Závěr pobytu italského sboru Coro Il Rifugio                     
Neděle 28. října byla pro Il Rifugio posledním pobytovým dnem. I když to byl pro Českou republiku den slavnostní, bohužel ho zase od rána do večera provázel déšť. V 8 hodin ráno se Italové zúčastnili mše v kostele, kterou doprovodili svým zpěvem. V 10 hodin pak uctili památku 1. prezidenta Československa T.G. Masaryka, u jehož památníku položili věnec v italských barvách. V 11 hodin pak zazpívali vícehlasou úpravu české hymny, a to v italštině a v češtině, u příležitosti zasazení Lípy republiky v parku před gymnáziem. Poté už následoval program v příjemnějším suchém prostředí, a to oběd v restauraci Eva a prohlídka městského muzea.
Vyvrcholením nedělního programu byl večerní slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky, kterém vystoupili oba sbory. Programem se koncert příliš nelišil od předešlých dvou společných koncertů, kvalita byla opravdu na té nejvyšší úrovni a ani Bendl rozhodně nestál ve stínu slávy italského Il Rifugio. Pro sbor a pravděpodobně i pro většinu posluchačů představoval koncert ani ne tak oslavu výročí republiky, ale spíše společného přátelství. Tomu odpovídaly i proslovy a poděkování v závěrečné části koncertu, při které byla předáno mnoho darů včetně osobních dárků. Možná právě proto, že přátelství sborů není produktem žádných evropských partnerství, přispívá k němu každý současný či bývalý člen sboru s o to větší radostí a upřímností.
Po koncertě se zpěváci a jejich přátelé přesunuli do malého sálu Kulturního centra, kde se konala neformální část večera. Při pozdní večeři v podobě rautu zajišťovaného Kulturním centrem, doplněného o tekuté i pevné zásoby Bendlu, které zbyly z předchozího večera, se děkovalo, zpívalo, objímalo, líbalo, zapisovalo do kroniky Bendlu, předávaly se vzájemné kontakty a malé dárky. Dojemným okamžikem byl zpěv Il Rifugia pod pomyslnou taktovkou jejich bývalého dirigenta Oreste Tagliabue, který stál u zrodu dlouholetého přátelství.
V pondělí  ráno po snídani už došlo k opravdovému loučení. Kolem půl 9 ráno jsme vyprovodili naše přátele, kteří měli v pondělí před večerním odletem v plánu návštěvu Prahy. Poměrně unaveni po intenzivní družbě nás opakovaně napadaly otázky, kde v tak malém regionu jako je okolí Seregna plus cca 10km, se najde tolik tak dobrých zpěváků různého věku, když je v České Třebové stejně jako v okolních městech v mužských hlasech tolik neobsazených židlí...  Pavla Skopalová
 

Český překlad dopisu pro  českotřebovský Bendl a jistě i pro celou českotřebovskou kulturní veřejnost přečetla v závěru Slavnostního koncertu ke 100. výročí vzniku společného státu  Čechů a Slováků  Mgr. Magdaléna Peterková:

Dobrý večer všem,
přinášíme srdečné pozdravy od prezidenta sboru Sergia Molteni, od sbormistra Fabia Triulzi a všech členů sboru CORO IL RIFUGIO- Citta di Seregno členům pěveckého sboru Bendl, sbormistru Josefu Menšíkovi a všem přítomným přátelům.
V Itálii se stejným způsobem konají oslavy stého výročí konce první světové války a nám je velkou ctí být zde právě 28. října, kdy oslavujete sté výročí založení Československa.
Vím také, že v tomto roce je ještě jiné významné výročí, a to 95 let od založení smíšeného pěveckého sboru Bendl. Tento sbor, mohu s určitostí říci, je symbolem tohoto mimořádného města a jeho obyvatel. Gratulujeme tomuto sboru k dlouholeté sborové činnosti a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Bylo pro nás velkým potěšením být v České republice, ale především v České Třebové. Ve skutečnosti však uplynulo již 49 let od našeho prvního setkání. Tuto chvíli vnímáme jako příležitost prostřednictvím našich sborů navázat přátelství i našich měst. Tyto čtyři dny nebyly pouze příležitostí pro přátelská setkání, ale také nástrojem možných společných kulturních projektů.
Proto do budoucna upřímně přejeme nám všem upevnění našich vztahů, přátelství a vzájemné obohacení.
Ať žije Česká Třebová, ať žije Seregno  a naše přátelství.

Do kroniky sboru Bendl přibylo po koncertu 28. 10. mnoho italských superlativů:

Bendl připomněl zápisy v kronice sboru svým italským přátelům i to, jak stále vzpomínají  ba to, jak se o ně před dvěma lety vzorně starali při zájezdu Bendla do Seregna...