Českotřebovský deník 300/2018 (18/10)
Petice proti vysokým protihlukovým stěnám i v elektronické podobě
Rozšiřujeme původní papírovou petici proti plánovaným vysokým protihlukovým stěnám o elektronickou verzi. Šiřte prosím petici dál - internetovou verzi může podepsat kdokoli, komu ta problematika leží na srdci. Nejde totiž výhledově pouze o Třebovou, ale o vůbec způsob řešení odhlučnění železnice v zabydlených či jiných hlukem zatížených lokalitách. Pan Jan Eisenreich se svým týmem - a nejen on, ale celá západní Evropa - hledá chytrá moderní estetická ekologická řešení. Pomozme proto svými podpisy také naší české Správě železniční dopravní cesty nezaspat dobu a držet krok s okolním světem
Martin Horák
Koaliční spolupráce v České Třebové domluvena

Po několika jednáních se na  koaliční spolupráci v České Třebové domluvili vyjednávací týmy  Koalice pro Českou Třebovou, ČSSD a nestraníků pro Českou Třebovou, ODS a 27 statečných, které budou mít zastoupení v radě města. Spolupráce již dříve stvrzená podpisem Memoranda pokročila, je připravena koaliční smlouva, jejíž přílohou bude i projednaný koaliční program. Po podpisu koaliční smlouvy, který se předpokládá v neděli 21.10.,  bude vše možné zveřejnit. Termín ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebyl dosud určen. Lze očekávat, že jej vyhlásí starosta města po návratu z dovolené během pondělí 22.10. Aby byl splněn požadovaný termín pro svolání ZM (a nejednalo se o víkendu), budou se moci zastupitelé v novém volebním období poprvé sejit nejdříve v pondělí 5. listopadu. Ten den by pak byl zvolen nový starosta města, místostarostové a nová rada města. Tím začne nové volební období 2018 - 2022. (mm)
 
V Ústí nad Orlicí již podepsali koaliční dohodu 

Ve středu 17. října 2018 byla v odpoledních hodinách uzavřena koaliční dohoda o povolební spolupráci. Koalici pro nastávající volební období tvoří SNK Oušťáci, SNK Ústí Žije, ODS a KDU-ČSL. Takto utvořená koalice disponuje 20 hlasy ve 27 členném Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí. Koalice se dohodla na pokračování již ověřeného modelu vedení města, kdy starostu a místostarostu doplňují dva neuvolnění místostarostové. Na základě dosaženého volebního výsledku bude na post starosty navržen Petr Hájek (SNK Oušťáci), na prvního místostarostu Jiří Preclík (SNK Ústí Žije) a do funkcí neuvolněných místostarostů Matouš Pořický (ODS) a nově Pavel Svatoš (SNK Oušťáci). Rada města by měla být devítičlenná a kromě uvedených zástupců vedení města, budou za její členy navrženi za SNK Oušťáci Petr Strákoš, Anna Škopová a Jan Zábrodský, za SNK Ústí Žije Luboš Bäuchel a Jan Pokorný za KDU-ČSL.  
Vyjednávání o budoucí koalici bylo možná pro někoho zbytečně dlouhé, ostatně dosažené volební výsledky stávajících koaličních partnerů dávaly tušit, že nová koalice může vzniknout na původním půdorysu. SNK Oušťáci, jako vítěz voleb, navrhovalo uplatnit ve vedení města tradiční model s druhým uvolněným místostarostou, a to logicky na úkor současných dvou neuvolněných. Tato varianta nebyla v rámci vyjednávání nové koalice oslovenými partnery akceptována, popřípadě za podmínek, které pro změnu nebyly akceptovány naším sdružením Oušťáci,“ komentoval povolební situaci současný starosta města Petr Hájek. „V následných jednáních se podařilo najít shodu, která na jednu stranu umožňuje zachovat koalici v původním složení a na druhou zhodnocuje dosažené volební výsledky, ve kterých tři ze čtyř partnerů získali o jeden mandát víc než v roce 2014,“ doplnil starosta města. „Zároveň jsme si v diskusi navzájem objasnili priority našich volebních programů. Díky předcházející čtyřleté spolupráci byla shoda na všech zásadních investičních akcích, jako je například výstavba nového domu dětí a mládeže v areálu Perly nebo revitalizace parku pod Roškotovým divadlem,“ zakončil Petr Hájek informaci.  „Oproti původnímu složení rady města dochází jen ke dvěma změnám. Zdeňka Ešpandra, který nebyl do zastupitelstva zvolen, nahradí Luboš Bäuchel a končícího neuvolněného místostarostu Michala Kokulu nahradí v pozici radního Jan Pokorný,“ objasnil místostarosta Jiří Preclík.  Uzavřená koaliční dohoda o povolební spolupráci předpokládá konání ustavujícího zastupitelstva v pondělí 5. listopadu 2018 v 17 hodin ve velkém sále Kulturního domu Ústí nad Orlicí. V dohodě se koaliční partneři zavázali předložit do konce letošního roku společné Programové prohlášení pro volební období 2018-2022.

