Českotřebovský deník 318/2018 (6/11)
Rekonstrukci chodníků ve městě ovlivní velké investiční záměry firmy ČEZ

Bude se provádět nová kabelizace VN 35kV a cca na 1/3 města i rekonstrukce rozvodů NN. Zde, ať chceme, nebo ne, budeme muset investovat nemalé prostředky do veřejného osvětlení, neboť v souvislosti se snesením nadzemního vedení NN  příjdeme o stávající, byť často zastaralé a nevyhovující osvětlení komunikací. Pro příští rok se může jednat o rekonstrukci veřejného osvětlení na části průtahu I/14 od světelné křižovatky po Korado. Dále je to připraven projekt veřejného osvětlení chodníku podél Litomyšlské ulice od LDM k Techplastu, kudy dosud nikdo nechodil a nebylo potřeba. Má zde být podle schváleného projektu 15 světelných bodů včetně dvou sloupů pro osvětlení místní komunikace připojující ulici Farskou.
Nové by mělo podle záměru ČEZu mělo být osvětlení ulic okolo Javorky (Úzká, U Rybníčka, U Javorky, Zahradní) dále silnice ve správě SÚS Pardubického kraje od světelné křižovatky na ulici Podbranská a Lidická až po výjezd z města.
Plány ČEZu jsou i na další rok 2020. Podle nich bude třeba vybudovat nové osvětlení v ulici Husova až po bývalý Techplast, ulice Pazouška, U Dvora a přilehlé. Měly by také proběhnout rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Semanínská od Vodáren kolem IMS, CZ LOKO až na rozvodí a také rekonstrukce resp. doplnění osvětlení v místní části "Stará Lhotka". Úprava  všech těchto komunikací a chodníků bude stát hromadu peněz.
Město bude koordinovat vlastní akce s investičním  záměrem firmy ČEZ. Už letos tak město vybudovalo nové osvětlení na části Kozlovské ulice od parku Javorka až po výjezd na serpentiny.
Dne 11. listopadu si celá Evropa připomene konec první světové války   

První světová válka skončila 11. listopadu v 11 hodin a 11 minut roku 1918.  
V tento den na všech frontách války vstoupilo v platnost příměří.
Tuto událost si připomeneme také v České Třebové a na přijatý návrh Velké Británie se na toto datum se na kostele sv. Jakuba ve 13:30 hodin rozezní zvony. 
Miloš Kolovratník
Na fotografii českotřebovský zvon z roku  1980 a nejstarší zvon z roku 1609.
 
Padevět: Místo Šatlavy je nový nápis CASINO. Nic s tím neuděláme.            

Nápis říká co zde bude, i když zatím provozovatel nezískal (a ani nepožádal) o povolení hracího prostoru. Bude-li ovšem vše podle zadaných podmínek, tak s tím nikdo nic neudělá. Zakázat můžeme nové kasino pouze městskou vyhláškou. Na rozdíl od okolních měst žádnou takovou nemáme, předchozí vedení města dělalo vše pro to, aby nebyla přijata.  Více ZDE
 
Tříkrálová sbírka 2019

Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v našem regionu.  Již podevatenácté přijdou koledníci s přáním štěstí, zdraví a pokoje do našich domácností a všem lidem nabídnou i možnost přispět potřebným z našeho okolí.
„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“ J. W. Goethe
Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či chudobě. Také stabilní rodina je základní životní jistota každého člověka a právě podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku:
-          Sociálně terapeutické dílny
-          Domácí hospicová péče
-          Pečovatelská služba
-          Rodinná centra
-          Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
-          Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
-          Občanská poradna
-          Zařízení pro osoby bez přístřeší
-          Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
-          Přímá pomoc lidem v nouzi
V roce 2018 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2.895.811,- Kč. 65% výtěžku se vrátilo do našeho regionu a využilo zejména v Domácí hospicové péči a Charitativní pečovatelské službě. Další podíly byly určeny na projekty Diecézní charity HK (15%), na zahraniční humanitární fond Charity ČR (10%), na režii Tříkrálové sbírky (5%) a projekty Charity ČR (5%).


