Kolik práce dá vyhrát volby                                                   

Komunální volby - v tom přece není žádná politika. To si myslí ještě stále spousta lidí.  Jenže praxe je jiná.  Přesvědčili jsme se o tom na vlastní kůži právě v letošním roce.

Kořeny úspěchu Koalice pro Českou Třebovou v letošních volbách byly dány již  po volbách minulých, kdy trojspolek představitelů města, vládnoucí od roku 2002, usoudil, že nejlepší bude nadále zůstat spolu a ignorovat  tehdejší povolební situaci. K tomu přidali notnou dávku politikaření a pomluv. To Koalici pro Českou Třebovou dokázalo stmelit a pokoušet se v mezích možností o aktivní opoziční působení ve prospěch občanů města a to po celé čtyřleté volební období. Opoziční zastupitelé o sobě dávali po celou dobu vědět, snažili se otevřeně poukazovat na neřešené problémy a získali důvěru u veřejnosti.

To, že si občané přejí změnu, prokázaly letošní volby ještě důrazněji. Současně postavily vítěznou koalici před nelehký úkol sestavit novou radniční většinu. Usoudili jsme, že spolupráce s Nestraníky v nové radě města by neumožnila plně uplatnit a rozvinout naše záměry, byť jejich 7 mandátů není není málo a jsou podloženy získanými hlasy. Zkušenosti a schopnosti jejich zastupitelů bude jistě možné v novém zastupitelském sboru využít, vždyť mají heslo "Služba městu", které se od našeho "Naše město, náš domov" tolik neliší. Našich devět mandátů je pro radniční většinu málo, ke spolupráci jsme si vybrali  další subjekty, jejichž programy měly s naším mnoho společného a podle úspěšnosti ve volbách se umístily na 3., 4. a 5. místě. V nové radě města nebudeme mít většinu.  ČSSD proti minulým volbám stejně jako Nestraníci ztratila dva mandáty. Od minulé doby se ale zřetelně distancovala, nahlas deklarovala "změnu směru". To bylo napsáno snad na všech předvolebních materiálech ČSSD.  ODS se třemi mandáty získala hlasy navíc, předložila "Desatero", o kterém si mnozí  naši kandidáti mysleli, že jsme jim s jeho vytvořením nějak pomáhali. Nové uskupení  27 statečných přináší do komunální politiky další zajímavé myšlenky a akcenty, se kterými souhlasíme.

Nelze to všechno ovšem zařídit mávnutím kouzelným proutkem. Popsaný návrh "čtyřkoalice" nebyl jediný možný a ve městě existovaly síly, které by to chtěly zařídit jinak. A tak přes podpisy lídrů pod veřejně vyhlášeným memorandem o společném postupu po komunálních volbách znovu zkoušely praxi známou z minulé doby, t.j. využívat nejrůznější osobní kontakty, hledat slabá místa a nespokojence, vypouštět různé nepravdivé "fake news", stupňovat své nabídky pro paralelní jednání, rozeštvat a následně znervóznit, otrávit či rozdělit zastupitele nově vznikající radniční většiny. Byla by o tom celá novela. Nepodařilo se. Jistě to ovšem otrávilo atmosféru a ztížilo přípravu dokumentů, které je dobré před uzavřením povolební spolupráce domluvit a odsouhlasit. Navíc nebyly zkušenosti, noví členové vedení města spolu ještě nikdy nespolupracovali, to přinášelo další diskuze, často na dálku prostřednictvím e-mailů či sms zpráv, kterých bylo během povolebního vyjednávání odesláno a přijato mnoho a mnoho desítek. K tomu další konzultace uvnitř jednotlivých týmů. Není divu, že díky tomu bylo třeba původně ohlášený termín podpisu koaliční smlouvy odložit.

To vše zabralo dlouhé hodiny jednání a příprav. Nyní je na světě podepsaná Koaliční smlouva obsahující dohodu o obsazení  důležitých funkcí v orgánech města a s přílohou, kterou je Koaliční program priorit. Ten bude základem pro další spolupráci. Ani tím ovšem práce nekončí. Naopak, teprve začíná. Ustavující jednání zastupitelstva města se uskuteční ve středu 31.10.  v Kulturním centru.

Do vedení města se dostanou noví lidé. Budou jim chybět některé zkušenosti, musí se v nových funkcích zabydlet. Bude to další těžké období. Teprve po přípravě všech nových orgánů města bude možné začít s řešením nejaktuálnějších problémů, kterých není zrovna málo. Chtěli bychom proto požádat občany o to, aby tuto situaci respektovali a počkali s hodnocením práce nového vedení  města a dopřáli jim určitou "dobu hájení". Zdá se však, že jsou lidé, kteří toto nectí a štvou na facebooku proti nové radě ještě dříve, než vznikla. K těmto lidem ovšem výše uvedená žádost nemíří.

Milan Mikolecký