Českotřebovský deník 314/2018 (2/11)
Nové zastupitelstvo města Česká Třebová pro období 2018 - 2022                     

Přední řada zleva: Jaroslav Zedník, Ing. Aleš Stránský, Mgr. Jan Kovář, Tereza Hýblová, Ing. Bc. Aleš Spirman, Mgr. Josef Kopecký, Ladislav Vraspír, Lubomír Vašina, Martin Netolický. Druhá řada od levé strany: Martin Fišer, PhDr. Petr Poldauf, Mgr. Josef Menšík, Mgr. Magdaléna Peterková, Mgr. Milan Mikolecký, Ing. Petr Skopal, Bc. Zuzana Nejedlá, DiS, Ing. Miloslav Cindr, Petr Gregar. Zadní řada od levé strany: Ing. Michal Kadlec, Pharm.Dr. Richard Záveský, Bc. Martin Voleský, Ing. Dalibor Zelený, JUDr. Magdaléna Peterková, Mgr. Radim Kolář, MUDr. Martin Formánek, Jiří Ducháček, Zbyněk Ruda.

Červené světlo při vjezdu do podzemí terminálu
je vyhrazeno pro mimořádné situace

Dovoluji si reagovat na článek ve Vašem elektronickém zpravodaji ze dne 1.11.2018 (313/2018). Dle Vaší informace není možné vjet do multifunkčního dopravního terminálu Jana Pernera, když na počítadle volných míst svítí číslo „0“. Tato informace není pravdivá. Systém je nastaven tak, že při plném obsazení Vás vjezdová závora pustí do prostoru parkoviště, i když svítí na počítadle „0“. Je to z důvodu, že ne každý chce parkovat, ale pouze doprovází svoje blízké do vlakové stanice. Je však možné, že v konkrétním případu mohla vjezdová závora vykazovat technickou závadu, ale dnes jsme celý proces vyzkoušeli a systém nevykazoval žádné chyby. Červené světlo se rozsvěcuje pouze v případě vyhlášeného poplachu dozorovými systémy, proto jej nelze pro tyto účely používat.
Zdeněk Řehák, jednatel Eko Bi
 

SŽDC má v našem kraji investiční plán na akce za 32 miliard. 
Velká část z toho je v České Třebové

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal ve čtvrtek v Praze s generálním ředitelem Správy železniční a dopravní cesty Jiřím Svobodou. Hlavním tématem debaty byly připravované investiční akce SŽDC v Pardubickém kraji, mezi které patří především modernizace železničního uzlu Pardubice a Česká Třebová, ale také zdvojkolejnění trati z Pardubic do Hradce Králové. Celkově má SŽDC v kraji investiční plány za necelých 32 miliard korun.
„V rámci našeho kraje připravuje SŽDC několik velmi důležitých investic, mezi které patří zdvojkolejnění trasy mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, či modernizace železničních uzlů v České Třebové a Pardubicích. Celkově se v horizontu několika let jedná o 19 staveb v celkové předpokládané hodnotě necelých 32 miliard korun. Tyto stavby jsou v současné době v různé fázi přípravy,“ uvedl hejtman Netolický. „Oproti tomu prioritou v současné době není výstavba takzvané Ostřešanské spojky, která by řešila napojení Pardubic na Chrudim bez nutnosti zajíždění do Rosic nad Labem,“ doplnil hejtman, který zároveň v rámci jednání informoval generálního ředitele SŽDC o iniciativě, která prosazuje v Chocni vznik železničního muzea. Kraj v rámci tohoto záměru přislíbil finanční pomoc poté, co investor vyřeší se SŽDC a ČD majetkoprávní záležitosti a k celé iniciativě se postaví čelem také choceňská radnice.


Podnikavé ženy již mají v Pardubickém kraji své místo

Ve středu 7. listopadu od 9 do 17 hodin se v krajské budově bývalé Reálky v Pardubicích představí veřejnosti třicítka podnikatelek z Pardubického kraje. Návštěvníci zde budou mít šanci prohlédnout a nakoupit si jejich výrobky – od místních delikates až po návrhářská díla v podobě oblečení a šperků. Součástí akce, na niž mohou návštěvníci zavítat zdarma, bude i autogramiáda tří úspěšných mladých spisovatelek a bloggerek, která začíná v 11 hodin.
Skupina podnikavých žen v Pardubickém kraji má velmi široký záběr. Od pečiva a sýrů, které mají za sebou nejedno ocenění, zdravých dortů a zákusků, módy a módních doplňků až po služby, mezi něž patří jógová studia či jazykové a školní vzdělávání.
Na akci jsou vítané i maminky s dětmi a vozíčkáři. Do krajské budovy bývalé Reálky je bezbariérový přístup.
Vrcholem dne bude autogramiáda moderovaná Improvizační skupinou Paleťáci v čele s trenérkou Andreou Moličovou. Tři úspěšné mladé spisovatelky a bloggerky Bára Bečvářová, Anička Musilová a Sváťa Vašková zde představí a zájemcům podepíší své knihy Copatá máma, Černooká a Coolinářka.
Akci pořádá nezisková organizace Spolek podnikavých žen z Pardubického kraje a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Ta již téměř dva roky pracuje na konceptu podpory podnikání žen v České republice. V těchto aktivitách se spolupracuje i s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, která provozuje portál podnikavazena.cz. Ředitel pardubické kanceláře CzechInvestu Tomáš Vlasák říká: „Podpora podnikání žen nám dává dlouhodobě smysl. Propojuje se s dalšími našimi službami jako je podpora sociálního podnikání, designu nebo exportu na zahraniční trhy. Z různých průzkumů vyplývá, že téměř každá třetí žena sní o vlastním podnikání. Celá tato platforma se prostřednictvím 12 dalších regionálních kanceláří CzechInvestu šíří po celé České republice.“
Letadlo 2018

