Českotřebovský deník 320/2018 (8/11)
Létající barevné klenoty mezi dětmi v mateřské škole U Koupaliště

Tak nazývá své papoušky pan majitel a chovatel Radek Podolský, který k nám se svými opeřenci po roce zavítal. Společně se svojí partnerkou pro děti připravili vyprávění o životě papoušků ve volné přírodě, ale i o tom, jak se chovají v zajetí. Dětem byl představen papoušek Kakadu, Ara a Žako. Bylo vidět, že se všem papouškům mezi dětmi líbilo, Žako předvedl své mluvící schopnosti, Eliška uměla válet sudy a modrožlutý Nero roztáhl svá křídla ve tvaru motýla. Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

Ve Svinné se buduje nové veřejné osvětlení
Jedná se o výstavbu nového veřejného osvětlení a zemních kabelových rozvodů nn v délce cca 1500m. Dodavatel stavby HDT Impex, s.r.o.,  Dalovice, dohodnutá smluvní cena zakázky z výběrového řízení činí 961 500 Kč. (Do výběrového řízení se přihlásili tři účastníci). Jedná se o rekonstrukci a rozšíření stávající infrastruktury - veřejného osvětlení.  Předmětem stavby je pokládka nových kabelů, výstavba nových osvětlovacích bodů (stožárů a svítidel) v této trase a demontáž stávajících osvětlovacích bodů. Instalovaný příkon 1,5 kW, předpokládaná roční spotřeby el. energie Ar = 6000 kWh.  Celkem bude ve rámci této akce nově postaveno 21 nových sloupů VO s novými svítidly a dále bude provedena výměna 23 světelných bodů  na stávajících sloupech.
Nová osvětlovací soustava je řešena jako jednostranná. Pro osvětlení byly  navrženy dva typy svítidel Philips BGP 243 se zdroji LED o světelném toku 7500 a 5000lm. Výkonnější svítidla budou použita pro osvětlení přístupové komunikace do obce a budou upevněna prostřednictvím  obloukových výložníků na osvětlovacích stožárech výšky 8m. Navrhované stožáry a výložníky jsou použity z demontáže osvětlovacích soustav v České Třebové a jsou ve vlastnictví firmy Eko-Bi. Před zahájením stavby bude provedena prohlídka použitého zařízení a jeho případná údržba (výměna svorkovnic, nátěry apod). Pro osvětlení místní obslužné komunikace (záhumenní cesty) budou použita svítidla stejného typu s menším světelným výkonem (do 5000lm). Tato svítidla budou osazena na ocelových odstupňovaných osvětlovacích stožárech s výškou 7m. Oba typy použitých svítidel jsou vybaveny autonomním stmíváním.
Ve skutečnosti pro realizaci použitá svítidla jakéhokoli výrobce musí mít parametry minimálně srovnatelné se svítidly použitými v této dokumentaci.  V současnosti je nasvětlena jen část nově řešené trasy a to pouze orientačně v několika málo bodech. Osvětlovací soustava je v současnosti tvořena výbojkovými svítidly různých typů a výkonů upevněných na vlastních stožárech VO nebo na podpěrných bodech nadzemního vedení ČEZ Distribuce.  S demontáží stávajících zařízení se neuvažuje, na základě rozhodnutí  uživatele může dojít k odpojení některých svítidel (2ks).
Termín splnění zakázky byla při zadání stanovena na 30. listopadu. Podle stavu rozpracovanosti akce je však zřejmé, že se splnit tento termín asi jen těžko podaří, jsou zatím provedeny jen výkopové zemní práce na příjezdu do Svinné. Osvětlení ve Svinné bude po dokončení na úrovni. Můžeme si je přát, aby se podobně podařilo investovat do veřejného osvětlení také dalších v lokalitách města, kde je již mnoho  let naprosto nedostatečné a nebylo dosud síly to změnit.  Částečně tomu pomůže kabelizace vedení NN prováděná společností ČEZ Distribuce. Nelze však čekat, jsou i další naléhavé případy. (mm)

