Českotřebovský deník 307/2018 (25/10)

Úspěch Jakuba Janíčka na mezinárodní kontrabasové soutěži na Slovensku    


Českotřebovský kontrabasista JAKUB JANÍČEK (14 let)

na 8. ročníku Mezinárodní kontrabasové soutěže K. D. von Dittersdorf 2018 – Double bass competition  (www.slovakdoublebassclub.com)


Jakub se od svých 5 let věnoval hře na klavír v ZUŠ Česká Třebová. Od září 2016 dojíždí do Holic na ZUŠ Karla Malicha, kde studuje hru na kontrabas pod vedením ředitele školy Mgr. art. Františka Machače.

3. října 2018 se v Banské Bystrici konal 8. ročník Mezinárodní kontrabasové soutěže.

Jakub s klavírním doprovodem Mgr. Jany Turkové zahrál odborné porotě dvě skladby:

P. Trkan - Maďarský čardáš

S. Prokofiev - Pochod

Fotografie ze soutěže uvádíme. Dosáhl velký úspěch, protože Jakubův soutěžní výkon ohodnotila porota krásným 2. místem.

Předseda poroty: Miloslav Gajdoš /CZ

Členové poroty: Artem Chirkov /RUS, Miloslav Jelínek /CZ, Radoslav Šašina /SK, Juraj Griglák /SK,

Ján Krigovský /SK, Dan Styffe /SWE,

Ján Prievozník /SK, František Szanto /SK-CH

 

VELKÁ GRATULACE!  Více ZDE


Sociální služby Domov pro seniory přijmou do pracovního poměru PPOP
(pečovatelku). Nástup možný ihned. Možnost doplnění vzdělání při zaměstnání. Bližší informace
zdravotni@socialnisluzbyct.cz, p. Drvoštěpová Dagmar 465 503 400, telefon 739 344 576.

VÝMĚNA OKEN BÝVALÉHO SOKOLSKÉHO BYTU SPRÁVCE A VÝMĚNA KOTLE NAD SPOLKOVOU MÍSTNOSTÍ S ROZDĚLENÍM TOPNÝCH OKRUHŮ

Na základě podané žádosti o dotaci na Pardubický kraj a její schválení, se podařilo T. J. Sokol Česká Třebová počátkem prázdnin 2018 provést výměnu oken a výměnu kotle. Aby mohl být celý projekt realizován, bylo nutné dodat spoluúčast 30% od T. J. Sokol Česká Třebová.
Předmětem výměny oken byla administrativní budova se sokolským bytem správce. Před výměnou oken byl prostor historicky využíván pro byt správce areálu, v poslední době jako skladiště. Po výměně oken došlo k vyklizení prostoru, a započala rekonstrukce sokolského bytu. Dokončení bytu plánujeme v 1. čtvrtletí roku 2019
Další část dotace byla využita na výměnu kotle v hlavní budově, v 1. patře nad spolkovou místností. Prostory, které tento kotel vytápěl, byly využívány ke klubové a spolkové činnosti, avšak systém topení neumožňoval vytápět různé okruhy a prostory, a vždy vytápěl všechny prostory bez možnosti efektivní regulace. Regulace probíhala mechanickým otevíráním či uzavíráním jednotlivých topných těles. Nový kotel je moderní kondenzační kotel, s možností vytápět nezávisle 3 větve. Jedna větev vytápí přízemí, druhá větev část prvního patra a třetí větev je prozatím neobsazena vývodem. V budoucnu bude vytápět prostory půdy, které předpokládáme zrekonstruovat v roce 2019 a využívat jako kompenzační cvičební místnost pro členy jednoty. Pří výměně kotle došlo ke značné úpravě teplovodních rozvodů.
Bez podpory Pardubického kraje, by nebylo možné z vlastních prostředků tuto investici provést, tak jako by nebylo možné provést kompletní rekonstrukci vytápění šaten, kde velkou finanční podporu poskytlo Město Česká Třebová. Za velkou podporu děkujeme.
Za T. J. Sokol Česká Třebová Michal Kadlec-starosta.

