Českotřebovský deník 306/2018 (24/10)
Ustavující zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne 31. října 2018 v Kulturním centru. Začátek je stanoven na 15 hodin.  

V Parku Legií roste od úterý 23. října nový "Strom svobody 2018"                  

Slavnost spojená se zasazením lípy opravdu stála za to. Na její organizaci se podíleli  českotřebovští skauti společně s ochránci přírody ze ZO ČSOP Podorlicko.  Skautské kroje nebo alespoň skautské šátky  pak společně se zelenými vestami ochránců přírody na slavnosti dominovaly. Účastníkům slavnosti se rozdávaly červenomodrobílé trikolóry. Přes ne zas tak příjemné skutečně podzimní počasí ale přišla spousta dalších lidí, kteří chtěli být při tom, odhadem jisrě tři stovky. Shromáždění u Lípy svobody 1968, zasazené skauty před 50 lety začalo v 16 hodin a to velmi slavnostně zpíváním skautské hymny, projevy pamětníků, aby se pak účastníci seřadili do průvodu včele se státní vlajkou. Vůz městské policie dovedl  průvod až do Parku Legií u městské polikliniky, kde již bylo vše připraveno k sázení památného stromu. Ten pro tento účel věnovala Nadace Partnerství. Podobně jako v České Třebové tak bude v celé republice vysázeno na 1300 "Lip svobody". 
Program, pečlivě připraveny v "koprodukci" skautů a ochránců přírody zahájila krátkým vystoupením PaedDr. Hana Grundová, která vysvětlila účel akce a seznámila s programem. Pavel Vomáčka pak představil  českotřebovské skautské středisko a jeho oddíly. Slavnost ukázala, jak k sobě mají skauti a ochránci přírody velmi blízko. Pěvecký sbor českotřebovského gymnázia  zazpíval tři známé písně, bylo velmi sympatické, že společně zpívali snad všichni přítomní, stejně jako českou a slovenskou státní hymnu, která následovala. Bylo to velmi dojemné. Vše bylo bez připraveného zazvučení profesionální firmou, jen s vypůjčeným megafonem od Martina Horáka, díky, stejně jako za velikánskou účast veřejnosti.
Tak trochu jsem si připomněl slavnost uskutečněnou před 28 lety jen o pár metrů dále k Farářství za podobného počasí 7. března  1990, kdy se zde znovu po sametové revoluci znovu instalovala v den  jeho narozenin busta prezidenta T. G. Masaryka, odstraněná minulým režimem. Také spousta lidí, také jenom  hasičský megafon, navíc snad dechovka. Letos místo ní zazpívali studenti gymnázia a spolu s nimi i všichni přítomní.
Potom se skauti i ochránci přírody ujali lopat, aby "předpřipravenou" lípu srdčitou definitivně zasadili do několik dní předem připravené jámy. Další chvíle pak patřila Otci Miloši Kolovratníkovi pro požehnání nově zasazenému stromu. Po motlitbě byl prvním, kdo zasazený strom zalil, spolu sním pak Hana Grungová a Pavel Vomáčka. Připravení ochránci přírody definitivně zasypali a upravili vrchní vrstvy zeminy kolem zasazeného památného stromu. Strom, zasazený na takové slavnosti, má velkou šanci na to, že bude připomínat výročí naší státnosti celá další desetiletí i staletí. Budeme jej chránit....
Pro všechny, kteří se podíleli na zasazení stromu pak ochránci přírody napekli chutné koláče a rozdávali je. O jejich odbyt se starat nemuseli. Bylo to spontánní, dobře připravené, pořadatele, ale i přítomnou veřejnost se zaslouží důrazně pochválit. Zasazení Stromu svobody navázalo na jinou vydařenou akci před dvěma lety, obnovu velkého totemu v Srnově.  Zde zase ochránci přírody spolupracovali s trampskými osadami.
Důkladnou fotografickou dokumentaci celé akce připravím v samostatném příspěvku.  (mm)

Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště hledá uklízečku na HPP. Nástup ihned. Informace na telefoním čísle 736 518 003 nebo e-mailu msukoupaliste@ceska-trebova.cz