 
Přehled veřejných zakázek města a jeho příspěvkových organizací

Takový přehled najdete na webové stránce https://zakazky.ceska-trebova.cz a ti zvědavější si ji jistě prostudují.  Je tam některé čtení sice hodně těžké a odborně náročné, ale stojí  to za to alespoň prolistovat: jsou zde desítky veřejných zakázek od listopadu 2012 do současnosti. Nemyslím, že je třeba tyto zacházet do nějakých podrobností. Spíše je dobré si všimnout, na které akce nebylo žádné výběrové řízení vypsáno. Tyto zakázky byly zadány rozhodnutím rady města  tzv. "přímo".  Jako jedna z posledních byla např. zakázka na projektovou dokumentaci (bio)koupaliště Křivolík, zadaná letos během prázdnin. Ale ani předchozí zadání z roku 2016 neprošlo výběrovým řízením a tato zakázka musela být projekční organizaci odňata. Někdy jednalo i o zakázky většího rozsahu, často právě projekty. Zde jsme tedy zaplatili z rozpočtu města více než bylo zapotřebí, provize byla jistě větší, než kdyby bylo nutné se účastnit soutěže. A možná se zda dalo významně ušetřit. Navíc je nyní po změně ve vedení města zřejmé, že některé takto draze zadané projekty nebudou ani v dalším období využity.  (mm)
 
V Pardubicích jednají urbanisté o veřejných prostranstvích

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR uspořádala svou další pravidelnou konferenci po několika letech opět v Pardubicích. Vybrala si je kvůli aktuálnímu tématu, kterým se stala veřejná prostranství, a mnoha příkladům jejich úprav z posledních let právě v našem krajském městě.
Jedním z patronů konference se stal i 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který svým příspěvkem odbornou konferenci zahájil. Představil urbanistům rozpracované půlmiliardové investice v oblasti kultury, které v Pardubickém kraji rostou za pomocí fondů Evropské unie a pod odborným dohledem poradního sboru architektů. „Kromě krajského města byla v minulých letech revitalizována mnohá náměstí a další prostranství, z nichž vyčnívá Zámecké návrší v Litomyšli, na kterém se rekonstrukcí Regionálního muzea podílel i Pardubický kraj. Zámecké návrší bylo kromě jiného oceněno i krajskou Stavbou roku, stejně jako Tyršovy sady nebo park Na Špici v Pardubicích,“ uvedl Línek.
Zvláštním veřejným prostranstvím v našem kraji je i krajina pro chov a výcvik ceremoniálních koní v Kladrubech nad Labem, která nyní usiluje o zápis na listinu UNESCO. „Tam je už urbanismus daný pětisetletou historií a je potřeba ho ctít, případně revitalizovat a udržovat,“ dodal Línek, který je předsedou Rady památky hřebčína.
Urbanisté zhlédli konkrétní příklady řešení veřejných prostranství z Pardubic, ale také třeba z Kadaně nebo Berouna. Zvláštním tématem byla i vesnická veřejná prostranství. Ke sto letům republiky připravila Klára Brůhová příspěvek o prvorepublikových návrzích veřejných prostranství v Praze, která měla vyzdvihnout význam nového státu. Většina však nebyla nikdy realizována.


Litomyšl od rychlých řidičů vybere za rok 16 milionů korun

Více najdete v článku Davida Půlpána v krajské  mutaci MF Dnes ZDE K textu jen přidávám to, že na "naší" silnici I/14 se měří obdobně úsek v Třebovici a také zde se jedná cca o 25 udělených pokut za rychlou jízdu denně, což je asi čtvrtina toho co mají v Litomyšli, kde se měří tři úseky a na frekventovanější komunikaci, kde je větší počet cizích řidičů. Podle dřívějšího záměru se mělo být úsekové měření zavedeno také přímo v České Třebové na dvou úsecích na I/14 již v 2. polovině letošního roku, ale byly to jen neuskutečněné sliby. Žádné rozhodnutí  nepadlo, zbude to na nové vedení města.  Do definitivní podoby byl upraven především úsek Tyršovo náměstí - Lhotka, kde již zavedení úsekového měření nic nebrání. Na Riegrově a Moravské ulici ještě budou probíhat stavební práce, proto by zde úsekové měření neplnilo svůj účel. (mm)