Námořník Josef Pospíšil mladší

a poslední cesta následníka trůnu


Jedním z českotřebovských  námořníků, sloužících v dobách  monarchie a také v období  první světové války u c. a k. námořnictva byl Josef Pospíšil ml. strojník na dráze, později strojvedoucí, pocházející z osmi  dětí. Byl synem  Josefa Pospíšila st., továrního tkalce, později brzdaře na dráze a ještě později   průvodčího vlaků,  a jeho manželky Albíny, rozené Malé. Námořník Josef Pospíšil ml.  se narodil v chalupě čp. 632 na Zámostí, kde  rodina tehdy žila. Teprve později se přestěhovali do domku čp. 445 v Podbranské ulici. Josef Pospíšil v roce 1913 narukoval do Vysokého Mýta. Jeho pozdější působení dokládají  dochované fotografie, z nichž díky nápisu na čepici zjistíme, že Josef Pospíšil ml.  sloužil na palubě lodí   S. M. S.  Aspern. Další lodí, na níž se objevil byla S. M. S. Viribus Unitis.
V červenci 2018 se zcela náhodně ve Třebové objevil soubor  fotografií s námořnickou tématikou, pocházejících z pozůstalosti Josefa  Pospíšila ml. Fotografie jsou různých velikostí a bohužel jen jejich malá část je vzadu popsána. Soubor obsahuje snímky Josefa Pospíšila ml. v námořnickém, fotografie ze života námořníků na palubě lodí S. M. S. Aspern, záběry  této lodi,  jsou zde i snímky jeho kolegů  a nadřízených a také obrázky z míst, která během svého působení navštívil.
Připomeňme dnes jednu z fotografií, zcela nenápadnou, nevalné kvality o rozměrech 6 x 8.50 cm, na níž se dochoval poměrně zajímavý popis. Fotografie představuje  loď na mořské hladině. Z textu  citujeme: „S. M. S. ,Viribus Unitisʼ Typ potopeného Szent Istvána, na Viribuse Unitis jsme z Terstu vezli arc. Františka Ferdinanda do Metkoviče v Dalmacii, odkud dále vlakem odjel do Sarajeva na cís. manévry. Po zavraždění opět vezli jsme ho s jeho chotí mrtvé zpět do Terstu 1914.“ Snímek se svým popisem tak přináší zajímavé svědectví o přítomnosti českotřebovského občana na lodi, vezoucí následníka trůnu a jeho choť na poslední cestě.
Martin Šebela