Třebářovský akvadukt                       
V Třebařovském dvoře se ještě donedávna nacházely dvě unikátní památky.
Mülerův mlýn, jeden z nejstarších mlýnů na území naší republiky je zmiňovaný už v roce 1273. Patřil blízkému augustiniánskému klášteru, založenému Borešem z Rýzmburka. Zakládající listina kláštera Koruny Panny Marie nese datum 1267. Za husitských válek byl sice zpustošen, následně byl ale obnoven, ale postupně ztrácel na významu. Definitivní zánik se dostavil okolo roku 1550 z důvodu luteránské reformace. Mlýn ale přežil všechny tyto pohromy. Od 16. století patřil rodu Mülerů, mlynářům německé národnosti. Ta se jim stala osudnou po druhé světové válce. Jako sudetští němci byli odsunuti, mlýn ztratil majitele a začal chátrat. Vše vyvrcholilo jeho nedávnou demolicí z důvodu dezolátního stavu. Po 745 letech tak zůstalo z mlýna jenom několik drobných kamenných stavebních artefaktů a vodní značka mlýna.
Druhým neméně význačným unikátem, který byl i součástí mlýna je akvadukt, na kterém se mimoúrovňově kříží vody mlýnského náhonu a Třebařovského potoka. Turistické weby uvádějí, že je z šesti v České republice zachovaných a funkčních akvaduktů největší a také nejstarší.
Akvadukt býval původně dřevěný, v roce 1840 (viz letopočet na klenáku nad náhonem ze strany bývalého mlýna) byl vybudován kamenný, údajně z kvádrů maletínského pískovce. Jelikož přes náhon nebyl vybudován mostek, používali místní kamenný okraj akvaduktu jako lávku. Patrně to byla cesta frekventovaná, protože dodnes je výrazné prohloubení kamene patrné. I když v momentálním suchu je Třebařovský potok bez vody, akvadukt je dle vyjádření jeho spolumajitele p. Kyselici pořád plně funkční. Dlouhodobým cílem pana Kyselici je původní náhon ( dle webu: vodnimlýny.cz - 2,3 km dlouhý)  ke mlýnu zprovoznit. Na něm stojící malá vodní elektrárna, v těsné blízkosti původního mlýna má budovu zrekonstruovanou, chybí ale zatím turbína. Od této elektrárny bylo koryto náhonu začátkem dvacátého století zakryto betonovým stropem v délce necelých 90 m a postupně bylo zaneseno sedimenty. Několik desítek tun bahna a nepotřebného materiálu se panu Kyselicovi s přáteli podařilo odstranit a tuto část náhonu opatřit i elektrickým osvětlením. Na požádání tam na lodičce vozí školní děti a poutavým výkladem je seznamuje s touto raritou. V objektu elektrárny plánuje i malé muzeum. Celá tato aktivita je financována ze soukromých zdrojů a velký podíl práce je zajišťován vlastními silami, což je i příčinou stále se posouvajícího termínu dokončení.
Toto téměř zapomenuté úžasné vodní dílo si jistě tuto renovaci zaslouží, vždyť moc nechybělo a mohlo dopadnout jako výše zmíněný Mülerův mlýn.
GPS souřadnice akvaduktu v Třebařově jsou: 49°50'44.950"N, 16°41'42.630"E.
 
Použité prameny a literatura:

http://vodnimlyny.cz
https://www.krasnecesko.cz
Informace o akvaduktu – Vladislav Kyselica, spolumajitel objektu
 
Vomáčka Petr, vomacka.p@atlas.cz

Fotografie: nahoře v textu článku: Mlýn v roce 2016 před demolicí


Klášter Koruna

Torzo mlýna po demolici v roce 2018

Zbytky mlýna

Vodní značka mlýna

Akvadukt s náhonem

Akvadukt a klášter koruna

Letopočet 1840 na klenáku

Prošlapané kameny akvaduktu

Vodní elektrárna a klášter Koruna

Loďka na cestu podzemním kanálem