Českotřebovský deník 317/2018 (5/11)
Digitální rozhlas byl uveden do provozu

Dosluhující rotační a elektronické sirény nahradil bezdrátový rozhlasový systém určený hlavně pro varování obyvatel. Nové zařízení je napojeno na Jednotný systém varování a informování ovládaný přímo z HZS ČR. Občané města Česká Třebová, včetně místních částí Skuhrov, Kozlov a Svinná, tak budou včas varováni v případě hrozícího nebezpečí, vzniku mimořádné události či dokonce krizové situace.
 Kromě zvukového signálu (všeobecná výstraha) tento systém umožňuje přenos mluveného slova, takže nově může být celý přenos doplněn o informaci k jaké události došlo a jak se případně zachovat. Digitální rozhlas je možné využívat i ke sdělování běžných nekomerčních aktualit a vysílání lze zapnout libovolně jen ve vybraných hlásičích, ulicích či místních částech města. Celý systém běží na vyhrazených frekvencích a je zálohován, takže i v případě výpadku el. energie by měl zůstat funkční až 72 hodin. Město je pokryto 228 ks bezdrátových hlásičů (resp. 562 ks tlakových reproduktorů), hlavní vysílací pracoviště je umístěno v budově radnice na Starém náměstí, podružná vysílací pracoviště jsou umístěna místních částech Kozlov, Skuhrov, Svinná a jsou připravena plnit svůj účel též pro potřeby zdejších osadních výborů.
Současně s výše uvedeným systémem byl zprovozněn „Lokální výstražný systém“, neboli vodoměrná stanice s ultrazvukovým snímačem, určená k měření vodního stavu toku Třebovka. Snímací čidlo je umístěno v oblasti Česká Třebová –Zámostí a výšku hladiny Třebovky, včetně případného dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity, lze sledovat online na http://www.hladiny.cz nebo na http://www.srazky.cz.
Poslední část celého projektu protipovodňových opatření se týká tvorby Digitálního povodňového plánu města a Digitálního povodňového plánu ORP. Oby tyto dokumenty, včetně internetové verze, budou hotové do konce listopadu tohoto roku a rovněž budou zpřístupněny veřejnosti.
Celkové náklady na realizaci projektu Protipovodňová opatření města a ORP Česká Třebová, dosáhly 8 mil. korun včetně DPH a město pro tento účel získalo dotaci ve výši 5,5 mil. korun z Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Návrh na nový jízdní řád příměstské autobusové dopravy zveřejněn

Návrh jízdních řádů je na webové stránce města ZDE. Odpovídá současné situaci bez nějakých změn. Na návrhu je tedy nadále letos nově zavedeno zajíždění autobusu na sídliště Lhotka v rámci linky 700900 Česká Třebová - Ústí nad Orlicí. Tím se  doba jízdy do Ústí  prodlužuje. Finančně na tom ale cestující neprodělá, neboť cena jízdenky je dána počáteční a cílovou stanicí a tedy pásmem IREDO.  Před touto novotou byly linky  na sídliště Lhotka součásti linky 700934 do Lanškrouna. Nyní po celé trase sídliště Lhotka - Lanškroun jezdí jen 4 spoje spoje. Je třeba napsat, že nové vedení linek je pro město Česká Třebová výhodnější a mělo by i snižovat doplatek města na dopravní obslužnost.  Ještě na rok 2018 byl tento doplatek (celkem v hodnotě cca 440 tisíc Kč)  počítán ze spojů Terminál - sídliště Lhotka (cca 3.5 km), sloužících vlastně pro městský provoz. Nyní by měl být tento doplatek možná o něco menší a měl by zohlednit pouze cca 500 m  dlouhou zajížďku autobusu z I/14 na sídliště Lhotka. Další výhodou nově nastaveného řešení je i to, že takto zajíždí na sídliště Lhotka daleko více autobusových spojů než dosud, prakticky každou půlhodinu. A jsou tam navíc i sobotní a nedělní spoje. Zvýšeným počtem zajíždějících spojů se ovšem zase naopak celková zajížďková trasa  (která je základem doplatku města) poněkud zvyšuje. V každém případě mají po zavedení tohoto způsobu dopravní obsluhy obyvatelé sídliště Lhotka lepší dopravní spojení jak do České Třebové, tak do Ústí nad Orlicí. To stejné se však stále nedá napsat o obyvatelích sídliště Křib a okolí.
 

