Podzimní notování pro Verunku                                          
Jak si mohlo mnoho z vás všimnout, poslední tři měsíce jsme vás intenzivně zásobovali informacemi o sbírce Za jeden provaz pro Verunku. Byla to naše první veřejná sbírka, se kterou přišlo mnoho práce, ale i zajímavých zkušeností. Velké díky patří Marku Trejtnarovi, se kterým jsme uzavřeli novou spolupráci a hlavně započali sbírku. Bez něj bychom se k téhle činnosti asi sami nedostali. První velká akce, kde jsme sbírku propagovali, byl Memoriál mistra Jana Husa. Poprvé se mohli lidé setkat s Verunkou, její maminkou a asistenčním pejskem Jirkou, kterým směřovalo veškeré naše snažení. Po této akci jste nás mohli v létě potkat s kasičkou na řadě akcích Kulturního centra, nutno podotknout, že moc děkujeme vedení KC, které nám umožnilo se takto prezentovat na jejich akcích.
Sbírku jsme slavnostně ukončili na Benefičním notování dne 6. 10. 2018  v Národním domě. Jako každý rok vystoupil Taneční orchestr ZUŠ pod vedením Mgr. Milana Špičáka a nově také soubor Studánka z Domova u studánky v Anenské Studánce Mgr. Jana Rybky. Vystupujícím mnohokrát děkujeme za pestrý program. Kromě toho, že jste si mohli vychutnat hudební vystoupení, jste také mohli naposledy přispět na sbírku. Na konci hudebního programu nesměla chybět hymna Za jeden provaz, kterou si zazpívali všichni členové spolku v doprovodu Tanečního orchestru.
Po hudební části nastalo děkování. Na pódium jsme si pozvali Marka Trejtnara, abychom mu poděkovali za spolupráci a samozřejmě Verunku s maminkou a pejskem, kterým jsme předali poukaz. Kromě našich poděkování řekl i Marek Trejtnar pár slov a paní Šrámková – Verunčina maminka, která nám moc děkovala. Celé setkání bylo velmi dojemné jak pro nás, tak pro Šrámkovy. Za uplynulé měsíce můžu říct, že rodina Šrámkových se stala naší srdeční záležitostí a patří jim náš veliký obdiv a uznání.
Velikánské díky patří především vám všem. Lidem, kteří přispívali na sbírku – jak už do kasičky, tak na náš účet. Těžko se slovy popisuje, jak úžasní jste. Mnohdy šlo o opravdu velké částky. Celé toto snažení je jedním krásným důkazem, že v lidech je stále lidskost a že když se spojíme, tak společně dokážeme neuvěřitelné věci. Společnými silami jsme vybrali neuvěřitelných 72 635 Kč, jedná se sice o hrubý výtěžek, já ale můžu s klidem říct, že naše očekávání byla několikrát překročena. Nám se tedy povedlo získat velkou část finančních prostředků potřebných pro rekonstrukci koupelny, přizpůsobené potřebám Verunky. S rekonstrukcí se začne v první polovině příštího roku, nadále vás budeme informovat.
Těšíme se na vás na 10. podzimním benefiční plese Za jeden provaz, jehož výtěžek věnujeme Romaně Fricové na koupi nového invalidního vozíku. Slavnostní večer začíná 3. 11. v 19:30 v Národním domě. Rok 2018 uzavíráme výstavou, která bude zahájena vernisáží 7. 12. v 18:00 v Městské knihovně v České Třebové.
Děkujeme vám všem za podporu!
Pavlína Manová
 
HC Kohouti věnoval spolku Za jeden provaz 7 000 Kč

V závěru loňské hokejové sezóny hráči hokejového klubu Kohouti pořádali dražbu dresu nejlepšího hráče a výtěžek se rozhodli věnovat našemu spolku. Dres vydražil Jakub Pachl, který také poukaz dne 30. 9. na prvním hokejovém zápase nové sezóny nám osobně předal. Rozhodli jsme 3 500 Kč věnovat na sbírku Za jeden provaz pro Verunku, druhou polovinu použijeme na činnost spolku. Touto cestou moc děkujeme za finanční příspěvek.  Anna Borková
 
Naladěni na stejnou notu v Domově pro seniory

Na konci září jsme opět vzali kytaru a šli si zazpívat lidové i folkové písničky do místní kaple společně se seniory. Všichni si nás už z minule pamatovali a zpívali s nadšením. Moc děkujeme za pomoc Daniele Stránské a Domovu pro seniory za příjemnou atmosféru i pohoštění. Tomáš Kupka