Nový chirurgický nástroj

na českotřebovské veterinární klinice


Na Veterinární klinice u nádraží již rok používají nový chirurgický nástroj, tzv. ENSEAL. Jedná se o formu harmonického skalpelu, který bez použití šicího materiálu rychle a bezpečně uzavírá cévy. Tímto dochází k výraznému zkrácení trvání operace a tedy i snížení rizik anestezie. Přístroj nachází využití především při kastracích a odstraňování různých typů nádorů. "Při standardních postupech se na cévě zakládají 3 podvazy, přičemž se céva přetne mezi 2. a 3 podvazem. Při použití ENSEALu však jen uchopíme cévku do čelistí přístroje, během několika sekund proběhne koagulace  a zmáčknutím páčky přístroje dojde k vysunutí čepelky, která cévu přeruší", uvedl MVDr. Jakub Košťál. Snížením množství šicího materiálu se snižuje riziko dráždění a urychluje se hojení. 
Dle vyjádření kliniky se ceny zákroků nemění, protože náklady spojené s provozem přístroje jsou kompenzovány ušetřeným časem operatéra.