Studenti Vyšší odborné školy a Střední školy technické Česká Třebová na exkurzi za českými hranicemi

Studenti Vyšší odborné školy a Střední školy technické Česká Třebová se v rámci praxe mohou podívat i do zahraničí. Na konci října navštívila třída D4 a studijní skupiny L2 a L3 přístav v Bratislavě.
Spolupráce s přístavem odstartovala přednáškou pana Luboše Halamy přímo ve škole na téma nebezpečné zboží ve vodní dopravě. Vodní přeprava je pro třebovské studenty poměrně vzdálená, protože pro exkurze je k dispozici pouze přístav v Mělníku, kde ale doprava není příliš frekventovaná.
Pan Luboš Halama se to rozhodl studentům vynahradit a pozval je do Hamburku a Bratislavy. Třídy pod vedením vyučující Jaroslavy Knířové pozvánku přijaly a využily ji hned další týden, kdy se v rámci praxe vydaly do Bratislavy. Přesto, že se jednalo o velmi rychlou akci, hostitelská firma Bratislavské přístavy se zhostila svého úkolu na výbornou.
V budově společnosti studenti vyslechli prezentaci o přístavu a samozřejmě poučení o bezpečnosti. Následovala návštěva kontejnerovém terminálu, kde se překládají nejen kontejnery, ale i návěsy na železnici, silnici i vodu. Pro zajímavost na jeden tlačný člun se vejde 100 osobních automobilů a remorkér tlačí běžně 4 čluny. Po obědě překvapení studenti nasedli do malého vláčku, který je provezl celým přístavem. Viděli tak všechno, co se v přístavu děje, ale také lodě zvenku i zevnitř.
Společnost Bratislavské přístavy má velký zájem se školou spolupracovat dál a v plánu jsou stáže pro studenty, odborné přednášky, exkurze a pomoc s vybavením učebny pro přepravu. Propojování studia a praxe tak na Vyšší odborné škole a Střední škole technické Česká Třebová není jen něco, o čem se mluví.