Českotřebovský deník 325/2018 (13/11)
Hudební vzpomínka na českotřebovském hřbitově dne 11.11.2018

V tomto roce se konala již čtrmáctá vzpomínka na zemřelé kamarády na hřbitově v České Třebové.
O hudební produkci se postaralo 10 hudebníků z dechové hudby Řetůvanka pod vedením kapelníka Jiřího Zemana.
Dík za setkání také patří panu Janu Broulíkovi, který manažersky zajišťoval termín i občerstvení. Poděkování patří také ostatním kamarádům i kamarádkám, kteří na vzpomínku přišli a doprovázeli hudebníky na jejich zastavení u hrobů.
Datum 11.11. v nás také evokuje vzpomínku na Den válečných veteránů, který jsme samozřejmě uctili, když vedení města žádnou vzpomínkovou akci neuspořádalo.
Alois Vyroubal
Silvestrovský ohňostroj bude v 18 hodin

Srdečně zveme všechny občany našeho města na tradiční silvestrovský ohňostroj na Starém náměstí.   
Silvestrovský ohňostroj bude odpálen již v 18:00 hodin! Ohňostroj bude umístěn na Starém náměstí v prostoru před budovou městského úřadu. Žádáme všechny návštěvníky, aby se zdržovali v bezpečné vzdálenosti. Podávání horkého čaje a svařeného vína bude opět zajištěno. Těšíme se na vaši účast.  Vedení města

OFTIS zahájil v knihkupectví Paseka výprodej knižních titulů


V knihkupectví Paseka probíhá výprodej knížek z historie České Třebové, které vyšly v minulých letech ve vydavatelství OFTIS Ústí nad Orlicí za jednotnou cenu 50 Kč.

 
KČT Česká Třebová vás zve na 16. Novoroční výstup na Kozlovský kopec

KČT Česká Třebová vás zve na 16. Novoroční výstup na Kozlovský kopec.
Součástí výstupu je i celostátní dobročinná akce "Novoroční čtyřlístek",
kdy zakoupením čtyřlístku pro štěstí můžete dvacetikorunou přispět na
budování stezek pro vozíčkáře.

Projděte se na Nový rok přírodou za námi odkudkoliv
do Chaty Maxe Švabinského, čekat tam na vás bude od 11. hodin naše členka
Eliška Kodytková a manželé Pávkovi s kytarou. KČT Česká Třebová  

Hledáme nového kolegu – kolegyni

Základní škola Česká Třebová, Ústecká přijme učitele/-ku českého jazyka a dějepisu s nástupem od ledna 2019 na celý úvazek. Kontakt: reditel@zs-ustecka.cz, tel. 465 531054 nebo 605 717350.
Město připravuje nové elektronické hlasovací zařízení  (a nejen to) 

Po zkušenostech z činnosti městského zastupitelstva zejména v posledním roce se ukázalo jako nezbytné pořídit pro  tato jednání co nejdříve elektronické hlasovací zařízení, tak, jako to mají již i v dalších městech v našem regionu. Nejde jen o nějakou zbytečnost, bez které se rádi obejdeme, díky novému systému bude možné zprůhlednit i  jednání zastupitelů, bude možné posoudit kdo a jak pro kterékoliv projednávané  usnesení hlasoval. Může to být tedy důležitá zpětná vazba pro voliče. Výsledky hlasování bude možné  zaznamenat a uchovat, budou součástí zápisu ze schůzí. Je to také součástí  dalších chystaných opatření, které umožní zpřehlednit  hospodaření s penězi (rozklikávací rozpočet detailně sledující hospodaření města) nebo s majetkem města apod. Všechno nebude najednou. Je teprve krátce po volbách, ale už se začalo naplno pracovat. Předváděčka systémů elektronického hlasovacího zařízení  proběhne již v příštím týdnu za účasti několika oslovených firem. Podobný problém řeší i v jiných městech, např. ve Svitavách. (mm)
 
Poděkování sestřičkám z charity

Děkuji sestřičkám z českotřebovské charity, za dlouhodobou obětavou péči o moji osobu, za svou nelehkou práci si zaslouží obdiv a velké poděkování.  František Plch
Hejtman Pardubického kraje ve středu  oficiálně navštíví naše město

Martin Netolický má výhodu, že nepotřebuje do České Třebové vážit dalekou cestu, protože je tady doma. Nicméně na středu 14. listopadu má hned ráno naplánováno oficiální setkání s vedením radnice a potom také i s novou radou města. S novými orgány města probere možnosti další spolupráce v oblastech, které nové vedení města považuje za prioritní a nepotřebnější. Tím návštěva neskončí, pokračuje ještě na obou českotřebovských středních školách, ke kterým plní Pardubický kraj svou zřizovatelskou funkci. Tyto školy právě procházejí  podstatnými proměnami. Na českotřebovském gymnáziu se právě připravuje ke kolaudaci rozsáhlý projekt  modernizace a vybavení učeben dalších souvisejících prostor školy podpořený fondy EU (týkající se také úpravy zahrady). Podobně také VOŠ a SŠT prochází podstatnou proměnou. V areálu na Habrmanově ulici vznikají odborné učebny zaměřené na praktickou laboratorní výuku počítačových sítí a elektrotechniky. Investorem akce je Pardubický kraj. Vznikne zde laboratoř pro praktickou výuku informačních technologií, například VoIP, optických síťových rozvodů, WIFI, atd. a  nová teoretická učebna s napojením do datové sítě pro výuku předmětu Hardware osobních počítačů a serverů a připravovaného zaměření oboru Elektrotechnika - Internet věcí.
 
