu Eisenreichovi a jeho kolegům za důvěru a ochotu pomoci, rodině Nejedlých za slevu na pronájmu sálu pro květnovou prezentaci v ND, lidem zapojeným do občanské petice - těm, kdo sbírají podpisy i všem, kteří ten svůj připojili a také každému v SŽDC, kdo přeje skutečné modernizaci železnice. Pojďme tady u nás táhnout za jeden provaz v této věci i ve všech příštích. Máme na to, aby Třebová byla skvělým městem pro život. ❤️ Martin Horák
 
CESTOMÁNIE - ZÁPADEM  USA - Národní parky

S příchodem chladnějších dní, srdečně zveme všechny zájemce na další setkání s tématem cestování po vzdálených zemích. S Cestománií navštívíme Západ USA. 
Cestovatelská setkání se uskuteční vždy v sobotu odpoledne v 16 hod. v termínech: 3. listopadu, 17. listopadu a 1. prosince 2018 v sále sborového domu Církve adventistů v České Třebové, Smetanova ul. 1450.
Cestopisné vyprávění manželů Edvarda a Zdenky Miškejových i jejich dcery Veroniky, kteří navštívili během svých dvou cest do Spojených států dvě desítky národních parků. Západ USA poznávali se skupinou přátel a navštívili 11 států.  Ze stovek svých snímků (všichni tři jsou nadšení fotografové) připravili zajímavé prezentace o krajinách, pro nás Evropany neskutečně rozlehlých a prostorných, překvapujících svými přírodními útvary, zvláštnostmi, nádherou a exotikou.
Tentokrát nám nabídnou možnost seznámit se ve třech setkáních s divokým pobřežím v Oregonu a zde ojedinělým NP Crater Lake. Při jejich cestě na sever do státu Washington se dostaneme k  sopce Mount St. Helens, k největšímu vulkánu v oblasti Mount Rainier a navštívíme jedno z nejsympatičtějších amerických měst Seattle společně s nedalekým NP Olympic. Neskutečná krása horských velikánů nás bude provázet poté v Montaně u kanadských hranic v NP Glacier, ve státě Wyoming gejzíry, vřídla a vodopády v NP Yellowstone a špičaté štíty hor v pohoří Grand Teton. I ve státě Utah, který může být bez nadsázky celý jedním národním parkem, objevíme mimo jiné jedinečné kamenné oblouky, červené, oranžové a jinými barevnými odstíny hrající skalní útvary, kaňony a bludiště. Ač se velkým městům vyhýbají, poslední dny před odletem domů nafotili rovněž pár snímků v Denveru (stát Colorado). Rozloučí se s námi úžasnými pohledy z vysokohorské silnice (3 713 m n. m.) v NP Rocky Mountain. Fotografie a vyprávění doplňují krátká videa, jak v průběhu prezentace, tak i na závěr.
Všichni účastníci a příznivci cestování mohou na závěr při soutěžním losování správných odpovědí na danou otázku vyhrát pěknou a zajímavou cestopisnou knihu z prostředí NP, stejně jako několik malých „suvenýrů“, které určitým způsobem mají vztah k zážitkům a cestování rodiny Miškejových. Těšíme se na setkání s vámi. Plakát na akce tohoto seriálu najdete ZDE
 
ZÁMĚR prodeje pozemku ve Svinné 

Město Česká Třebová zveřejňuje tímto podle § 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích následující:
Záměr prodeje pozemku o výměře 2.848 m2 za minimální kupní cenu ve výši 105 Kč/m2, tj. celkem za 299.040 Kč.
Náklady spojené s převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující.
Zastupitelstvo města schvaluje zatížení pozemku ppč. 228/2 v katastrálním území Svinná u České Třebové a obci Česká Třebová, při převodu, právem zpětné koupě ve smyslu § 2135 a násl. obč. zák. Právo bude zřízeno jako právo věcné. Toto věcné právo bude vymazáno v případě, že na pozemku bude dokončena, případně rozestavěna stavba rodinného domu, alespoň do stavu zřejmé dispozice prvního nadzemního podlaží. Právo zpětné koupě nebude uplatněno v prvních pěti letech od prodeje, ledaže by chtěl vlastník pozemek zcizit. 
Zastupitelstvo města schvaluje tyto další podmínky pro zveřejnění záměru, přijímání (posuzování) žádostí.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města a rovněž v Českotřebovských novinách a Českotřebovském zpravodaji v říjnu, v listopadu a v prosinci 2018.
Písemné žádosti budou přijímány odborem majetku města do konce ledna 2019.
Sejde-li se více zájemců, bude mezi nimi rozhodnuto v dražbě.
Do dražby nebudou připuštěny osoby, které nebudou mít ke dni 31.12.2018 uhrazeny své závazky vůči městu Česká Třebová.
Kupní cena bude uhrazena při podpisu smlouvy před podáním návrhu na vklad. 
Pro případ zmaření dražby bude se zájemci sjednána smluvní sankce ve výši 50 000 Kč.  
Ing. Jiří Smrčka  vedoucí odboru majetku města
Nabídka volného sociálního bytu

