Českotřebovský deník 299/2018 (17/10)
Deratizace v roce 2018

Město Česká Třebová provedlo v srpnu 2018 první etapu celoplošné deratizace v objektech v majetku města včetně přilehlých travnatých ploch kolem domů ve vlastnictví města Česká Třebová.
2. etapa deratizace zaměřená zejména na venkovní plochy v majetku města bude probíhat v termínu od 1.11.2018 do 10.12.2018.
Provedení deratizace je nutné z důvodu prevence proti přenosným nemocem, a to pomocí ochranných opatření k hubení epidemiologicky významných nebo škodlivých myšovitých hlodavců. Žádáme tímto, aby se v uvedeném termínu k této akci připojili i společnosti a podniky umístěné v České Třebové, stejně jako jednotlivá bytová družstva se svými domy. Aby deratizace byla co nejúčinnější, je nutné, aby byla všemi subjekty provedena v jednotném termínu. 
Deratizaci kanalizace ve městě Česká Třebová zajišťuje její provozovatel, kterým je Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s.r.o. Výskyt hlodavců vylézajících z kanalizace je potřeba řešit s výše uvedenou společností.
Děkujeme za pochopení.  Ing. Ivana Vrbická, odbor životního prostředí MěÚ Česká Třebová
 
Výskyt potkanů v kanalizaci přesahuje únosnou míru

Výše uvedený text odboru životního prostředí mne příliš neuspokojil, situace se několik měsíců nemění. Kanalizace je městský majetek a  její plná deratizace měla být provedena již během letní doby, kdy se hlodavci přenášející kdejakou nemoc nejvíce množí.  Bohužel se letos akce opozdila, těžko můžeme být spokojeni s tím, že první etapa proběhla až v srpnu a kanalizace možná až v září a jen lokálně na upozornění. Když jsem dotazoval ORVOS, dávali mne několik telefonů, nikam jsem se nedovolal. Skutečnost je taková, že potkani pobíhají po sídlištích, po silnicích i na dvorcích, najdete je v dřevníku stejně jako v garáži, aby rychle odběhli do nejbližšího kanálu. Za této situace je třeba účinně zasáhnout.  Za letošní problémy je jistě někdo zodpovědný, v jiných letech taková situace nenastala. Věta "Výskyt hlodavců vylézajících z kanalizace je potřeba řešit s výše uvedenou společností" mne nestačí, mělo by být uvedeno jméno nebo telefonní číslo odpovědného pracovníka. Asi bude třeba vyhlásit výběrové řízení na městského krysaře.  (mm)
 
Přehlídka středních škol a zaměstnavatelů měla již 25. ročník
Dva dny v uplynulém týdnu patřil areál Skalka českotřebovské VOŠ a SŠT budoucím středoškolským studentům, učňům i jejich rodičům. Na této akci se představily představí školy různého zaměření převážně z regionu Ústeckoorlicka, ale i dalších lokalit kraje Na jednom místě tak bylo možné  získat komplexní informace o studijních oborech, podmínkách přijímacího řízení, aktivitách školy a následného uplatnění absolventů na trhu práce. Společně se školami se přehlídky účastnily firmy z Orlickoústecka, významní zaměstnavatelé region. Prezentovali zde prezentovat své výrobní programy. Rodiče a žáci zde mohli získat cenné informace o budoucí poptávané pracovní síle. Město Česká Třebová se zde mohlo pochlubit  upraveným areálem skalka  s novými sportovišti i zajištěným parkováním, byla to v každém případě dobrá propagace města i samotné českotřebovské střední technické školy.
Přesně před rokem bylo staveniště pro tenisovou halu předáno dodavateli

V pátek dne 6. října 2017 bylo předáno staveniště pro novou tříkurtovou krytou tenisovou halu, která bude vybudována v Husově ulici. Plocha, která je na snímku bude tedy zastavěna. Jde tedy o jeden z posledních přímých pohledů z Husovy ulice na tenisové kurty, po vybudování haly takové fotografie již nepořídíte. Do konce letošního roku 2017 má být vybudována betonová základová deska s patkami pro budování ocelové konstrukce haly. podle možností a meteorologické situace se pak má pokračovat v montáži a opláštění haly trak, aby se potom pod střechou mohly i při nepříznivém počasí provádět další vnitřní úpravy.  (ČD 10.10. 2017)
 
