Českotřebovský deník 287/2018 (7/10) 

Je 21 hodin, výsledky sečteny, chvilka radosti a hlavně dalších kalkulací, jak zařídit, abychom důvěru voličů a slibný volební výsledek potvrdili i v dalším povolebním vyjednávání. Nesmíme zklamat...  
Výsledky voleb v okolních městech a obcích 

Lanškroun -  Největší počet 9 mandátů z 21 získal subjekt Lanškrounské fórum  s dosavadním starostou Mgr. Radimem Vetchým, dále ODS má 3 mandáty a Demokratické fórum 3 mandáty. Volební účast 50,8%.

Ústí nad Orlicí - největší počet 10 mandátů z 28 získalo sdružení Oušťáci s dosavadním starostou  Petrem Hájkem a Mgr. Pavlem Svatošem a Mgr. Jiřím Holubářem, dále se umístila s 5 mandáty  SNK Ústí žije vedená Jiřím Preclíkem . Volební účast přes 45%, vyšší než v České Třebové.

Litomyšl.  V Litomyšli byl vyrovnaný výsledek,. Nejvíce 6 mandátů z 21 získal subjekt Generace 89 vedený Mgr. Danielem Brýdlem, 5 mandátů získala KDU-ČSL vedená  dosavadním starostou Radomilem Kašparem a stejný počet získala ODS, vedená Ing. Janečkem (kde byl na třetím místě krajský radní Michal Kortyš). 4 mandáty získali Nestraníci. Účast 47,8%.

Svitavy. Rekordní počet 13 mandátů z 26ti členného zastupitelstva získalo Sdružení pro město Svitavy s dosavadním starostou Davidem Šimkem. Ostatní jen paběrkovali - mají max. 3 mandáty. Volební účast jenom 41% nejméně z okolních měst.

Moravská Třebová.  Celkem bylo 10 kandidátek. Nejvíce  mandátů získala kandidátka "Srdcem Třebováci" vedena Ing. Danou Maixnerovou - 5 mandátů a  ČSSD - 4 mandáty. Situace je roztříštěná, bude záležet na povolebním vyjednávání.  Mandát zde získal z posledního místa také dosavadní končící senátor Mgr. Radko Martínek. Volební účast 44,81%

Letohrad. Jasno mají v Letohradě. zde získal nadpoloviční počet 12 mandátů z 21 subjekt  "Sdružení pro Letohradsko" vedený dosavadním starostou Petrem Fialou a 3 mandáty KDU_ČSL. Pěkná volební účast 59,33%.

Dlouhá Třebová 7 mandátů z 15 získala "Volba pro obec" vedená Ing. Kateřinou Slezákovou, dosavadní starosta Jaroslav Kašpar, který kandidoval z předposledního místa ovšem také získal mandát zastupitele. Subjekt "Dlouhotřebováci 2018" vedená Bc. Martinem Lamplotem získal 6 mandátů.

Přívrat. Zvláštností obce bylo 13 jednomandátových kandidátek, podobně jako v předchozích volbách. Podle výsledku získal nejvíce hlasů dosavadní starosta obce Ing. Jan Stránský a místostarostka Pavlína Nováková. Vysoká volební účast přes 68%.

Rybník.  V obci byly 3 kandidátky,  každí z nich získala 3 mandáty. Dosavadní starosta Jiří hrdlička získal mandáýt na kandidátce Nezávislí pro Rybník, Volební účast  55,8%

Semanín. Dosavadní starostka obce JUDr. Chalupová nezískala mandát zastupitele, přesto, že její sdružení Semanín 2018, vedené Ladislavem Stráníkem získalo 5 mandátů. Další dva mandáty doplní "Semanínští pro obec".  Volební účast 64:08%.

Třebovice. Nestraníci pro Třebovici krásnější vedení dosavadním starostou Liborem Gremlicou získali 7 mandátů, zbývající dva mandáty získali Rodáci. Volební účast 58%.

