Třetí koncert XIV. ročníku mezinárodního varhanního festivalu věnován Zdeňku Pololáníkovi


13. října 2018

V době před koncertem se na Římskokatolické faře  konala beseda se skladatelem Zdeňkem Pololáníkem. Byla živá a velmi dobře navštívená. U diskusního stolu před besedníky společně zasedl Zdeněk Pololáník  a doc. Mgr. František Preisler, který tento festival před 15 lety uvedl v život a především zasloužil se o to, že v našem městě vůbec máme podmínky takový cyklus koncertů oslavujících varhanní hudbu realizovat.  Vzniku varhanního festivalu předcházela náročná oprava a rozšíření varhan v kostele sv. Jakuba, které z poloviny podpořilo město Česká Třebová, následně byl opraven historický barokní varhanní nástroj v rotundě sv. Kateřiny. Z besedy vyplynulo, že smysl varhanního festivalu, vtisknutý jeho zakladateli - popularizovat varhanní hudbu - se daří naplňovat. Festival je z velké části věnován duchovní hudbě a právě té se Zdeněk Pololáník prakticky celoživotně věnuje. Jméno Zdeňka Pololáníka je dále spojeno ještě s dalším festivalem v Tišnově, blízko skladatelova rodiště v Ostrovačicích, který má však širší zaměření, ve kterém dochází průběžně i ke změnám. Letos se zde konal VII. ročník Festivalu Zdeňka Pololáníka.
Dotazy od posluchačů besedy byly ukazovaly na znalostí skladatelova díla a jeho vývoje, na jeho působení na JAMU, hovořilo se také o spolupráci s doc. Mgr. Františkem Preislerem. Hodina určená na besedu rychle uplynula, následoval koncert "Pocta Zdeňku Pololáníkovi  v kostele sv. Jakuba, na kterém vystoupila dcera Zdeňka Pololáníka Jana Kubová - Pololáníková.. 


Koncert "Pocta Zdeňku Pololáníkovi "

Jana Kubová-Pololáníková (varhany),
vokální kvartet QVOX: um. vedoucí Tomáš Krejčí (zpěv)

Pocta Zdeňku Pololáníkovi.
Autor skladeb: Z. Pololáník - spirituály.

Díky vokálnímu kvartetu QVOX byl program pestřejší než na jiných varhanních koncertech, střídaly se sólové varhanní skladby a skladby kde varhany byly doprovodným nástrojem k sólovému zpěvu nebo dokonce k pěveckému vystoupení celého kvarteta QVOX. Společné měly to, že jejich autorem byl skladatel Zdeněk Pololáník. Velkou předností informačního materiálu, kteří obdrželi posluchači na koncertu byly informace o vzniku jednotlivých skladeb, získané přímo od od jejich autora.  V programu byl také zařazen blok spirituálů vokálního kvarteta QVOX, které jej celý zazpívalo dole před oltářem, ostatní pěvecká vystoupení byla nahoře na kůru. Tento třetí festivalový koncert měl  v letošním ročníku zatím nejvyšší návštěvu a rozhodně se vydařil.  (mm)