Vzpomínka  na kazatele CASD ThMgr. SamuelaVaňka   

Dne 6. října 2018 odešel ve věku 46 let na věčnost kazatel Církve adventistů sedmého dne v České Třebové ThMgr. Samuel Vaněk. V našem městě působil v kazatelské službě sedm let, než onemocněl zákeřnou nemoci, se kterou statečně bojoval  sedmnáct měsíců.  
Manželka Petra s dcerami Leuškou, Evičkou a synem Adámkem i  kazatelovy rodiče a sestra Elen vyjadřují poděkování každému, kdo jim byl v průběhu těžkého období Samuelovy nemoci jakkoli nablízku, ať už to byli lékaři, charitní sestry, dobrovolní hasiči a sanitkáři,  kteří opakovaně a ochotně asistovali při přesunu nemocného na vyšetření, léčbu a rehabilitaci,  městští strážníci, kteří v té době zajišťovali bezpečnost ve Smetanově ulici, učitelky v mateřské školce Habrmanova i pedagogové ZŠ Nádražní, učitelky Základní umělecké školy, hodní sousedé a další přátelé, kteří jim pomáhali nést těžký úděl.
Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi v úctě a vděku na tohoto dobrého kazatele a vzácného a obětavého člověka, který se za svého působení v našem městě věnoval lidem všech věkových kategorií, jimž byl kamarádem, rádcem a oporou.  Nikdy mu nebyl lhostejný osud nemocných lidí, byl spoluzakladatelem Pečovatelské služby Petrklíč, která   pečuje o nemocné v našem městě v jejich domácím prostředí. 
Samuel se narodil 15. května 1972 v obci Čeladná v podhůří Beskyd. Od dětství toužil být strojvedoucím,  v čemž   mu ale zabránila vada zraku.  Vyučil se tedy automechanikem a po revoluci se přihlásil do prvního běhu teologického  semináře, následně pak vystudoval pedagogiku. Jeho prvním kazatelským místem bylo Brno, poté Moravské Budějovice, Telč, Prostějov, Bystřice a Návsí, Rokytnice v Orlických horách a Liberec, odkud přišel v roce 2011 už se svou ženou a dvěma malými dcerkami do sboru CASD v České Třebové.  Samuel měl kromě svého poslání kazatele velice rád  práci s dětmi a mládeží,  kterým se věnoval také na letních dětských táborech Pathfinderu.  Miloval svou ženu Petru a své tři děti. Měl také  ve velké úctě a lásce svoje rodiče a sestru Elen.
Byl to otevřený člověk, rád hledal nová místa a odpovědi na otázky, které přinášel život. Vedl lidi  kolem sebe,  aby se nedrželi jen dogmat, ale aby hledali celým srdcem živého Boha. Ke všem lidem se choval citlivě a laskavě, vždy ochoten pomoci tam, kde to bylo třeba. I ve své těžké nemoci myslel na potřeby druhých a prosil za ně až do konce svého života v duchu víry.
Byl pohřben 14. října 2018 na hřbitově v Ostravici, doprovázen nejbližší rodinou, příbuznými a stovkami přátel, a členů sborů, v nichž požehnaně působil.      
S naším milým  kazatelem  se loučíme jen dočasně, neboť ve světle  víry pevně věříme,  že se s ním opět na konci časů setkáme.
V lásce a vděku za jeho život členové CASD v České Třebová