Sociální služby Domov pro seniory přijmou do pracovního poměru PPOP
(pečovatelku). Nástup možný ihned. Možnost doplnění vzdělání při zaměstnání. Bližší informace
zdravotni@socialnisluzbyct.cz, p.Drvoštěpová Dagmar 465 503 400,739344576.

ZO ČSOP Zlatá studánka – Ekocentrum  Červenka v listopadu

Úterý 6. 11. 2018 od 18 hodin v ekocentru přednášku:
AFRICKÉ NÁVRATY - třítýdenní putování  v národních parcích Afriky
Úžasné vyprávění manželů Karlíkových o cestě ze severní části Jihoafrické Republiky, Botswany až po přelet vrtulníkem nad Viktoriinými vodopády.
 Vstupné dobrovolné.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Neděle 18. 11. 2018 od 14 do 18 hodin v ekocentru:
RECYKLAČNÍ ODPOLEDNE - VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU
Chcete si vyrobit přáníčko, jmenovku, ozdobný papír, obal na knihu z ručního papíru? Nebo něco jiného? Pak přijďte mezi nás! S sebou si přineste přízdoby, kterými chcete svůj výrobek dotvořit (např. vylisované listy, barevné nitě, barevné papíry, razníky apod.) a 2 noviny. Vstupné dobrovolné.
Lektor: Alena Mistrová
Pardubický kraj nově zavádí víceleté financování v sociálních službách

Pardubický kraj připravil v sociální oblasti zásadní změnu, která by měla snížit administrativní zátěž nejen pro kraj, ale především pro poskytovatele sociálních služeb – víceleté financování v rámci krajských programových dotací v této oblasti. Pilotní program schválili krajští zastupitelé na své zasedání v Chocni tento týden.
Pardubický kraj dosud každoročně vypisoval ze svého rozpočtu programové dotace na podporu sociálních služeb, kde rozděloval dle možností částku kolem 25 milionů korun. Pro příští rok by tomu mělo být již jinak. „Neziskové organizace si požádají v běžném termínu o dotaci, ovšem na období tří let, tedy na období 2019 – 2021. Tato žádost bude zpracována, dotace bude vypočtena dle stanovených kritérií, ale a organizace již budou mít jistotu, že částku obdrží jak v roce 2019, tak i v roce 2020 a 2021. Hlavní přínos bude spočívat v tom, že v roce 2020 a 2021 by dotace měla být vyplacena již na přelomu ledna a února za předpokladu, že bude  tradičně schválen rozpočet Pardubického kraje v prosinci předchozího roku,“ vysvětluje Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor, pod jehož vedením celý plán vznikl. „Chceme tak odstranit každoroční nejistotu neziskového sektoru při financování sociálních služeb v prvních měsících roku, protože peníze z účelové dotace mohou organizace obdržet nejdříve na konci března a tři měsíce tak shánějí finance na udržení chodu organizace,“ dodal Šotola.
Pardubický kraj chce tak pomoci neziskovým organizacím v oblasti sociálních služeb alespoň ze svého rozpočtu tím, že dá tříletou jistotu financování. Do návrhu rozpočtu proto bude navrženo celkem 78 milionů korun na tři roky, což je 26 milionů korun ročně.
Jedná se o pilotní program, a pokud by došlo také ke změnám na státní úrovni a účelová dotace by se stala mandatorním výdajem státního rozpočtu, pak Pardubický kraj bude připraven takto rozdělovat dotace pro celou síť sociálních služeb.
 
Pardubický kraj rozdělil další finance na sociální služby

V letošním roce Pardubický kraj obdržel od MPSV celkem 769 milionů korun na zajištění sítě sociálních služeb pro občany našeho kraje. V prvním kole rozdělil na sociální služby téměř 741 milionů korun a rezervu ve výši 28 milionů si ponechal na další dotační řízení, v kterých pravidelně dofinancovává pečovatelské služby a osobní asistence dle aktuálních potřeb. Její rozdělení bylo schváleno na  posledním jednání Zastupitelstva Pardubického kraje v Chocni tento týden.
V rámci dvou dodatečných dotačních výzev byly podpořeny především pečovatelské služby a osobní asistence, které podporují služby v péči o seniory a zdravotně postižené osoby. Vedle těchto služeb byly finančně podpořeny také domovy pro seniory, odlehčovací služby, ale také denní stacionáře, které zajišťují pobytové a ambulantní služby pro seniory a zdravotně postižené.
„Právě sociální služby pro seniory jsou nejvíce potřebné a žádané. Díky podpoře sociálních služeb v terénu mohou senioři zůstávat doma, dokud jim to jejich zdravotní stav dovolí. Díky odlehčovacím službám a stacionářům se zase může pomoci pečujícím rodinám,“ řekl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor a pokračoval: „Letošní rok je prvním rokem, kdy jsme mohli financovat základní síť sociálních služeb bez větších problémů. Stále jsou ale služby, které je potřeba rozvíjet a navyšovat jejich kapacity. Na některé je možné využívat evropské zdroje, ale právě na služby pro seniory finance nelze z těchto zdrojů získávat, proto se musí podílet na financování stát, kraj i obce společně.“

