Českotřebovský deník 326/2018 (14/11)
Den veteránů byl připomenut zvoněním zvonů i květinami u památníků
Pan Alois Vyroubal  nemá pravdu v tom, že město letos žádnou vzpomínkovou akci na Den veteránů nepořádalo. Dokládají to fotografie z pocty obětem válek u památníku v Habrmanově ulici.  Kladlo se ale u 11 pomníků obětem války, všude jsme položili květinu (vedení města + ředitelka MM). Kladli jsme i v našich obcích (Skuhrov, Svinná a Kozlov). Ano, nedělali jsme veřejnou akci, po relativně velké oslavě stoletého výročí  vzniku samostatného státu a konce války v neděli 28. října jsme se dohodli, že tichá vzpomínka představitelů města bude stačit.   Josef Kopecký

Dopolední diskuze s hejtmanem se zúčastnila celá rada města

Martin Netolický jednal 14. listopadu na českotřebovské radnici nejen s novým tříčlenným vedením města, ale velké části debaty se zúčastnili i všichni radní. Ukazuje to na nový styl práce na naší radnici, který nestaví na exkluzivních informacích určených pouze pouze úzké vedení města.
Výkonným orgánem s odpovídajícími pravomocemi je celá rada města a je tedy žádoucí, aby radní měli pro svoje rozhodování dostatek přímých informací a nemuseli spoléhat na to, jak jim bude problém tlumočen jinými osobami "z druhé ruky", aby neměli jen jeden informační zdroj. Podobně se členové rady města v pondělí 12. listopadu zúčastnili po schůzi rady prohlídky celého objektu Relax centra a klubu Audio, který byl městu Česká Třebová majitelem nabídnut k odkoupení za účelem rozšíření možností a služeb krytého plaveckého bazénu, kde měli i možnost přímé konzultace o stavebně-technickém řešení budovy a dosavadním využívání objektu. V plánu jsou i další konzultace s odborníky, které budou organizovány tak, aby radní nemuseli spoléhat pouze na připravené písemné materiály.
V případě jednání s hejtmanem Pardubického kraje byly cenné informace z přímého jednání s vedením společnosti Metrans o další etapě rozšíření českotřebovského terminálu, o postupu Pardubického kraje při řešení problému zatěžování krajských silnic těžkou kontejnerovou dopravou. Některé z nově sdělených informací byly v určitém rozporu s tím, co bylo dříve zastupitelům a občanům vykládáno bývalým starostou města. Připomeňme třeba zprávy o tom, jak se má do České Třebové přesunovat i vedení společnosti Metrans. Významné byly také informace o možnostech využití krajských grantů nebo o přípravě rekonstrukce Podbranské a Lidické ulice, která je krajskou silnicí III. třídy.

Sociální služby Domov pro seniory přijmou do pracovního poměru PPOP  (pečovatelku). Nástup možný ihned. Možnost doplnění vzdělání při zaměstnání. Bližší informace zdravotni@socialnisluzbyct.cz, p.Drvoštěpová Dagmar 465 503 400,739344576.

Oddávat snoubence může dalších pět zastupitelů města

Rada města podle ustanovení pověřila dále jmenované členy Zastupitelstva města Česká Třebová přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a stanoví, že při významných příležitostech a občanských obřadech mohou tito pověření členové zastupitelstva města užívat závěsný odznak. Jedná se tyto členy zastupitelstva města: Mgr. Josefa Menšíka, JUDr. Martina Netolického, Ph.D., JUDr. Magdalénu Peterkovou, Ph.D., Bc. Martina Voleského, Jaroslava Zedníka.
 