Němčice.  Celkem byly 4 kandidátky.  Nejvíce získala "Obnova" s dosavadním starostou  Ing. Jiřím Rackem - 5 mandátů  Svůj mandát také získali Člupáci a Zhořáci, to je jistě pozitivní. Dobrá volební účast přes 62%.

Srovnání voleb v České Třebové  2014 a 2018

Volební účast 2014  41,04%    v roce 2018 44,02%   Zvýšení o 3% je povzbudivé, ukazuje na to že nová situace ve městě přivedla k volebním urnám více voličů. I tak je ovšem dost smutné zjištění, že jen 44%   oprávněných voličů uznalo za potřebné projevit svou vůli ve volbách, ve kterých se rozhoduje o osudu města v dalších letech. V mnoha okolních městech, snad kromě Svitav) je volební účast vyšší, hlavně na vesnicích.

Počet voličů se za 4 roky snížil o tři stovky. Zatímco v r. 2014 bylo v seznamech 13010 voličů, letos jenom 12717 voličů. To koresponduje s úbytkem obyvatelstva města v produktivním věku.

Poklesy a nárůsty.
Koalice pro Českou Třebovou nárůst o 2 mandáty  29 961 hlasů (2014) - 35 278 (2018)                nárůst o 5217 hlasů)
Nestraníci - pokles o 2 mandáty       40 019 (2014)  -      29777 (2018)                                             pokles o 10 242 hlasů
ČSSD pokles o 2 mandáty                24825  (2014) -     15679 (2018)                                               pokles o 9146  hlasů
ODS  nárůst o 1 mandát                     9025 (2014)   -     13802 (2018)                                              nárůst o 4827 hlasů
 
Zvolení zastupitelé v České Třebové

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy
 
číslo název příjmení, jméno, tituly věk v %
1 27 statečných Cempírek Václav prof. Ing. Ph.D. 64 TOP 09 933 8,28 1
4 Nestraníci Cindr Miloslav Ing. 44 BEZPP 1 282 4,30 7
5 Česká pirátská strana Ducháček Jiří 49 Piráti 728 7,19 1
8 Občanská demokratická strana Formánek Martin MUDr. 44 BEZPP 994 7,20 2
4 Nestraníci Gregar Petr 58 BEZPP 1 486 4,99 4
2 KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU Hýblová Tereza 22 Zelení 1 250 3,54 9
2 KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU Kadlec Michal Ing. 48 BEZPP 1 599 4,53 7
4 Nestraníci Keprt Dobromil 63 Nestran. 1 366 4,58 6
4 Nestraníci Kolář Radim Mgr. 49 BEZPP 1 655 5,55 3
8 Občanská demokratická strana Kopecký Josef Mgr. 38 ODS 1 074 7,78 1
6 ČSSD s nestraníky pro ČT Kovář Jan Mgr. 37 BEZPP 988 6,30 3
2 KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU Menšík Josef Mgr. 50 BEZPP 2 345 6,64 1
2 KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU Mikolecký Milan Mgr. 70 BEZPP 1 642 4,65 6
4 Nestraníci Nejedlý Bohumír 65 BEZPP 1 396 4,68 5
6 ČSSD s nestraníky pro ČT Netolický Martin JUDr. Ph.D. 36 ČSSD 1 995 12,72 1
2 KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU Peterková Magdaléna Mgr. 60 BEZPP 2 086 5,91 2
4 Nestraníci Peterková Magdaléna JUDr. Ph.D. 36 BEZPP 1 811 6,08 1
2 KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU Poldauf Petr Mgr. 69 BEZPP 1 670 4,73 5
5 Česká pirátská strana Ruda Zbyněk 36 BEZPP 505 4,99 2
2 KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU Skopal Petr Ing. 39 BEZPP 1 942 5,50 3
1 27 statečných Spirman Aleš Ing. Bc. 54 BEZPP 765 6,79 2
7 "TŘEBOVÁCI" PRO Zdraví a Sport Vašina Lubomír 58 PRO Zdraví 857 10,96 1
2 KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU Voleský Martin Bc. 27 KDU-ČSL 1 302 3,69  
8 Občanská demokratická strana Vraspír Ladislav 58 ODS 764 5,53  
2 KOALICE PRO ČESKOU TŘEBOVOU Záveský Richard PharmDr. 55 KDU-ČSL 1 688 4,78  
4 Nestraníci Zedník Jaroslav 56 BEZPP 1 711 5,74  
6 ČSSD s nestraníky pro ČT Zelený Dalibor Ing. 61 ČSSD 1 177 7,50  
 
