Bude v bývalém hotelu Padevět nové kasino?                     


Zprávy o přípravě kasina v Padevětu jsou zatím neoficiální, ale přicházejí z více stran.  Herna je v Padevětu od jeho zakoupení (a přeměně na Šatlavu) a také nyní, kdy je v platnosti nový zákon o hazardu.  Majitelem  objektu je 3E PROJEKT, a.s. Ostrava - Hrabůvka. Společnost  má jistě zájem na plném využití svého objektu ať již přímo, nebo pomocí nájemců. Navíc dostatek zkušeností v oblastech,  jako je provozování loterií a jiných podobných her, provozování sázkových her v kasinu, zabývá se hostinskou činností, pivovarnictvím a sladovnictvím a řadou dalších  činností.
V České Třebové má pro rozšiřování výše uvedených činností v oblasti hazardu mimořádně příznivé podmínky. Jako v jediném městě v poměrně širokém regionu není v platnosti jakákoliv městská vyhláška omezující hazard. Město je dobře komunikačně přístupné. A tak pokud společnost splní veškeré povinnosti k MF ČR (tedy složí určenou kauci), obdrží licenci, na jejímž základě může po úpravě prostor podle (poměrně přísných) stanovených podmínek požádat město Česká Třebová o povolení hracího prostoru, které v rámci přenesené pravomoci udělit musí. Protože u nás ve městě nemáme žádnou vyhlášku omezující hazard, budeme nové iniciativě jen přihlížet!
Vznikne-li ve městě nové kasino, bude daleko-široko jediné a budou se tak k nám stahovat osoby, které bychom ve městě možná raději neviděli. Nebude to tedy žádný příspěvek k bezpečnosti ve městě. Mohli jsme to předvídat a pojistit se pro budoucnost.
Již od roku 2016 o zařazení problému omezit hazard v České Třebové vystupovala opakovaně Koalice pro Českou Třebovou a narážela opakovaně na nepochopení. Ostatní jako by byli zaslepeni 9 - 10 miliony na příjmové straně rozpočtu, pocházejícími z hazardu, nedokázali přijmout ani tak mírné omezení jako např. ve Svitavách, kde alespoň zabránili vzniku dalších nových provozoven. Tam měly již loni vzniknout dvě nová kasina na náměstí a v hotelu Šindlerův háj, ale díky včas zavedené omezující městské vyhlášce se záměr nepodařil realizovat. U nás jsme tak problém neviděli.
Je proto logické, že nyní budeme s vysokou pravděpodobností  svědky vzniku Kasina v našem městě. Přitom si připomínám, kolikrát jsem psal o tom, že Česká Třebová bude pro hazard město zaslíbené a že je třeba přijmout alespoň základní vyhlášku, která alespoň zabrání dalšímu rozšiřování. Zbytečně, ani komise k tomu na popud Koalice pro ČT vytvořená se nemohla dohodnout.
Nyní na předvolební debatě lídrů stran došlo ke vzácné shodě na potřebě nulové tolerance hazardu ve městě.  Po zkušenostech z minulých tří let opravdu nevím, zda byla tato slova míněna upřímně, nebo jen "předvolebně".  Neuplynul týden a máme tu poměrně reálný problém, který může ztížit bezpečnostní situaci města.
A to nepíšu nic o dopadech hazardu na konkrétní osoby ve městě. Tyto smutné příběhy ale skutečně existují a týkají se konkrétních lidí. Stačilo by napsat jména a prosázené částky, vzniklé dluhy a probíhající exekuce.  To jsme přece nechtěli a nechceme. Jenže teď už budeme jen přihlížet, po získání "povolení hracího prostoru" může každý provozovatel herny nebo kasina provozovat svou povolenou činnost po dobu tří až čtyř roků.... Přijde-li nová vyhláška, bude tedy účinná vlastně až za tři - čtyři roky, udělené povolení nelze zrušit.
MILAN MIKOLECKÝ

