Druhý automobil v České Třebové      

Na nedávném zábavném odpoledni, nazvaném „Zažijte to znovu!“, pořádaném v pátek dne 14. září 2018,  při příležitosti stého výročí vzniku republiky bylo možné spatřit zde vystavený historický automobil Laurin & Klement Voituretta A.
Jednalo se o první automobil mladoboleslavské továrny firmy  Laurin & Klement, zabývající se do té doby výrobou velocipedů. Automobil se začal vyrábět v roce 1905. Rychlost, s níž se tehdy pohyboval po silnících byla 40 km/h.  Tato vozidla při dnešním pohledu připomínaly kočáry.  Tyto automobily se spalovacím motorem pohánějícím zadní kola řetězovým převodem byly brzy žádanými českými výrobky nejen  v celém Rakousko-Uhersku, ale zájem o ně byl i v dalších zemích Evropy, a dokonce se objevily též v Japonsku.
Pro nás je zajímavá skutečnost, že automobil Voituretta A se ve své době, krátce po jeho uvedení do prodeje, proháněl i v České Třebové a také směrem k Litomyšli. Jeho majitelem se stal velkoobchodník uhlím a palivovým dřívím, Rudolf Plodr starší. Stal se tak druhým automobilistou v České Třebové. Prvním byl v roce 1910 Jan Bäumler, spolumajitel firmy Bäumler & Bittner, provozující cementárnu v Javorce  a závod pokrývačský a asfaltérský.
Rudolf Plodr starší zanechal o vlastnictví svého vozu nám a svým potomkům zmínku ve své rukopisné Kronice. Zde  uvádí, že vlastnil motocykl s postranním vozíkem, který  krátce po svatbě s Emílií Seidlovou z Litomyšle (svatba 11. 10. 1910), vyměnil u firmy Trojan & Nagl v Kolíně s doplatkem za ojetý malý automobil, tzv. „Voiturettu“, výrobek firmy Laurin & Klement v Mladé Boleslavi. Do dnešních dnů se dochovala též fotografie Plodrova vozu, pořízená na návštěvě u Seidlů v Litomyšli. Na fotografii je na levé straně, tedy za volantem, zachycena Rudolfova manželka, Emílie Plodrová se synem Rudlolfem ml., dědicem firmy a vpravo je potom její sestra, Božena Seidlová z Litomyšle, která zemřela v mladém věku. Automobil tedy získal také v roce 1910. Tak  Česká Třebová spatřila tehdy věc zcela nevídanou – automobil -  v obou případech ve stejném roce.  
Martin Šebela