Koalice pro Českou Třebovou děkuje

Zvolení zastupitelé za Koalici pro Českou Třebovou                                          

Děkujeme všem našim voličům za odevzdané hlasy v komunálních volbách, díky kterým byla naše koalice nejúspěšnějším sdružením z osmi subjektů, které se v našem městě o přízeň voličů ucházeli.  Jsme si vědomi, že to je pro nás pro nadcházející volební období velký závazek. Do budoucnosti se díváme optimisticky.

Po prvních kontaktech s dalšími partnery máme svoje představy o novém uspořádání  rady města a vedení města. Je teprve pár hodin po spočítání volebních výsledků a proto nelze očekávat, že již v tuto chvíli podáme nějakou oficiální informaci. Jednání budou pokračovat i během neděle 7. října. Věříme, že  potom budeme moci v dalších dnech zveřejnit text Memoranda o dalším uspořádání důležitých orgánů města a nástin společného programu.

Koalice pro Českou Třebovou