Kuchyň našich babiček

Prezentace projektu Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje s podtitulem Kuchyně našich babiček, který se nyní uskuteční 7. listopadu ve Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Smyslem projektu je propagovat chutné, zdravé a moderní vaření dle tradičních a ověřených receptur naši národní kuchyně. To vše dle nejnovějších technologií a gastronomických trendů. Samozřejmostí je dodržení výživových doporučení při využití nutričně bohatých a čerstvých surovin z lokálních zdrojů. První akce tohoto projektu se uskutečnila v červnu tohoto roku ve Svitavách.
 

V Hlinsku se učí budoucí mlékaři (na gymnáziu!) 

Setkání v hlinecké mlékárně TATRA se zúčastnil radní pro školství Bohumil Bernášek, ředitel mlékárny Jiří Tvrdík, starosta Hlinska Miroslav Krčil, vedoucí odboru školství Pardubického kraje Martin Kiss a ředitel místního gymnázia Rostislav Dvořáček. Diskutovalo se o další budoucnosti učebního oboru pro mlékaře.  
V loňském roce se při Gymnáziu Karla Václava Raise v Hlinsku otevřel učební obor Výrobce potravin – Mlékař. Do prvního ročníku nastoupili čtyři žáci. V letošním roce už je „prváků“ osm. „Pardubický kraj vyhověl požadavkům místních firem i samosprávy a otevřel učební obor pro mlékaře. Po počáteční nedůvěře je zřejmé, že o studium mlékařství bude zájem. Přispívá k tomu zejména výborné zabezpečení odborné výchovy přímo ve firmě TATRA i v dalších mlékárenských podnicích v regionu. Jedná se tak o další úspěšnou aplikaci prvků tzv. „duálního systému“ v našem kraji,“ sdělil Bohumil Bernášek.
Samotné dosavadní fungování mlékárenského oboru hodnotili pozitivně všichni přítomní. Hlavním tématem jednání pak bylo, jak pokračovat dále. Žáci mají zajištěné nejen výukové prostory, ale také zázemí v továrně. „Počet žáků je stále ideální, aby se jim mohli pedagogové, mistři odborného výcviku a firemní instruktoři věnovat. Je však potřeba zajistit další rozvoj oboru a s tím související materiální vybavení samotné školy. Situaci průběžně vyhodnocujeme a škole budeme i nadále pomáhat“ poznamenal vedoucí odboru školství Pardubického kraje Martin Kiss.
Ředitel mlékárny zmínil skutečnosti, pro které je mlékařský obor pro žáky z Hlinecka zajímavý. „Jsme tradiční a dobře prosperující firma. O kvalifikované pracovníky máme do budoucna velký zájem. Firma proto už teď nabízí žákům stipendia a další benefity. Mohou si při studiu i přivydělat. Myslíme i na propagaci učebního oboru, chystáme se uspořádat exkurze pro rodiče a žáky základních škol“ řekl Jiří Tvrdík. Starosta Hlinska Miroslav Krčil dále nastínil situaci zaměstnanosti v městě a okolí. Místním firmám citelně chybí další odborníci, zejména pro elektrotechnické a strojírenské profese. Vzniká otázka, zda by se učňovské školství nemohlo rozvíjet ve městě dále rozvíjet. „Budeme v jednáních o budoucnosti středního školství v Hlinsku pokračovat, zejména pak s regionálními zaměstnavateli. Cílem by měl být vznik samostatné odborné školy s více obory“ řekl Bohumil Bernášek.
Listopadový park u gymnázia s novou Lípou republiky

Na jaře má projít park u gymnázia proměnou,  abychom mohli později porovnat  jak se změnil, máme tento (podzimní) srovnávací snímek (vlastně spojené dva snímky - foto VV). Ostudu zde dělá nevyužívaný novinový stánek, za který jeho majitel stále platí nájem.  nerozumím tomu, proč zde před registrovanou kulturní památkou takový stánek trpíme.  Úprava parku bude stát statisíce a nemáme síly k tomu abychom odstranili něco nepotřebného, poškozeného a neestetického. Takových stánků je více, např. na Novém náměstí. Je jasné, že pokud se pustíme do úprav Nového náměstí tak stánky musí zmizet, podobně by se tak mělo stát u chodníku na Tyršově náměstí. Chtěl bych znát alespoň jeden důvod, proč zde tento stánek musí být.... (mm)