Jubilejní X. ročník odborné konference

Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální

 v Ústí nad Orlicí


Dne 3. 10. 2018 se v prostorách Základní umělecké školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí konala X. odborná konference pod názvem „Náročné životní situace“, kterou pořádala tradičně naše škola. Garantem a čestným hostem této jubilejní vzdělávací akce byl František Kinský, starosta Kostelce nad Orlicí.
Účastníci z řad zdravotníků, sociálních a pedagogických pracovníků sledovali se zaujetím všechny příspěvky v podobě prezentací nebo mluveného slova, u řady přednášejících obohacených o cennou osobní zkušenost.
Jako první zazněl příspěvek o problematice náročných životních situacích u „náctiletých“ od PhDr. Jany Mervartové. Všechny zúčastněné oslovila osobní výpověď Lenky Markové, profesionální pěstounky přechodné pěstounské péče. Následoval příspěvek od Doc. ThDr. PhDr. MUDr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů, PhD. Dr.h.c., m.prof., kněze, psychiatra, pedagoga, který přinesl úhel pohledu na problematiku náročných životních situací z duchovního hlediska, obohacený též zkušenostmi mnohaleté praxe psychiatra.
Další přednášející, podplukovník MUDr. Josef Roubal, představil problematiku náročných životních situací při zahraničních misích v Afganistánu nejen z pohledu lékaře. V posledním bloku měl slovo garant konference František Kinský, který se ve svém příspěvku podělil s přítomnými o zkušenosti se ztrátami a znovunalezením duševních a materiálních hodnot coby potomka šlechtického rodu Kinských. Celou konferenci uzavřel svou prezentací k náročným životním situacím poslední host, Olga Sommerová, a to ukázkou z dokumentárního filmu o rodičích přeživších smrt vlastního dítěte.
Letošní jubilejní konference o náročných životních situacích se setkala s velkým ohlasem a zájmem posluchačů o všechna sdělení z nejrůznějších oblastí, což se projevilo zejména v následných diskusích.
Další rovina letošní konference se projevila v atmosféře plné emocí napříč jednotlivými tématy, především pak toho závěrečného.
Dle průběžných pozitivních reakcí a zpětné vazby v dotaznících lze konstatovat, že celá akce měla spěch. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem účastníkům vracejícím se opakovaně za jejich přízeň, které si velmi vážíme, a též děkujeme všem nově příchozím. Vynasnažíme se opět Vás nezklamat a tímto Vás srdečně zveme na XI. ročník konference v roce 2019.
Zároveň velmi děkujeme všem těm účastníkům, kteří neváhali a poslali nám svůj názor v písemné podobě, a tím nám poskytli cennou zpětnou vazbu. Tyto názory jsou k dispozici na webových stránkách naší školy www.szsuo.cz.
 
Mgr. Leona Červinková 
Mgr. Vlasta Beranová