--------------------------------------

CO JE KASINO

V každém kasinu musí být minimálně 3 stoly pro živou hru, tedy hru řízenou např. krupiérem nebo takovou, kde hrají hráči proti sobě a dále 30  herních pozic pro technickou hru, tedy v podstatě 30 "automatů".   Hracích stolů a  výherních hracích přístrojů pro technickou hru může být i více, podle rozsahu základního povolení, kterou provozovatel kasína  získá. Podle toho musí složit také úměrnou kauci.  Nejmenší kasino tedy musí mít 3 hrací stoly a 30 hracích pozic pro technickou hru. Hrací stoly musí být v provozu po celou dobu provozu kasina. Kasino má odlišné podmínky pro provoz, již zde neplatí omezení doby otevření jako u heren.V kasinu je možné také organizovat tzv. BINGO. Není to ale povínné.  Registrace návštěvníků kasina je také povinná,  jako v případě heren. Nakonec to v kasinech platilo již podle starého zákona. To však nebyl počet stolů pro živou hru nijak určen, stačilo takový stůl v kasinu mít a provozovat jej jen sporadicky.

HERNA

Jako herna bude podle zákona o hazardu označen technický prostor, ve kterém se budou provozovat tzv. "technické hry". Bude zde minimálně 15 hracích pozic (nikoliv tedy přístrojů - některé hrací přístroje mohou mít více hracích pozic). Provozovatel herny musí požádat ministerstvo financí ČR o vydání tzv. "Základního povolení", které mu bude po splnění určitých podmínek vydáno na 6 let.  Jednou z podmínek je např. složení kauce např. formou bankovní záruky či jinak ve výši, která odpovídá rozsahu činnosti. Nejmenší kauce pro hernu té nejmenší velikosti je ve výši 1 milion Kč nejvyšší kauce je až 50 mil. Kč. Základní povolení ještě ovšem neumožní hernu provozovat. Musí požádat městský (obecní) úřad o vydání povolení hracího prostoru, které mu vydá městský (obecní) úřad opět po splnění přísných podmínek v rámci tzv. přenesené působnosti. Správní poplatky pro tento účel jsou 2 - 5 tisíc Kč (pro povolení ale také jeho změny). Správní poplatky jsou příjmem obce. Toto povolení hracího prostoru vydává obec na tři roky. Nepovoluje se tedy každý automat  (VHP) zvlášť. Aby byl hrací prostor povolen musí mít nejméně 15 hracích pozic, (ale také 30  i více, podle rozsahu základního povolení a složené kauce).  V žádosti musí užívaná zařízení pro technickou hru přesně specifikovat včetně výrobních čísel.  Hrací prostor musí také vyhovovat i stanoveným technickým podmínkám. Hrací prostor nelze povolit tam, kde to je např. obecně závaznou vyhláškou města zakázáno.

Provozovatel musí doložit právní důvod pro výlučné užívání prostoru (v každé herně může být jen jeden provozovatel). Prostor musí být technicky upraven tak, že se do něho vchází přímo z veřejného prostoru, z ulice, pasáže apod., nikoliv např. z prostoru restaurace. Musí mít po celou dobu provozování herny zajištěno nepřetržité  monitorování prostoru pomocí soustavy kamer (podléhá schválení), záznam z kamer je provozovatel povinen uschovávat dva roky. Provozovatel musí zajistit kontrolu návštěvníků herny, kterými mohou být jen občané starší 18 let. Bez občanky tedy nelze do herny přijít ani na kafe. Doba provozu herny je v zákoně stanovena tak, že musí být zavřeno od 03 do 10 hodin. V herně může být jako vedlejší činnost otevřen např. bar a to v době provozu, po této době musí být herna vč. baru uzavřena

CO Z TOHO MÁME - JAKÁ JE DAŇ Z HAZARDU

Z provozování herny platí provozovatel podle nového zákona "Daň z hazardu", která byla pro technickou hru stanovena.  Základem daně je rozdíl mezi vsazenými prostředky a vyplacenými výhrami, podíl je 35% s tím, že existuje základní (minimální) daň z jedné hrací pozice ve výši 9200 Kč. Daň je sdílená, rozděluje se mezi stát a obec, na jejímž území se herna nachází. Obec dostává z provozu heren s technickou hrou podíl, který závisí na počtu povolených herních pozic v dané obci.  Daň z hazardu se platí i dalších činností posouzených jako hazardní hry, V kasinu se mimo technickou hru na výherních hracích přístrojích, videoterminálech, "kvízomatech" a dalším obdobném  zařízení provozuje povinně tzv. "živá hra". Jako zařízení pro mechanickou hru se povazuje také např. elektromechanická ruleta s více pozicemi pro hráče.