Hledáme nájemce provozovny restaurace ve spolkové chatě ZO ČZS Hliníky.
V budově jsou dvě oddělené místnosti, vybavená kuchyňka, sklad a sociální zařízení.
Vytápění je etážovým topením s krbovými kamny. Uvnitř je cca 60 míst k sedění.
K dispozici je venkovní posezení s grilem a tanečním parketem s přístřeškem pro hudebníky.
Nájem činí  4750,- Kč měsíčně + energie.  Jako bonus nabízíme  na vytápění objektu pro  první sezonu dřevo zdarma. V případě zájmu volejte – 736 607 707. Rádi Vás provedeme restaurací a vše ukážeme.

Pět hvězd Značky kvality pro Domov u fontány

Některá zařízení sociálních služeb dobrovolně nechávají posoudit svou úroveň v hodnocení Značky kvality Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Ta může udělit zařízením celkem pět hvězd. Nejvyšší ocenění mají v našem kraji v kategorii Domov pro seniory Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Domov pro seniory Heřmanův Městec se zřizovatelem Hlavní město Praha a Sociální služby Lanškroun - domov pro seniory. V kategorii Domov se zvláštním režimem jej nyní získalo první zařízení v kraji – Domov u fontány Přelouč.
„Pardubický kraj zřizuje Domov u fontány jako specializované zařízení pro seniory s demencí. Klientům je tu poskytována velmi profesionální, ale zároveň velmi lidská péče, což bylo oceněno i v rámci certifikace kvality sociálních služeb. Náš kraj do rekonstrukce domova investoval značné finanční prostředky, ale sebelepší prostředí nenahradí práci kvalifikovaných, citlivých a empatických zaměstnanců. Všem bych chtěl za to poděkovat,“ řekl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
K udělování hvězd dochází jednak na základě výsledného hodnocení, jednak na základě dílčích hodnocení v pěti základních oblastech - ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče. Hodnocení odráží v první řadě preference uživatelů, pro výsledné hodnocení jsou dále určující názory poskytovatele, zaměstnanců či rodinných příslušníků uživatelů. Potřebná data jsou také zjišťována z poskytnutých dokumentů a neméně významnou úlohu v hodnocení mají osobní zjištění o kvalitě služby samotnými certifikátory na místě.
Ředitelka Domova u fontány Danuše Fomiczewová sleduje dlouhodobě pozitivní trendy péče o osoby s demencí ve světě: „Hodně jsme se naučili třeba na stážích v Holandsku a v Anglii, přejali jsme řadu zajímavých prvků. Snažím se, aby všichni zaměstnanci od údržbářů až k managementu procházeli kontinuálně vzděláváním v této oblasti, aby klientům rozuměli. Třeba se to nezdá, ale když přijde uklízečka vytřít a potřebuje klienta přesunout, musí pochopit, že on má z toho strach a je zmatený.“
Zvláště v dnešní době je nouze o zaměstnance a v oborech, které jsou emočně náročné, dochází často k vyhoření a potřebě změny profese. „Naši zaměstnanci potřebují nejen dobré podmínky k práci, ale také uznání za tu těžkou práci, kterou vykonávají. Profesionálnímu vyhoření se snažíme předcházet tím, že pořádáme různé společenské a vzdělávací akce a poskytujeme našim zaměstnancům supervizi,“ říká ředitelka domova.
Práce v zařízení pro seniory s demencí a Alzheimerovou chorobu je zásadně jiná, než v běžném domově pro seniory. Pečují tady totiž o lidi, kteří se neorientují v čase a prostoru a postupně ztrácejí svou identitu. Jsou plně závislí na péči personálu. „Naším hlavním úkolem je zachování jejich lidské důstojnosti i v té nejtěžší části jejich života, kdy postupně ztrácí všechno, co člověk běžně dokáže. Potřebují naši péči, naše pochopení a samozřejmě individuální přístup,“ shrnuje Danuše Fomiczewová hlavní zásady Domova u fontány v Přelouči.