Na radnici v Letohradě beze změn

Povolební jednání v Letohradě stvrdila pokračující spolupráci vítězného Sdružení pro Letohradsko 12 mandátů), Nezávislých pro Letohradsko (2 mandáty) a uskupení Zelená pro Letohrad (1 mandát), uskupení nezávislých kandidátů tak obsadí 15 míst v 21 členném zastupitelstvu města.
Starostou města bude i v novém období Petr Fiala (SPL, SNK, starostou od r. 2006), zastupovat ho budou nadále dva neuvolnění místostarostové (Martin Hatka, SPL a Jiří Chalupník, NPL), totožné zůstane též složení sedmičlenné rady města.
Ustavující zastupitelstvo města Letohrad bude ve středu 31. 10. 2018. Začíná v 17 hodin

V Letohradě dorovnávají platy učitelům ZUŠ ze školného

Finanční politika Pardubického kraje k základním uměleckým školám je dlouhodobě podhodnocena. Kraj poskytuje letohradské ZUŠ Alfonse Muchy nejnižší příspěvek v porovnání s ostatními českými kraji. Proto je většina ZUŠ nucena dorovnávat platy z prostředků získaných ze školného. Letohradská ZUŠ přistupuje k tomuto kroku poprvé. Díky úsporám hospodaření dosud vycházelo. Letos však dotace Pardubického kraje klesla na nejnižší úroveň, proto vedení ZUŠ požádalo o použití části provozních finančních prostředků na platy. Rada města schválila návrh ředitele, že mezi pedagogické a nepedagogické pracovníky může rozdělit 160 tisíc korun včetně odvodů. 
 
Přestavba stacionáře v Ústí nad Orlicí

Jedná se o přestavbu bývalého internátu Střední zdravotnické školy v lokalitě mezi nemocnicí a poliklinikou na zařízení denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením nebo duševním onemocněním. Hlavním účelem užívání bude týdenní pobyt klientů. Pobyt 18 klientů bude realizován v 10 jednolůžkových a 4 dvoulůžkových pokojích. Objekt bude rozdělen na část vedení a provozu stacionáře a část ubytovací. Součástí objektu budou výtvarné dílny vybavené keramickou pecí a objekt bude vybaven osobním výtahem a malým nákladním výtahem. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU ve výši cca 31 mil. Kč z integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Litomyšl: Nábřeží Loučné v nominacích na cenu za architekturu 

Letošní 3. ročník renomované soutěže Česká cena za architekturu přivedl 6. října do Litomyšle mezinárodní odbornou porotu, která sleduje nejzajímavější české architektonické počiny za uplynulý rok. Do užšího výběru soutěže bylo nominováno 33 projektů, mezi nimiž je i obnovené nábřeží řeky Loučné.  Z nominovaných projektů vzejdou v listopadu finalisté a držitel prestižního ocenění. Vyhlašovatelem soutěže je Česká komora architektů. Nábřeží Loučné zaujalo také autory dlouho připravované knihy Landscape Architecture Europe, věnované současné evropské krajinářské architektuře v teorii i praxi. Publikace představující nejzajímavější evropské projekty vychází v září 2018 u příležitosti Mezinárodního bienále krajinářské architektury v Barceloně. Jejím cílem je povzbudit debatu o aktuálních trendech a přístupech v architektuře. Projekt Nábřeží Loučné v Litomyšli v rozhodující části financovala Nadace Proměny Karla Komárka. Cena realizace byla 31 mil. Kč, z toho 23 mil. Kč grant nadace. Dalších skoro 8 mil. stála (mimo projekt) úprava ulice Vodní valy.

Sociální služby Domov pro seniory přijmou do pracovního poměru PPOP
(pečovatelku). Nástup možný ihned. Možnost doplnění vzdělání při zaměstnání. Bližší informace
zdravotni@socialnisluzbyct.cz, p.Drvoštěpová Dagmar 465 503 400,739344576.

