REZIGNACE ZASTUPITELŮ NA ZÍSKANÉ MANDÁTY

II. změna ve složení Zastupitelstva města Česká Třebová pro volební období 2018-2022

 
 
 
 

Dne 23.10.2018 předali nově zvolení členové zastupitelstva města Česká Třebová do rukou starosty rezignaci na funkci zastupitele:

pan prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (27 statečných)

pan Bohumír Nejedlý (Nestraníci)

 

Na základě výsledků voleb do zastupitelstva města nastupují na uprázdněné mandáty dnem 24.10.2018 náhradníci:

pan Martin Fišer (27 statečných)

pan Ing. Aleš Stránský (Nestraníci).

I.Změna ve složení Zastupitelstva města Česká Třebová pro volební období 2018-2022

 
 
 
 
Dne 22.10.2018 předal nově zvolený člen zastupitelstva města Česká Třebová pan Dobromil Keprt (Nestraníci) do rukou starosty rezignaci na funkci zastupitele. Na základě výsledků voleb do zastupitelstva města nastupuje na uprázdněný mandát dnem 23.10.2018 první náhradník, kterým je MUDr. Vlastimil Bílý.      
 

 
Ing. Věra Pirklová v. r.
tajemnice MěÚ