Město Česká Třebová podle čl. ll Pravidel č. 3 pro pronajímaní bytů v majetku Města Česká Třebová pro Sociálně potřebné občany a rodiny vyhlašuje k pronájmu 1 volny byt č. 15 o velikosti 1+1 na Semanínské ulici v čp. 2086 V České Třebové: Žádosti o byt si mohou Zájemci vyzvednout na odboru Sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová. Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěU nejpozději ve středu 07.11.2018.
V České Třebové dne 4. října 2018 Ing. Jiří Smrčka v. r. vedoucí odboru majetku města

Seniory v Pardubicích jejich svátku letos potěšila Petra Černocká 

Oslavu svátku seniorů uspořádal už posedmé provozovatel Rodinných pasů a Senior pasů ve spolupráci s Pardubickým krajem v Atrium Paláci v Pardubicích. Patrony akce byli už tradičně 1. náměstek hejtmana Roman Línek a radní pro sociální péči Pavel Šotola. Hlavní hvězdou bohatého programu byla letos zpěvačka a herečka Petra Černocká.
„Tyto oslavy Svátku seniorů se staly v našem krajském městě velmi populární, nevidíte tu volnou židličku. Jsem rád, že tak můžeme přispět k dobré náladě o tomto svátku, který je poděkování seniorům za to, co dělali pro své rodiny i pro celou společnost,“ řekl Roman Línek. „Kromě koncertů vždy jednáme s organizátory o doprovodném programu osvětových témat, která jsou šitá na míru potřebám seniorů. Letos to byla například přednáška o důležitosti pozitivního myšlení a vhodně zvolené stravy pro naše zdraví,“ doplnil Pavel Šotola.
Pardubický kraj se zapojil do podpory Senior pasů, které přinášejí svým majitelů zajímavé slevy. V Pardubickém kraji se do nich už zapojila řada firem a v Paláci byl o přihlášky velký zájem. V dalším programu vystoupili Staropražští pardálové, AbendBand a dětský pěvecký sbor Zpěváčci.
Stát trvá na schválené trase D35 u Litomyšle

Stát koupí kolem dálnice pás pro případné další protihlukové stěny
Na webu idnes.cz je článek Davida Půlpána který nás jistě také bude zajímat, neboť se týká toho nám nejbližšího úseku D35, který povede kolem Litomyšle a na který se ovšem nebudeme moci  nijak jednoduše napojit, neboť nám původně slíbený a v EIA schválený uzel Litomyšl sever z projektu vypustili. To jistě za tichého souhlasu  českotřebovského městského zastupitelstva, které dobrovolně a iniciativně z podnětu pana starosty přijalo  usnesení o tom, že si napojení  na dálnici u Litomyšle nepřeje, byť jsme ho dlouho předtím  vybojovali v textu Memoranda 2006. Za svůj ústupek jsme nic nedostali,  Česká Třebová se ukázala jako město, které nedovede za sebe nijak bojovat.  Něco takového se už nesmí opakovat. U Litomyšle to zdánlivě spěje k definitivnímu řešení, ale nenechme se mýlit. Trasování D35 je zde dokončeno zatím jen na papíře a lze očekávat  pokračování u soudu.  Tady je pak šance i pro nové vedení města (doufejme, že se  bude chtít angažovat a nebude stát "za starou bačkoru" jako dosud, obnovit  jednání o přímém napojení na dálnici. Bude to jistě výhodné i pro Litomyšl a věřím, že to nové litomyšlské vedení uzná taky.  Má-li stát dost peněz na vykoupení širšího pásu pro silnici a pro nové protihlukové stěny, pak bude mít jistě i těch potřebných pár milionů na vybudování mimoúrovňové křižovatky pro přímé napojení města Česká Třebová. Pomůže to i Litomyšli. (mm)
 