O podzimních prázdninách 29. a 30. října 2018 do Litomyšle

O podzimních prázdninách bude otevřeno muzeum, Rodný byt Bedřicha Smetany i Portmoneum
Vzhledem k tomu, že letos vycházejí podzimní prázdniny trochu netradičně na pondělí a úterý, rozhodli se v Regionálním muzeu v Litomyšli vyjít cestovatelům a návštěvníkům vstříc a otevřít hlavní budovu muzea, Rodný byt B. Smetany i Portmoneum - Museum Josefa Váchala po oba dva dny v časech 9-12 a 13-17 hodin.
Pro Rodný byt B. Smetany a Portmoneu to budou vůbec poslední otevírací dny v tomto roce.
V hlavní budově můžete navštívit expozici Litomyšl – město kultury a vzdělanosti s celou řadou unikátních předmětů; dále výstavy Vznik Československa očima Quidona Šimka a Zámek 1568 – 450 let od položení základního kamene zámku v Litomyšli. Nechybí ani dětský program v expozici a dětská herna.
V Rodném bytě Bedřicha Smetany je zřízena expozice, která připomíná dobu skladatelova dětství v Litomyšli a je doplněna interaktivním dětským programem.
A konečně mystické Portmoneum s naprosto jedinečnými nástěnnými malbami Josefa Váchala a také krátkodobou výstavou Mystika v horách a dřevě ukrytá fotografa Rostislava Bartoně a sochaře Jiřího Janočka.
Nejvýhodněji můžete navštívit všechny tři objekty se sdruženou vstupenkou.
 
CHL pokračuje - v I. lize jsou už vidět kandidáti na sestup

Jde o týmy 4 dox a HC Kačeři Kerhartice, jejichž bodová ztráta začíná narůstat, ostatní týmy jsou vyrovnané. Banditu si udržují neporazitelnost. V II. lize bojují zase o postup HC Lumius a Flyers, na chvostu  jsou zde Kocouři Skořenice. Favioritem III. lihy je HC PaPoS, zatím bez porážky.
 
Železniční muzeum v bývalé výtopně v Chocni? 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal se zástupci Klubu přátel kolejových vozidel o možnosti vybudování železničního muzea v Chocni v prostoru bývalé výtopny z druhé poloviny 19. století. Město Choceň, ale i celý Pardubický kraj by tímto záměrem získal velké železniční muzeum s řadou velmi cenných exponátů. V případě, že se podaří vyřešit majetkoprávní vztahy, je Pardubický kraj připraven projekt finančně podpořit.
„Záměr vybudovat zde moderní železniční muzeum má logiku i vzhledem k velmi výhodné poloze Chocně na hlavním železničním koridoru. Depo samotné má nejen historickou, ale i technickou hodnotu, protože bylo vybudováno již v roce 1875. I z tohoto důvodu byl podán podnět na zápis na listinu technických kulturních památek, což by se mohlo podařit. Je to nádherný prostor v samotném centru města, ale bohužel dlouhodobě dochází k devastaci výtopny a budovy, která byla přistavěna v 70. letech,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Velkou překážkou při plánech na vybudování muzea byly úvahy vybudovat nad železniční tratí na Týniště nadjezd. Podle aktuálních informací bylo rozhodnuto, že nadjezd budován nebude, čímž nebude nezbytně nutné výtopnu zničit,“ řekl hejtman Netolický.
Ten zástupcům potenciálního investora přislíbil možnou podporu ze strany kraje. „Odkup budovy a její revitalizace bude vyžadovat velké množství finančních prostředků. Budova je de facto brownfieldem, který bude nutné nejprve zajistit, a poté dále rozvíjet. Pro nás je velmi důležité, aby se k tomuto projektu postavila vstříc i nová samospráva města, jelikož končící vedení bylo myšlence velmi nakloněno. Pakliže k tomu dojde, jsme jako kraj připraveni tento velký projekt finančně podpořit,“ doplnil hejtman.
Klub přátel kolejových vozidel Brno je občanské sdružení příznivců železnice, kteří napomáhají k uchování a údržbě historických kolejových vozidel především motorové, ale i parní trakce a k jejich prezentaci na veřejnosti. Svou činností se klub podílí i na komerčním provozu některých historických vozidel. KPKV provozuje celou řadu kolejových vozidel, například motorový vůz M 240 0113, přívěsné vozy řady Blm a BDlm, parní průmyslovou lokomotivu BS 200 a další zajímavá vozidla řady 850, 720, 721, 748.5, 020 atd. Sbírka je v současné době umístěna v Brně na Dolním nádraží a čítá 40 hnacích a 30 tažných vozidel.