Kdy můžete uzavřít manželství bez správního poplatku

Rada města stanoví pro uzavírání manželství každý pracovní pátek v době od 08:00 do 14:00 hodin. Rada města dále stanoví pro uzavírání manželství v roce 2019 tyto soboty, a to v době od 08:00 do 14:00 hodin: 19.01 02.02 02.03 16.03 06.04 27.04 11.05 25.05 01.06 15.06 29.06 13.07. . 27.07. 10.08. . 24.08. . 07.09. . 21.09. . 05.10. . 19.10. . 02.11 . 23.11 . 07.12
Uzavírání manželství v uvedených termínech nepodléhá správnímu poplatku.
Uzavření manželství mimo stanovené dny a dobu podléhají správnímu poplatku.
Bendl se chystá na koncert do Svitav 

V roce, kdy si pěvecký sbor Bendl připomíná  95 let činnosti v České Třebové (a nejen v České Třebové) má opravdu bohatou sezónu. Po Náročném říjnovém programu, kdy  absolvoval  6 koncertů doma i na Slovensku  nastává sice listopadové "volno", které ovšem současně znamená přípravu na adventní pěvecký koncert ve Svitavách, kde vystoupí společně s tamním družebním s sborem Dalibor.  Tradiční bude opět vánoční program, tedy Rybova česká mše vánoční...

GREEN AND BLUE BE VOLUNTEER 
Ve čtvrtek 15.11. od 17,30 je v ekocentru přednáška o dobrovolnické pomoci s ochranou přírody v Indonésii
Je to Prezentace neziskové organizace Prales dětem, která působí a pomáhá v daleké Indonésii, a to nejen finančně, ale především aktivně chrání deštný prales a oceán, vzdělává místní komunitu a zapojuje ji do ochrany bohatství jejich země. Filip s Marií, kteří jako uvědomělí turisté přicestovali do Indonésie a nastartovali spolupráci s organizací Prales dětem, Vám představí projekty Green Life, Blue Life, zaměřené na ochranu divoké přírody. Klíčovou částí programu bude propojení obecně platných principů s konkrétními příklady a zkušenostmi z praxe. Interaktivní prezentace bude prokládána množstvím fotek, které ukazují krásy indonéské přírody a smysluplnost celého projektu.
 
SBĚRATELSKÁ VÝMĚNNÁ BURZA ČAJOVÝCH PŘEBALŮ
Sobota 17. 11. a neděle 18. 11. 2017  od 9 do 17,00
 
VÝSTAVA BYLINKOVÝCH ČAJOVÝCH PŘEBALŮ
Sobota 17. 11. až pátek 23. 11. 2017  vždy  od 10 do 17,00
Uvidíte více než 15000 čajových přebalů ze všech koutů světa tematicky zaměřených na bylinky. Dále bude k vidění ukázka ze sbírky čajových visaček a krabiček, vyzkoušíte si teabags folding  tj. čajové skládání, objevíte drobnosti spojené se sběratelstvím.
Vernisáž výstavy je v sobotu 17.11. v 10,00.
 
„PERNÍKOVÝ ADVENT“
Sobota 1. 12. 2018 v časovém rozmezí 14,00 – 15,00
Tradiční předvánoční akce. Můžete si přijít postavit z perníku voňavou chaloupku nebo si nazdobit  drobné perníkové ozdoby. Perníky budou připraveny pro přihlášené.
Co je třeba udělat:
do 23.11.2018 se přihlaste na e-mailové adrese  pernicky.csop@seznam.cz, nahlaste počet účastníků,  pro které organizátoři napečou díly na chaloupky.
Co si přinést s sebou: podložku z kartonu obalenou pečícím papírem (nebude k dispozici) a barevné zdobení (lentilky, perličky atd.). K dispozici bude poleva na ozdobení a slepení perníků. Příspěvek na materiál – medovné je 60 Kč.       

 

Malá scéna opravena (2013)

"Trhliny ve zdech ve směru ke Kozlovské ulici a sídlišti Trávník byly opraveny, budova stabilizována. Z vnitřní i z vnější strany svítí nové omítky. Tak jen aby se to povedlo a praskliny ve zdech se již neobjevovaly!" (Českotřebovský deník 11. listopadu 2013 - před pěti lety!....)

