DRUHÁ ZPRÁVA Z NÁVŠTĚVY

ITALSKÉHO SBORU CORO IL RIFUGIO

Sobotní dopoledne 27. října strávili členové Il Rifugio v Litomyšli. Trochu ponurou atmosféru podzimního převážně deštivého dne úspěšně rozháněli zpěvem, kde to jen šlo. Například u klavíru ve vstupní bráně litomyšlského zámku, kde si zpěvem zpříjemnili čekání na prohlídku reprezentačních prostor zámku, nebo během prohlídky z zámeckém divadle. Ze zámku se vydali před klášterní zahrady na náměstí a po obědě v restauraci Zlatá hvězda se vypravili zpět do České Třebové. Na internátě se ale sotva ohřáli, protože již před 16. hodinou je autobus odvážel na Kozlov. Na kozlovském hřbitově je pohřben jeden z jejich bývalých členů Antonio Confalonieri a Helena Lipenská, kterému u hrobu samozřejmě zazpívali.
Od 17. hodin se pak konal v sále restaurace U Sitařů koncert obou sborů – Bendlu a Il Rifugia. Na to, že koncerty v těchto prostorách nemají tradici, se koncert těšil slušné návštěvě. O překlad do češtiny se v průběhu koncertu postaral RNDr. Jaroslav Demel, který byl u zrodu přátelství obou sborů před mnoha lety. V první části koncertu zazpíval Bendl pod vedením Mgr. Josefa Menšíka výběr ze svého repertoáru světských písní, kde nechyběly například oblíbené operní sbory, melodie z Bizetovy Carmen a úpravy lidových písní. Těžiště koncertu ale bylo přece jen v druhé polovině koncertu, ve které se v Kozlově představili Italové. Zazpívali jak písně horských myslivců, které jsou pro jejich repertoár vlastní, tak i písně populární. Kvalita provedení se nijak neodlišovala od koncertu ve Štítech a byla opravdu na špičkové úrovni. Závěrečná píseň Signore delle cime v provedení obou sborů opět uzavřela oficiální program skladeb.
Došlo také ale na vzájemné předávání osobních dárků pro členy sborů. Italové dostali od Bendlu keramický hrneček se znakem města a logem sboru a členové Bendlu dostali poslední CD IlRifugia natočené k 50.výročí založení jejich sboru před dvěma lety a tužku s iniciály sboru.
Ve zpěvu se ale samozřejmě pokračovalo, a to po večeři během společného večera. Manželé Poukarovi vybaveni kytarou a harmonikou doprovodili jak české tak italské písně, včetně slavného sboru Židů z Verdiho opery Nabucco, které si oba sbory s chutí zazpívaly v závěru společného večera. I mezi Italy se našli hudebníci, kteří na harmoniku umí dobře zahrát a tak bylo o hudební program postaráno po celý večer.
FOTOGRAFIE Z návštěvy zmoklé Litomyšle
V KOZLOVÉ U SITAŘŮ
27. října 2018