Hledáme nájemce provozovny restaurace ve spolkové chatě ZO ČZS Hliníky.
V budově jsou dvě oddělené místnosti, vybavená kuchyňka, sklad a sociální zařízení.
Vytápění je etážovým topením s krbovými kamny. Uvnitř je cca 60 míst k sedění.
K dispozici je venkovní posezení s grilem a tanečním parketem s přístřeškem pro hudebníky.
Nájem činí  4750,- Kč měsíčně + energie.  Jako bonus nabízíme  na vytápění objektu pro  první sezonu dřevo zdarma. V případě zájmu volejte – 736 607 707. Rádi Vás provedeme restaurací a vše ukážeme.

Srážka autobusu s osobním vozidlem v silničním tunelu v Hřebči

S takovou informací vstupovali včera do cvičení záchranáři v Pardubickém kraji. Využili to, že tunel Hřebeč je nyní v třítýdenní revizní odstávce. Proto   v jindy dopravně velmi zatíženém silničním tunelu na silnici I/35 byl relativní klid, záchranáře čekala prověrka schopností i koordinace. Bylo zde cca čtyřicet zraněných figurantů z autobusu – převyšovali počtem záchranáře i kapacity nemocnic v okolí. Bylo třeba využít krizové scénáře. „Zasahující museli čelit nepředvídatelnému jednání zraněných osob, a to vlivem šoku, zvýšené agresivitě a snaze některých zraněných z místa nehody utéci. Nehoda se navíc stala v tunelu,“ popsala mluvčí hasičů Vendula Horáková.
Pro zasahující hasiče, policisty a záchranáře to znamenalo užít  jiné metody práce, než u „obyčejné“ nehody. Zraněné je třeba rychle roztřídit na ty, kteří pomoc potřebují a na ty, kteří budou muset na transport do nemocnice počkat, což v tomto případě byla i doba kolem jedné hodiny. V první fázi při příjezdu se totiž pouze třídí, ošetřování přijde na řadu později, jinak by mrtvých mohlo být více.
Při cvičení v tunelu byla využívána metoda třídění obětí START (S – snadná, T – terapie, A – a, R – rychlé, T – třídění). Ta se používá právě v případě hromadných neštěstí (nad 10 osob obvykle), aby bylo možno síly zdravotníků směřovat primárně k osobám, kterým jde opravdu o život. A hasiči zatím pracují na záchraně osob z obou vozidel, zajištění bezpečnosti zraněných i záchranářů. Mezitím u tunelu předurčení dobrovolní hasiči rychle staví stan sloužící záchranářům k ošetřování pacientů podle závažnosti zranění.
V nemocnicích v širokém okolí zatím probíhá další nezbytná fáze tohoto cvičení – spouští se takzvaný traumaplán, kdy se se se záchranářem, který velí na místě neštěstí koordinuje přeprava zraněných do nemocnic podle jejich kapacity.
Podle Orlického deníku

Jednání o zlepšení bezbariérové veřejné přepravy v regionu

Pardubický kraj v rámci jednání s autobusovými dopravci požaduje, aby polovina všech spojů splňovala bezbariérovost.
 „V rámci jednání s autobusovými dopravci při novém výběrovém řízení požadujeme, aby se navýšil celkový počet bezbariérových autobusů obsluhujících regionální linky, protože na rozdíl od železnice jich prozatím obecně v krajích příliš nevidíme, byť se situace postupně lepší. Samozřejmě se snažíme, aby i časové polohy bezbariérových spojů co nejvíce odpovídaly představám handicapovaných. Chceme eliminovat momenty, kdy bezbariérové spoje jezdí v málo exponovaných časech. V případě drážní dopravy jsme se zavázali, že rozhodně nebudeme snižovat počty bezbariérových vozidel a navíc jakékoliv nové vozidlo musí být povinně nízkopodlažní,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Kraj se zároveň snaží zlepšit komunikaci mezi handicapovanými a dopravci, ale také zajistit seznam bezbariérových autobusových zastávek. „Chceme docílit stavu, kdy budou autobusoví dopravci pružně reagovat na včasné požadavky tělesně postižených na nasazení bezbariérového autobusu. V některých případech se to již nyní daří velmi dobře a byli bychom rádi, aby se to stalo pravidlem. Zároveň ve spolupráci s Univerzitou Pardubice připravujeme studii bezbariérovosti autobusových zastávek, které by následně byly taktéž vyznačené v jízdním řádu pro snazší orientaci při cestování v regionu,“ řekl hejtman Netolický.
 