Kotel původní - probíhá výměna - nový současný stav je na pravé fotografii

Okna po výměně                                                                   Okna - původní stav


Ustavující zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne 31. října 2018 v malém sále Kulturního centra. Začátek je stanoven na 15 hodin.  


Podzimní doteky 2018 


8. a 9.11. 2018 si vás dovolujeme pozvat na 14. ročník multižánrové taneční přehlídky, která se tradičně uskuteční na prknech jeviště velkého sálu Kulturního centra Česká Třebová.

Můžete se těšit, nejen na všechny (soutěžní i nesoutěžní) choreografie Taneční školy, ale také na mnoho hostujících souborů. Letošní ročník bude také malinko ve znamení oslav stého výročí vzniku Československé republiky, kterému vzdáme hold zahajovacím vystoupením.

Předprodej vstupenek bude zahájen 29.10., v recepci Taneční školy

(Podbranská 971) Po-Čt 15:00 - 18:00. Pozvánka - plakát ZDE


Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště hledá uklízečku na HPP. Nástup ihned. Informace na telefoním čísle 736 518 003 nebo e-mailu msukoupaliste@ceska-trebova.cz


Kdo jde v neděli na Hrad, nejde tam kvůli oslavě státního svátku. Jde tam kvůli Zemanovi. Protože není důvod slavit 100. výročí vzniku první republiky společně s politikem, jež se vyjadřuje i chová tak, jako by permanentně slavil vznik republiky druhé. (Petr Honzejk)

Anglické gymnázium v Pardubicích nabízí studentům až 20 hodin angličtiny týdně

Jednou ze soukromých středních škol v Pardubickém kraji je Anglické gymnázium v Pardubicích. Ve čtvrtek ráno ji navštívil hejtman Martin Netolický, který se nejprve seznámil se samotným fungováním školy, která v příštím roce bude slavit 25 let, a následně debatoval se studenty o vzniku Československa a hodnotách a odkazu T. G. Masaryka. Škola, na které je kromě gymnázia otevřen také obor Public relations, média a marketingová komunikace nebo masér, má v současné době 220 studentů v 11 třídách.
„Anglické gymnázium je v současné době svým zaměřením na rozšířenou výuku angličtiny v rámci širšího regionu unikátní. Studenti mají stanovenou výuku v tomto jazyce v rámci matematiky, biologie, zeměpisu, dějepisu a tělesné výchovy. Celková hodinová dotace týdně je až 20 hodin. Studenti jsou navíc systematicky připravování na takzvané Cambridgeské zkoušky, které jsou prestižním certifikátem znalosti anglického jazyka. I proto ve škole studují žáci z celého našeho kraje, ale i mimo něj,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který v rámci návštěvy školy zavítal také na ukázkovou hodinu matematiky v angličtině. „Je až obdivuhodné, jak lze zkombinovat náročné učivo matematiky s cizím jazykem. Studenti si tak kromě matematických dovedností osvojují také specifická slovíčka, se kterými se v rámci výuky na běžných středních školách jen velmi těžko dostanou do kontaktu,“ řekl hejtman, který v rámci své přednášky debatoval se studenty o událostech vzniku Československa, jehož 100 let si v těchto dnech připomínáme. Hejtman zároveň připomněl odkaz a myšlenky prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.
Škola byla pod původním názvem Polabská soukromá obchodní akademie založena 25. února 1994. V této době bylo možné ve škole studovat pouze jediný obor vzdělání, a to obor Obchodní akademie. Postupně se vzdělávací nabídka školy rozšiřovala. Od 1. září 2006 se změnil původní název školy na Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. V současné době se jedná o víceoborovou střední školu s téměř 25tiletou tradicí.

 

Zajímavá odborná konference v Pardubicích


Odborná konferenci s názvem Voda v období sucha, která se koná ve čtvrtek 22. listopadu 2018 v prostorách Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. Pozvánka na akci je ZDE