Taneční škola Česká Třebová  si na soutěžích vede dobře

Podzimní taneční soutěžní série CDO je v plném proudu a Taneční škola bojuje na soutěžích v rámci tzv. zemských lig. Ty jsou dvě - Čechy a Morava. Zemská ligy Čechy zahrnuje české kraje (Pardubický, Hradecký, Liberecký, Jihočeský, Středočeský, Praha, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Vysočina). Konkurence na soutěžích je obrovská, v některých disciplínách proti sobě startuje i 150 tanečníků, proto je leckdy velkým úspěchem již umístění ve středu startovního pole. Více ZDE
Pro zvýšení bezpečnosti na Zakarpatské Ukrajině

Spolupráce Pardubického kraje a Zakarpatské oblasti Ukrajiny pokračuje kromě investic do škol, školek či zdravotnických zařízení také v rámci krizového řízení. V příštím roce bude vytvářena na celém území oblasti sít takzvaných bodů záchrany, které usnadní lokalizaci v případech ohrožujících život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Kraj daruje zakarpatským hasičům 150 kusů těchto tabulek.
 „Takzvané body záchrany jsou de facto tabulkou s unikátním kódem usnadňujícím lokalizaci v případech, které ohrožují zejména život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných prací. Toto značení na území Ukrajiny není na rozdíl od nás doposud vůbec zavedeno. Zakarpatí tak bude první oblastí Ukrajiny, která zavede s naší podporou tento systém, který bude nyní čítat 150 monitorovaných míst. Vzhledem k charakteru terénu, půdnímu krytu a řídkému osídlení horských oblastí Zakarpatí, bude mít projektu přímý vliv na zajištění bezpečnosti obyvatel i turistů, mezi kterými je také čím dál více našich občanů,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Výběr konkrétních lokalit umístění bodů záchrany v Zakarpatské oblasti provedli během roku 2018 specialisté Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti s ohledem na znalost místního prostředí, četnost dosavadních záchranných akcí a perspektivu rozvoje turistiky. Body záchrany se tak stanou nedílnou součástí budovaného informačního systému,“ doplnil hejtman Netolický.
Při realizaci bodů záchrany v Zakarpatské oblasti bude plně využita „Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky,“ vydaná Ministerstvem vnitra - generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Parkovací dům pro pardubickou nemocnici - začínají projektové práce

Nešvarem, se kterým se potýká de facto každý návštěvník Pardubické nemocnice, je parkování. Nemocniční areál nebyl v době svého vzniku koncipován na takové množství přijíždějících automobilů, a proto Pardubický kraj již před časem avizoval, že bude chtít v rámci nemocničního areálu vybudovat parkovací dům. Krajští radní na svém pondělním jednání schválili výběr dodavatele, který pro tuto stavbu zpracuje projektovou dokumentaci včetně autorského dozoru projektanta.
Podle prvotního záměru by měl mít nový parkovací dům kapacitu 585 míst. Předpokládané umístnění je v severozápadní části areálu na místě současného bezplatného parkoviště o kapacitě 105 míst. Současně s tím je zvažováno zrušení dalších 93 neplacených parkovacích míst podél ulice Kyjevská, kde bude příjezdová komunikace k parkovacímu domu. Celkový nárůst parkovacích míst v areálu nemocnice je tedy o necelých 400,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Stejně jako v dalších obdobných případech jsme i při výběru zpracovatele projektové dokumentace využili kromě ceny také kritérium rychlosti zpracování. Znovu se nám prokázalo, že nejlevější subjekt může být zároveň nejrychlejší s dobou zpracování o 50 dní kratší než jiný z dodavatelů,“ sdělil hejtman Netolický s tím, že tento systém bude kraj uplatňovat i v dalších případech.
Hlavním důvodem výstavby parkovacího domu je nedostatečný počet parkovacích míst pro zaměstnance a pacienty. „Pro parkování se v současné době využívají různé plochy v rámci areálu nemocnice, čímž dochází i k blokování průjezdu, ale i přilehlé místní komunikace včetně těch v rezidenční zástavbě. Vzhledem k chystané revitalizaci sousedícího areálu bývalé Tesly lze očekávat další minimálně přechodné zhoršení této situace, posílení parkovacích ploch je prostě nutné,“ uvedl radní Ladislav Valtr.
Z hlediska investic v rámci areálu nemocnice se jedná o jednu z priorit, což potvrzuje také 1. náměstek hejtmana Roman Línek. „Zajištění kvalitního a dostupného parkování je důležitým předpokladem pro rozvoj nemocnice, a proto pokud vše půjde dle našich představ, rádi bychom zahájili stavbu v roce 2020. Předpokládané náklady stavby jsou ve výši 171,5 milionu korun včetně DPH,“ řekl Roman Línek. „Zadání projektu předcházela dopravní studie z hlediska propustnosti stávajících křižovatek a navíc je umístění parkovacího domu plně v souladu s revitalizací areálu bývalé Tesly a chystanou rekonstrukcí nadjezdu,“ doplnil investiční náměstek hejtmana Roman Línek.