Předvolební diskuze lídrů volebních stran byla také v Ústí nad Orlicí

Malá scéna v Ústí nad Orlicí uspořádala v pondělí 1. října předvolební setkání lídrů volebních stran za Ústí nad Orlicí. Do pomyslné arény v Malé scéně přišlo nakonec sedm zástupců volebních stran a hnutí. Zástupci tří zbývajících stran se ze setkání omluvili.(V Ústí nad orlicí jde do voleb deset subjektů). Přítomní zástupci stran a hnutí se vyjadřovali k budoucím investicím v návaznosti na rozpočet města, rozhodování a střetu zájmů, struktuře řízení města a problémům ve městě a jejich řešení ze svého pohledu. Ke slovu se dostala také veřejnost, která zaplnila hlediště Malé scény. Diváci měli možnost klást lídrům dotazy k dané problematice. Diskusí provázel Petr Kulhavý.  
Proti České Třebové lze zaznamenat jistě několik rozdílů. Předně ten, že diskuze s veřejností jsou v Ústí nad Orlicí běžným jevem, u nás se k tomuto způsobu komunikace vedení města uchylovalo až tehdy, když to bylo nejnutnější  (budoucnost krematoria), jinak anketám a veřejným besedám  Zedníkovo vedení města nikdy nepřálo. Velký rozdíl byl i v samotné organizaci besedy, o které informační portál města Ústí nad Orlicí běžně informuje, zatímco v České Třebové se město tváří tak, jako by žádná taková debata snad ani nebyla, jako by to snad bylo nějaké "soukromé povyražení" skupiny Třebovská skládka.  Přitom dle ohlasů z veřejnosti je budoucnost právě v zapojení co nejširší veřejnosti do diskuze a rozhodování a o tom, co se bude z veřejných prostředků ve městě pořizovat, kam budou směřovat veřejné prostředky.  U nás jsme prostě měli osvícené vedení města, které žádný takový kontakt s veřejností nepotřebovalo a nepotřebovalo se ani veřejnosti zodpovídat z toho co dělá. K tomu stačila jedna "předvolební knížka". (mm)
 
Odborná konference k duálnímu systému  v Letohradě

Prohloubení spolupráce středních technických škol v Pardubickém kraji se zaměřením na Orlickoústecko bylo hlavním tématem odborné konference, která se za účasti hejtmana Martina Netolického a radního pro oblast školství Bohumila Bernáška uskutečnila ve středu odpoledne v Letohradě. Ředitelé škol a zástupci soukromých firem debatovali především o aktuálních zkušenostech a možnostech navázání a zlepšení spolupráce. Jako host vystoupila také radní Královehradeckého kraje Martina Berdychová či představitelé Kraje Vysočina.
„Dlouhodobě se snažíme aplikovat prvky duálního systému do českých podmínek. Duální systém jak jej známe například z Německa nebo Švýcarska však zavést není možné, o čemž nás naposledy informovali zástupci Ministerstva školství ČR a Hospodářské komory ČR. Spolupráce tak je a bude omezena legislativními limity, nicméně pan ministr Plaga dostal na celostátní tripartitě od předsedy vlády za úkol, aby připravil novelu školského zákona, která spolupráci zintenzivní. Pro školy tak spolupráce se zaměstnavatelem nebude pouze možností, ale povinností tak, aby se různé typy partnerství neřešily ad hoc,“ řekl hejtman Martin Netolický. Pardubický kraj i podle Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy patří mezi špičku v podpoře technického a odborného vzdělávání. „Ministerstvo školství jako příklady dobré praxe pro ostatní regiony vybralo krajské projekty jako Mladý chemik, Amavet a samozřejmě Technohrátky, které fungují již od roku 2013. Navíc je nutné připomenout, že po Praze máme nejvyšší naplněnost našich středních škol, která dosahuje 70 procent. V roce 2025 předpokládáme, že dosáhneme hranice 92 procent,“ doplnil hejtman Netolický.
Pardubický kraj však podporuje své školy také investicemi do jejich majetku a budov. „ V letošním roce z různých zdrojů putuje do našich škol přibližně 500 milionů korun, což je částka velmi vysoká. K tomu musíme připočítat také krajské stipendia pro studenty ve 21 vybraných oborech, která dnes získává 40 procent žáků těchto oborů. Krajský příspěvek se pohybuje od 300 do 600 korun měsíčně na žáka. Vedle studijních výsledků musí plnit také parametry docházky a chování. V letošním roce se souhrnně jedná o částku 2,42 milionu korun v rámci krajských stipendií,“ řekl krajský radní Bohumil Bernášek. Ten také připomněl, že v současné době navštěvuje krajské střední školy okolo 18 700 žáků s tím, že výhledově by měl počet studentů narůst až na 25 tisíc. Radní Bernášek také potvrdil trend, kdy se oborová skladba snaží reagovat na poptávky zaměstnavatelů. „V posledních letech jsme otevřeli několik oborů, které vycházejí z konkrétní žádosti zaměstnavatelů v regionu. Jedná se například o klempíře v Žamberku či autolakýrníky v Ústí nad Orlicí. Toto je směr, kterým se v případě povolování nových oborů vzdělávání chceme v budoucnu řídit“ doplnil radní Bernášek.
 

Upozorňujeme řidiči na omezení provozu na silnice I. třídy č. 43 v úseku od výjezdu z obce Brněnec směr na Březovou nad Svitavou v délce cca 1. 170 m.  Důvodem jsou velkoplošné výspravy za účelem odstranění poruch vozovky. Opravy jsou naplánované od 1. října do 31. října 2018. Po tomto termínu budou na silnici I/43 prováděny pouze dokončovací práce (nové vodorovné a svislé dopravní značení). Objízdná trasa se nestanovuje. Provoz bude veden kyvadlově.  •  


  •