Mimořádná příležitost: prohlídka kaple sv. Jana Nepomuckého v Letohradě s výkladem

V neděli 11. listopadu  od 14.30 do 15 hodin zve letohradská farnost na prohlídku kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku s výkladem (viz foto). Více informací podá pan farář Václav Vacek.
Máme se z čeho těšit  Díky městu Letohrad a dobrovolné práci kunčických občanů máme na bývalém hřbitově u kunčického kostela krásně vydlážděný široký chodník. Jak se vám úprava celého prostoru líbí? Já jsem velice spokojen.  Oprava střech kostela sv. Václava je už téměř hotová. I v areálu kaple na Kopečku se letošní oprava chýlí ke konci. V neděli 11. listopadu od 14.30 do 15 hodin vás zveme na prohlídku s výkladem. Vnitřek ambitů je úplně hotový. Krása stavby v novém kabátě vyniká. Čeká vás příjemné překvapení. Těším se, že znovu oceníte architektonickou nápaditost našich předků, velkorysost šlechtických zadavatelů kaple a výtvarnou a řemeslnou dovednost těch, kteří celý stavební skvost postavili.  A že oceníte také úroveň firmy opravující „Kopeček“ a pečlivou práci jejich řemeslníků. 
V příštím roce chceme opravit kamenné zdivo soklu, vnější omítky ambitů a další opravy menších detailů. Doufáme, že generální oprava celé stavby bude dokončena. (V další etapě bude restaurován vnitřek kaple, jejího zařízení, všech dveří.) Děkujeme Ministerstvu kultury, Krajskému úřadu Pardubického kraje a Městu Letohrad za financování oprav našich památek. Farnost Letohrad k opravám přispívá základní iniciativou k opravám a mnoha hodinami dobrovolnické práce.   Václav Vacek


 • Město Ústí nad Orlicí povede nadále starosta Petr Hájek

  V pondělí 5. listopadu se v Kulturním domě uskutečnilo ustavující Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí pro volební období 2018 - 2022. Na samotném začátku byli zastupitelé informování o rezignaci Jarmily Cindrové, kterou v zastupitelstvo nahradil Bohumil Machačný. Poté následovalo složení slibu všech přítomných zastupitelů. Jednání pokračovalo schválením jednacího řádu a stanovením 9 radních na toto volební období. Dále zastupitelé určili funkci starosty města a funkci jednoho místostarosty jako funkce, pro něž budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni. V následné volbě byl starostou města, potřetí v pořadí, zvolen Petr Hájek. Po volbě starosty následovala volba uvolněného místostarosty, kterým byl zvolen Jiří Preclík a dále dva neuvolnění místostarostové Matouš Pořický a Pavel Svatoš. Volena byla také část rady města, kdy kromě starosty a místostarostů byli radními zvoleni Petr Strákoš, Anna Škopová, Jan Zábrodský, Luboš Bäuchel a Jan Pokorný.  Zastupitelstvo dále zřídilo finanční, kontrolní a osadní výbory a stanovilo odměny za výkon funkcí.  Novinkou prvního zastupitelstva města ve volebním období byl online živý přenos celého jednání.


  První část městské hokejové ligy CHL skončila - známe los 2. části

  Konečné tabulky 1. části letošního ročníku CHL - první sestupy a postupy

  Jubilejní 30. Mikulášská jízda Letohrad - Dolní Lipka a zpět

  Třicátý ročník Mikulášské jízdy se uskuteční v sobotu 1. prosince 2018. Odjezd z Letohradu v 10.09 hodin, Dolní Lipka 11.08-11.50 hodin, příjezd do Letohradu ve 12.46. Bližší info přibližně od půlky listopadu na www. mikulas.letohrad.cz (bur)
   
  Jak děkují za spolupráci členům komisí a výborů v Letohradě

  Prvního října se sešli členové komisí rady a výborů zastupitelstva na Ostrově, kam byli pozváni starostou města. Petr Fiala poděkoval všem za čtyřletou práci pro město.
   
 •  


 •