V zastupitelstvu je nově 7 zastupitelů, kteří zde v minulém volebním období nezasedali, V tom ovšem počítáme-li také Bohumíra Nejedlého, který již předtím po tři období zastával funkci radního  a Mgr. Josefa Kopeckého, který již také působil v radě města, oba zde ale v minulém volebním nezasedali.
 
Z minulého zastupitelstva bylo na kandidátkách  25 zastupitelů. Sítem voleb však neprošli: Jaromíra Žáčková, Hana Frůhaufová, Ing. Aleš Stránský, MgA. Bohuslav Mimra, Pavel Stránský, Mgr. Stanislav Beneš a Lenka Slavíková.
 
Nejstarší zastupitel: Mgr. Milan Mikolecký, nejmladší zastupitelka Tereza Hýblová, průměrný věk zastupitelů 49,85 roku
 
Kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů: 
Mgr. Josef Menšík (2345), Mgr.Magdalena Peterková (2086) Martin Netolický (1995)
 
Kandidáti s nejnižším počtem získaných hlasů  Ruda Zbyněk 505, Jiří Ducháček 728
 

Zajímavosti
V Horních Heřmanicích volí 7 mandátů. Do voleb se hlásily subjekty se zajímavými jmény: 1) Heřmánek , 2. Duha, 3.) Čytřlístek. Nejúspěšnější Heřmánek vedený Tomášem Beranem získal 4 mandáty.
 
Ve Verměřovicích šly do voleb 2 subjekty:  Zvítězila KDU-ČSL, která získala 100% mandátů - 11. a  1182 hlasů. 2. subjekt získal jen 52 hlasů a úspěšný nebyl. Konkurenční subjekt ČSSD byl pouze s jedním kandidátem.
 
Závody ve vyhodnocení volebních lístku se v České Třebové rozhodně nekonaly. Byla to práce úmorná a trvala dlouho přesto, že byly  volební komise posílené.  Je dobře, že členové komisí dělali svou práci poctivě. V jiných městech měly sečteno daleko dřív. Jako poslední byl cca v 21 hodin spočítán volební obvod č.4 U kostelíčka
Vyhodnocování volebních výsledků sledovaly štáby jednotlivých volebních stran společně. Koalice pro Českou Třebovou "zasedala" téměř v plné sestavě již od 16 hodin. Protože výsledky dlouho nebyly, přišla na řadu projekce předvolebních i jiných klipů, které byly možná míněny velmi vážně, aby ovšem byly nakonec předmětem zábavy. Společné očekávání výsledku stmelilo kolektiv, tipy před začátkem procesu vyhodnocení výsledků byly většinou horší, než pozdější skutečnost. Nevěřili jsme asi výsledkům drtivého vítězství naší koalice ve Skuhrově a v Kozlově. Proto postupně po vyhlášení každého dalšího vítězství v obvodech nálada stoupala až k výslednému součtu. Počty získaných mandátů postavily Koalici před novou situaci, kterou ovšem nepustí z rukou a nezklame své voliče. Proto se již první povolební jednání vedené předem určeným týmem  konala večer od 21 hodin, aby končila dost pozdě v noci. Podobně jednaly navzájem podle našich dodatečných zjištění i další strany a to hluboko přes půlnoc, ve snaze jak snad ještě volební výsledek zvrátit a pozměnit.