Den seniorů 1.října s novým vozem seniordopravy

a společenským odpolednem v Kulturním centru


Mezinárodní den seniorů je věnován se letos konal po sedmé našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, je to den, který ukazuje na to, že bychom si měli uvědomit s čím se musí potýkat senioři, jedná se o mnoho překážek a schody do obchodního domu jsou v některých případech tím nejmenším. V mládí si nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni staří. 
Den 1. října patřil Mezinárodnímu dni seniorů Dopoledne se sešli zástupci v Domě s pečovatelskou službou místních seniorských organizací ke slavnostnímu předání nového vozidla Citroen Berlingo pro seniordopravu v našem městě, protože to staré již vyžaduje vysoké náklady na opravy vzhledem k velkému využití. Potřebnou výměnu vozidla podpořilo zastupitelstvo města  dotací 250 tisíc Kč pro Oblastní spolek ČČK, který seniordopravu provozuje.  Klíčky od vozidla  předal starosta Jaroslav Zedník  řediteli úřadu oblastního spolku ČČK v Ústí nad orlicí Martinu Hodovalovi.  Pro  starší a méně pohyblivé občany města je tak zajištěno pokračování služby, která za poslední léta získala oblibu již v pěti městech našeho okresu. Nové vozidlo je pohodlné as dostatečným prostorem pro nastupování a vystupování méně pohyblivých občanů. Navíc jeho obsluha ráda pomůže  při nástupu všem, kteří to potřebují.  Na dveřích vozidla sice svítí českotřebovský městský znak, ale  místo nápisu "Seniordoprava Česká Třebová", který bychom zde rádi viděli,  je napsáno "Seniordoprava Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí", což se mi přece jen nezdá pro Třebováky dost vstřícné.
Odpoledne 1.10. naše město k svátku seniorů uspořádalo pro seniory oslavu. Ti se sešli v 15 hodin ve velkém sále Kulturního centra.  Úvodní slovo měl starosta města pan Jaroslav Zedník, který předal kytici předsedkyni  paní Kroftové. Další poděkování bylo od místostarostky ing. Žáčkové.
Následoval koncert žáků ZUŠ. Milada Hamplová doprovázela svoje flétnistky – Hanu Tomšovou, Štěpánku Petrovou, Annu Klimešovou. Milan Špičák tam měl 2 saxofonisty – Dominika Stránského a Terezu Tesařovou, kteří hráli s reprodukovaným doprovodem, z třídy MgA. Bohuslava Mimry se tam představil Adam Janíček za klavírního doprovodu své spolužačky, Marie Vomáčkové, žákyně Miluše Mimrové. Program ještě doplnily dvě recitátorky ze třídy p. učitelky Habrmanové – Tereza Kubištová a Lucie Vargová.  Ke konci koncertu byly zazpívány tři krásné, české písně /Ach synku synku, Ta naše písnička česká a Teče voda teče/, kde nezůstalo dojetím nad krásným zpěvem, oko suché. Na závěr všechny babičky zaujaly zarecitované básně... 
Z velkého sálu se senioři přemístili do malého sálu KC, kde si někteří senioři udělali mýdlo s různými esencemi, pod dozorem pracovnice DDM. Poté si vzali občerstvení z připraveného, velmi bohatého rautu. K tomu jim zahrálo Jabkancové  Šlapeto. Ti zahráli starou dobrou českou klasiku a za chvíli zpíval celý sál. Dokonce se ke kapele přidala i jedna seniorka, která na pódiu  skvěle se zpěvem pomáhala.  V 18 hodin akce skončila a senioři odcházeli, ač neradi,  do svých domovů.
Jménem všech velmi spokojených seniorů, bych ráda poděkovala městu za tak krásnou oslavu.  MK
  1.10. 2018