NÁŠ KOSTELÍČEK                             
Vernisážová řeč ředitelky městského muzea Mgr. Jany Voleské
Vážené dámy, vážení pánové, vítám Vás na dnešní vernisáži!
Přivítat bych chtěla Radku a Martinu Mikulecké, které obstarají hudební doprovod dnešní vernisáže. Vítejte, vy všichni milí návštěvníci tohoto - pro muzejní vernisáže netypického - místa. Sešli jsme se zde, abychom zahájili výstavu, které jsme dali název „Náš kostelíček“. Tento až něžný titul má vyjádřit náš  a věřím, že i váš vztah k místu, kde stojí nejstarší románská stavba celých východních Čech, která se prakticky stala symbolem našeho města. Je to místo, kde se psaly nejstarší dějiny České Třebové. Místo opředené mnoha pověstmi, místo, které dosud zdaleka nevydalo všechna svá tajemství. Nevíme, kdo, kdy přesně a proč tady rotundu postavil. Přes veškerou tuto neznalost však cítíme úctu k té tajemné stavbě, kolem které se až do počátku minulého století rozkládal hřbitov, kde byly navíc v posvěcené půdě uloženy kosti nejednoho z našich předků.
Není tedy divu, že v roce, kdy si připomínáme 740. výročí první písemné zmínky o našem městě, vznikl nápad vytvořit výstavu, která by připomněla právě toto místo. Byl to pan Milan Mikolecký, který přišel s nápadem uspořádat  výstavu obrazů, které vytvořily  generace výtvarně činných osobností – malířů a výtvarníků akademicky vzdělaných, ve výtvarném umění školených i těch, kteří se řadí mezi výtvarné amatéry, ale kteří mají jedno společné: byli osloveni tímto místem, poznali jeho genia loci a pokusili se ho rozličnými výtvarnými technikami zachytit.
Najdete  zde práce v oleji na plátně, na překližce či sololitu, temperu na kartonu, kresby tužkou, fixem, kresby lavírované, grafiku,  intarzie, vypalování do dřeva, vybíjení do plechu či ztvárnění v krajce.
Co se týká časového období, které výstava postihuje, můžete se těšit na práce vzniklé v průběhu celého 20. století s přesahy až do současnosti. Nejstarší prací je malba Bohumila Korbela - profesora kreslení zdejší reálky -  z roku 1911 s poetickým názvem Českotřebovský betlém. Nejmladším dílem je v loňském roce vzniklá paličkovaná rotunda Marty Heptnerové.
Jistě si povšimnete, že řada děl má i svou vypovídací hodnotu. Můžeme na nich pozorovat proměny okolí místa i stavby samotné. Vidíme, jak se měnil okolní hřbitov, okolní zástavba a i rotunda sama. Na některých pracích můžete vidět její fasádu v cihlové barvě, která jí mimochodem moc slušela, pozornému divákovi jistě neuniknou ani pásy sgrafitové výzdoby, která byla odhalena v roce 1920.
Předkládáme vám tedy kolekci 41  kusů obrazů a kreseb a dalších objektů, kolekci rozmanitou ve všech ohledech.  Můžete zde zkrátka vidět rotundu stokrát jinak, v rozličných denních a ročních dobách, z různých úhlů.
 Přesto, že se jedná o výstavu přísně monotematickou, věřím, že se vám neomrzí prohlížet si tentýž námět zase a znovu. Každý ze zastoupených autorů, kterých je 26, vnesl do svého díla svůj pohled, své cítění, svou originalitu, tvůrčí invenci.
Závěrem mého vystoupení mi dovolte konstatování, že rotunda sv. Kateřiny je nejen místem s bohatou minulostí, ale je prostorem stále živým. Konají se zde bohoslužby, svatby, křtiny, kaple slouží jako místo konání koncertů. Ročně ji navštíví stovky turistů se zájmem o románskou architekturu.  Okolní hřbitov pak zve ke klidné procházce.  V  místech, kde právě stojíme, se udržuje oživená tradice Jabkancových poutí.
Všichni také víme, jaké vášně dokáže probudit zmínka o jakékoli úpravě v okolí. Je jistě dobře, že toto místo není zapomenutým koutem našeho města, ale že žije svým životem, že vnímáme potřebu je chránit a předat budoucí generaci v dobrém stavu, aby i ona zde mohla nasávat tu neopakovatelnou atmosféru místa.
Výtvarníci, jejichž díla jsou zde dnes prezentována, tu atmosféru poznali a ve svých dílech se ji pokusili zachytit. Nechme ji tedy působit i na nás.
Závěrem bych chtěla poděkovat.
Děkuji všem soukromým půjčitelům, kteří byli ochotni na několik dní zapůjčit díla ze svých sbírek a podělit se o ně s ostatními.
Děkuji hudebnicím, panu Mikoleckému za spolupořadatelskou pomoc. A vám všem za návštěvu.
Přeji vám hezký zážitek a rotundě, ať se dál těší přízni výtvarníků i obyvatel města, na které již tolik staletí mlčky shlíží.