Jak Česká Třebová slavila svá výročí dříve: 700 a 730 let  

Letos si město Česká Třebová připomíná 740. výročí od první písemné zmínky. I když je tato zmínka poněkud problematická, ne zcela přesně datovaná, získaná pouze v opisu a někteří historici ji dokonce zpochybňují, stává se základem pro oslavy v našem městě již od roku 1978. Předtím byl a za první zmínku o městě považován text darovací smlouvy pro zbraslavský klášter z roku 1292.  

Proto svých 700 let oslavilo město Česká Třebová v roce 1978. Podnět k oslavám přišel tehdy z ministerstva vnitra, kde se výročími měst kdosi zabýval a především měl nějaké spojení na nakladatelství TEPS Praha, které nabídlo vydání nějaké jubilejní publikace. To bylo již v v předstihu v roce 1977.  Dobře se na vše pamatuji, neboť jsem se iniciativně chopil příležitosti a vytvořil redakci sborníku k 700. výročí města. Její členové se z velké části překrývali s redakčním kolektivem tehdejšího "Kulturního zpravodaje". V redakci byli např. prof. Josef Slavík,  prof. Hana Habrmanová,  Vladimír Hampl, Stanislav Víša, českotřebovský rodák PhDr. Jindřich Růžička z Litomyšle, Radko Jasanský, Pavel Kovář, Leoš Bureš, Ing. J. Bek. Pracovalo se s nadšením i když i s vědomím, že texty připravované publikace budou kráceny a cenzurovány. A tak v kapitole věnované našim rodákům např. čtenáři nic nemohli dozvědět o "zrádci dělnické třídy" Gustavu Habrmanovi, byť má obrovské zásluhy o stát i naše město, byl československým ministrem školství a osvěty a ne náhodou byla po něm  pojmenována významná ulice, škola či školka. A bylo toho víc. Kniha vyšla nakonec s určitým zpožděním v dnes nepředstavitelném  nákladu 5000 výtisků, ovšem jen v  ne příliš pevné brožované lepené vazbě a s barevnými obrázky Karla Aligera. Podařilo se získat i historické dokumenty ze státního archivu. Na svou dobu to byla vlastně jediná publikace o České Třebové, která ukazovala na její historii a současnost. Kniha je samozřejmě rozebraná, ale k mání je např. na bleších trzích na Splavě u Pavla Kohoutka je každý rok nějaký výtisk nabízen k prodeji.

Podívejme se na dokumentaci, kterou máme z oslav výročí  města v roce 1978 a potom ještě o 30 let později. Šlo vždy o  akci poměrně rozsáhlou. Letos, kdy jsme měli možnost slavit obdobně, jsme připravili oslavy mnohem menší. Prolínaly se sice celým rokem, ale  často se jednalo jen o to, že koncert, festival, nebo jiná akce dostala jen navíc nový přívlastek. Odpovědně přistoupilo k oslavám městské muzeum, které připravilo celý cyklus historických seminářů a speciální  výstavy. Muzeum také letos slavilo svoje 130. výročí založení.

Fotografie z archivu Martina Šebely

1978
2008 -  Oslavy "730" byly součástí "Dnů partnerství"