Listopad a prosinec v Pardubickém kraji:
hrady a zámky zavřeny

Pouze Betlém Hlinsko (ve správě NPÚ) je otevřen celoročně, denně, kromě pondělí, a to i v prosinci. Pouze ve dnech 24. a 25. 12. je zavřeno. Otevřeno bude mimořádně také v pondělí 31. 12.
·         1. 9. 12.: Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec - Vánoce na Veselém Kopci. Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program. Otevřeno denně od 9 do 16 hodin. (www.vesely-kopec.eu)
·         9. 12.: Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec. Předvánoční jarmark. Prodej výrobků lidových výrobců. Od 9 do 15 hodin. (www.vesely-kopec.eu)
·         12. 12. 6. 1.: Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém Hlinsko – Betlém vánoční. Výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátní mechanický betlém R.Frinty. (www.betlem-hlinsko.cz)

200 tisíc korun pro Policii na prevenci

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém úterním jednání schválilo uvolnění 200 tisíc korun jako dar Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje na pořízení technického vybavení do nově budovaného Preventivně informačního centra v Pardubicích. To bude řešit problematiku bezpečnosti silničního provozu, trestní odpovědnosti, nebezpečí virtuální komunikace, šikany nebo chování v krizových situacích.
„Centrum vzniká na základě zvyšující se poptávky školských zařízení, seniorských center a společensky aktivních občanů o různé preventivní aktivity. Vedle přednáškové činnosti a besed bude centrum využíváno k výstavám exponátů a předmětů zapůjčených z Kriminalistického ústavu a Muzea Policie ČR, ukázkám práce policistů na místě činu a pro různé další expozice. Předpoklad zahájení provozu je v prvním čtvrtletí příštího roku,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Již v minulosti jsme pořádali preventivní semináře pro seniory, jejichž cílem byla především finanční gramotnost a záležitosti takzvaných šmejdů. Tato aktivita policie je mnohem širší a je určena pro všechny skupiny obyvatel,“ doplnil hejtman Netolický.
Pro kraj má centrum význam především ve vztahu ke zřizovaným středním školám. „Plánované přednášky v novém centru  mají být tematicky rozděleny podle jednotlivých cílových skupin. Probírána bude například problematika bezpečnosti silničního provozu, trestní odpovědnosti, nebezpečí virtuální komunikace, šikana nebo chování v krizových situacích. Součástí přednášky bude prohlídka některých pracovišť Policie ČR či seznámení s používanou technikou. Našim cílem je připravit žáky našich škol na možná nebezpečí,“ řekl krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
Centrum o kapacitě maximálně 30 osob na jednu přednášku bude otevřeno každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.
Vysoušení Domu U Jonáše stále pokračuje, částečně se otevře

Ani letošní horké léto nestačilo vysušit jedno ze sídel Východočeské galerie v Pardubicích, Dům U Jonáše, kde o vánočních svátcích 2017 došlo k rozsáhlé havárii vody. Pardubický kraj, který je vlastníkem objektu, ho musel provizorně uzavřít a zahájit intenzivní vysoušení a první opravy. V polovině listopadu galerie zpřístupní opravené 2. patro, stálou expozici ve 3. patře a nezasažené prostory v zadních traktech.
Bohužel zatím není možné otevřít objekt celý. Zejména prostory v přízemí a společná stěna s vedlejší firmou STAPRO se stále vysouší, stejně jako prostory o patro výše. Zasažené fresky budou muset projít restaurováním a to bude možné, až  bude zdivo úplně vysušeno. Předběžný odhad je závěr příštího roku,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.
Poté, co si kraj pronajal místnosti bývalé kavárny Apatyka v sousedním domě pro výtvarný ateliér a přednáškový sál, se uvolnil v Domě U Jonáše další prostor pro výstavy. „Sem jsme investovali 700 tisíc korun na stavební úpravy a vybavení. V současné době se tu montují světla, upravují podlahy a čeká nás kolaudace,“ dodal Línek. Východočeská galerie připravila do nezasažených a opravených sálů nové výstavy, v nejvyšším patře zůstává stálá expozice s názvem Jedno místo prázdné. „Připravujeme výstavu Pardubice očima malířů a v další části chceme veřejnosti představit nová díla, která chceme zakoupit v letošním roce díky prostředkům kraje a ministerstva kultury. Doufáme, že výtvarnou veřejnost mile překvapíme,“ uvedla ředitelka Hana Řeháková.