Úmrtí v říjnu 2018

Alena Zapletalová   nar. 1926  Česká Třebová
Romana Truhlářová  nar. 1975 Česká Třebová
Alena Habrmanová nar. 1933  Česká Třebová
Marie Hrazděrová  nar. 1935 Skuhrov
Růžena Mikolecká  nar. 1945 Česká Třebová
Václav Hradecký  nar. 1942 Česká Třebová
Pavel Svoboda  nar. 1969 Česká Třebová
Ing. Otakar Neruda, CSc., nar.  1937 Hradec Králové
Viktor Valuška  nar. 1989  Strakov
Vlasta Kabelová  nar. 1924  Česká Třebová
Josef Pakosta nar. 1941  Česká Třebová
Vladimír Kudlík  nar. 1954  Česká Třebová
Miloslav Řehák nar.  1959 Chvalkovice
Rudolf Souček   nar.  1949  Česká Třebová
Miloslav Vrbka  nar. 1967  Dačice
Vladislav Kleslo  nar.  1952  Třebovice
Marie Nastoupilová nar. 1921  Česká Třebová
Čest jejich památce !

Sociální služby Domov pro seniory přijmou do pracovního poměru PPOP (pečovatelku).
Nástup možný ihned. Možnost doplnění vzdělání při zaměstnání.
Bližší informace
zdravotni@socialnisluzbyct.cz,
p. Drvoštěpová Dagmar 465 503 400,739344576.

Spotřebu energií začne Pardubický kraj na svém majetku sledovat dálkově

Pardubický kraj zřejmě přejde v několika etapách na automatický sběr a vyhodnocení dat o spotřebě energií a vody ve svých budovách a v budovách svých příspěvkových organizací. V současné době připravuje první etapu tohoto projektu.
„Neustále se snažíme vylepšovat a rozšiřovat systém efektivního využívání energií v našich objektech, nyní k tomu přibude zpracování dat dálkových odečtů. To nám do budoucna umožní jednak správně regulovat spotřebu, ale také předcházet havarijním stavům,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Kraj nyní vypsal výběrové řízení na zpracovatele automatického sběru dat ve vybraných objektech. „V první etapě budeme sbírat data na desítkách odběrových míst silno i slaboproudu, plynu a tepla od distributorů, kde není potřeba instalovat žádná nová čidla. Ty bude naopak potřeba zabudovat na místa navržená na měření spotřeby vody. Počítáme s hodnotou zakázky kolem dvou a půl milionu korun,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek.
 
Městská hokejová liga - stav k 24. 10. 2018


Kraj má připravené projekty za více než sedm miliard korun

Radní Pardubického kraje pravidelně kontrolují stav a připravenost svých investic. V právě uplynulém třetím čtvrtletí bylo dokončeno celkem 24 staveb. Tak jako každé léto se jednalo zejména o stavby v oblasti školství a dopravy.
„V současné době se pracuje na 46 stavbách v celkové hodnotě přes jednu miliardu a zahájili jsme dalších deset staveb za 190 milionů korun,“ informuje 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice kraje Roman Línek a pokračuje: „Dvanáct dalších staveb za 300 milionů nyní soutěžíme v zadávacích řízeních. Pro další období až do roku 2024 máme připravené projekty ve stádiu investičních nebo projektových záměrů za více než sedm miliard korun. Na většinu z nich se pokusíme čerpat evropské prostředky.“
Správa a údržba silnic Pardubického kraje má na letošní rok naplánováno 30 projektů za téměř půl miliardy korun. „Z toho je devět projektů dokončeno a zbývajících 21 bude hotovo nejpozději do poloviny prosince,“ dodal Línek.

Hejtman Martin Netolický pozvání na oslavu na pražský hrad neobdržel 

Jde o prestižní událost spojenou s předávání státních vyznamenání u příležitosti řádového dne 28. října. Hejtman Pardubického kraje však na oslavě nebude, nebyl pozván, dostal se "na index".  "Abych předešel spekulacím, jak to ve skutečnosti je, mohu říci, že mi nepozvání vůbec nevadí. Budu mít celý týden nabitý program a upřednostňuji v těchto symbolických dnech slavnostní akce, kam mě srdečně a upřímně pozvali města, obce nebo spolky. Zároveň v předvečer státního svátku a 100. výročí založení samostatného Československa máme také jako Pardubický kraj náš slavnostní večer a to 27. října v Litomyšli.", uvádí Marin netolický na svém facebookovém profilu.