Na 15. listopadu  je naplánováno taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému Pardubického kraje LETADLO 2018. 
Námětem cvičení je letecká nehoda civilního dopravního letounu na pardubickém letišti s provedením  záchranných prací, ošetřením a transportem zraněných osob do zdravotnických zařízeních na území Pardubického kraje. „Cvičení podobného charakteru nám jasně na příkladech z minulosti ukazují, jak jsou potřebná. Složky integrovaného záchranného systému získávají nezbytnou praxi, která jim pomáhá zvládnout reálné nehody. Jsem rád, že se podařilo zapojit opravdu velké množství lidí i techniky,“ sdělil hejtman Martin Netolický.  Cvičení se zúčastní zhruba 400 osob a to včetně figurantů. Použito bude více jak 60 vozidel. Předpokládaný začátek je v 10 hodin a ukončení cvičení v 13 hodin. Taktické cvičení bude řídit brigádní generál Miroslav Kvasnička, ředitel HZS Pardubického kraje.
Definitivní konec sezóny na hradech a zámcích

Poslední říjnová středa oficiálně uzavřela hlavní sezónu na hradech a zámcích Liberecka, Pardubicka a Královéhradecka ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově. Ačkoliv tropické léto návštěvnost výrazně ovlivnilo, není propad nijak výrazný, naopak, na řadě objektů byl dokonce loňský rekordní rok pokořen.
Nabídka hradů a zámků je od roku bohatší a pestřejší, a to se zaměřením nejenom na všechny věkové skupiny, ale i co do žánrů. Správy objektů již nenabízejí pouze klasické prohlídky interiérů, ale ukazují se běžně nepřístupné prostory během speciálních stavebně-historických prohlídek, jsou realizovány prohlídky zaměřené na vybrané členy jednotlivých rodů, prohlídky exteriérů, prohlídky pro gurmány, noční prohlídky, velkému zájmu se těší např. prohlídky půd a další. Na hradech a zámcích jsou pořádány přednášky, koncerty, divadelní představení, šermířské turnaje, trhy, ochutnávky vín a další kulturní aktivity, které oslovují další a další skupiny návštěvníků.Letošní tropické léto – v porovnání s návštěvnicky velmi úspěšným rokem (létem) 2017 – dávalo tušit jistý pokles v návštěvnosti. Nakonec nejsou propady tak velké, a to svědčí o tom, že naše památky jsou stálicí v cílech turistů.
Loňskou návštěvnost překonal zámek Litomyšl, který letos slavil 450 let od svého založení – 52 328 zatím letošní návštěvnost, za celý loňský rok 48 318, zámek Ratibořice – v loňském roce zde návštěvnost poklesla vzhledem ke stavebním obnovám v Babiččině údolí.  Ratibořice v roce 2017 69 344, v letošním roce zatím 71 715. V Libereckém kraji loňskou návštěvnost již nyní, před adventními akcemi, pokořil hrad Grabštejn - 17 478 návštěvníků loni, 18 363 letos a zámek Lemberk s letošními 33 792 návštěvníky oproti 33 515 loňským.

Adventní akce v objektech NPÚ v Pardubickém kraji
Betlém Hlinsko je otevřen celoročně, denně, kromě pondělí, a to i v prosinci. Pouze ve dnech 24. a 25. 12. je zavřeno. Otevřeno bude mimořádně také v pondělí 31. 12.
·         1. 12.: státní zámek Litomyšl – Adventní dílny pro děti. Od 11 do 15 hodin. (www.zamek-litomysl.cz)
·         2. 12.: státní zámek Litomyšl - Adventní prohlídka zámku – Kaple a reprezentační sály ve vánočním nádechu.
Od 11:30 hodin. (www.zamek-litomysl.cz)
·         1. 9. 12.: Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec - Vánoce na Veselém Kopci. Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program. Otevřeno denně od 9 do 16 hodin. (www.vesely-kopec.eu)
·         9. 12.: státní zámek Litomyšl - Adventní prohlídka zámku – Kaple a reprezentační sály ve vánočním nádechu.
Od 11:30 hodin. (www.zamek-litomysl.cz)
·         9. 12.: Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec. Předvánoční jarmark. Prodej výrobků lidových výrobců.
Od 9 do 15 hodin. (www.vesely-kopec.eu)
·         12. 12. 6. 1.: Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém Hlinsko – Betlém vánoční.
Výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátní mechanický betlém R.Frinty. (www.betlem-hlinsko.cz)
·         16. 12.: státní zámek Litomyšl - Adventní prohlídka zámku – Kaple a reprezentační sály ve vánočním nádechu.
Od 11:30 hodin. (www.zamek-litomysl.cz)