 
Silvestrovský ohňostroj v podvečer v18 hodin. 
 Tento způsob bude již po páté, předtím byly od přelomu století ohňostroje odpalováíny o půlnoci.  Je to dobré především pro rodiny s dětmi, pro které bude ohňostroj určen především.  Možná také trochu přispěje i ke zklidnění silvestrovské noci v České Třebové. Podobně mají od stejného roku podvečerní ohňostroje v Ústí nad Orlicí a také v Litomyšli.
 
Před pěti lety v listopadu 2013 zemřela paní Jaromíra Brklová

Dožila se věku 91 let. Pracovala na zdejší radnici jako tajemnice Městského národního výboru v sedmdesátých a osmdesátých letech, v době, na kterou mnoho z nás  až tak dobré vzpomínky nemá.  Byla to ovšem také těžká doba i pro Českou Třebovou, kdy  mnohé naděje spojené se změnami v letech 68-69  byly rychle opuštěny. Město tehdy nebylo svéprávnou právnickou osobou , bylo závislé na všem co bylo schváleno na ONV a předtím na OV KSČ. Jediné možnosti byly v organizování tzv. Akcí Z s pomocí zdejších podniků, kteří posílali na tyto stavby pracovat.  Příkladem z této doby byla stavba krytého plaveckého bazénu....  Manželem Jaromíry Brklové byl  Adolf Brkl, ředitel základní školy v Habrmanově ulici, (tehdy Fučíkově ul.). Měli spolu syna Pavla, který byl středoškolským učitelem na střední pedagogické škole v Litomyšli, výborný klavírista a uznávaný sbormistr, před lety tragicky zemřel.

30 milionů korun na zateplení vysokomýtského gymnázia

Radní Pardubického kraje na svém pondělním zasedání rozhodli o výběru dodavatele v rámci projektu na realizaci úspor energie na Gymnáziu Vysoké Mýto. Památkové chráněný objekt chtěl kraj nechat zateplit již v minulosti, ale právě kvůli statutu památky nebylo možné tato opatření v rámci dotačních titulů realizovat, což již nyní neplatí a kraj se tak rozhodl do této budovy investovat necelých 30 milionů korun.
„Stav objektu vysokomýtského gymnázia vyžaduje investici, což jsme si uvědomovali již v minulosti, avšak čekali jsme na vhodné dotační příležitosti. Bohužel však nebylo možné na realizace úsporných energetických opatření čerpat evropské prostředky v rámci Operačního programu Životní prostředí. To nyní lze, a proto jsme k tomuto kroku přistoupili,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Vzhledem k památkové ochraně nedochází ke klasickému zateplení fasády, ale pouze k repasi všech dveří, oken, zateplení podlahy, stěn v půdním prostoru a stropu. Fasáda školy však i bez zateplení dostane nový nátěr, a tak jsem přesvědčený, že se budova školy stane chloubou celého města,“ doplnil hejtman Netolický s tím, že díky těmto opatřením bude škola šetřit provozní prostředky, což je jednoznačným cílem kraje v rámci všech obdobných projektů tohoto typu.
Výběr dodavatele a zahájení investice si pochvaluje 1. náměstek hejtmana Roman Línek. „Bohužel vzhledem k situaci na stavebním trhu se nám stává, že se i do relativně jednoduchých investičních akcí zájemci nehlásí, jelikož mají vyčerpané své stavební kapacity. V tomto případě jsme kromě uveřejnění výzvy na profilu zadavatele oslovili adresně osm dodavatelů. Do samotné soutěže se pak přihlásili tři společnosti, jejichž nabídky se pohybovali od 29,7 do 30,7 milionu korun,“ uvedl 1. náměstek hejtmana zodpovědný za investice Roman Línek. „Jsem tak velmi rád, že se nám podařilo dodavatele najít a zajistit tak pro vysokomýtské gymnázium další velmi důležitou investici,“ dodal Línek.
Tento projekt však není jediným, kdy kraj investuje do vysokomýtského gymnázia. Připravuje se projekt na úpravu laboratoří, dílen a prezentační místnosti, v rámci kterého pořídíme nábytek, ale také pomůcky. Celý projekt, který je spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu vyjde na 6,7 milionu korun..
Při úmrtí dobrovolného hasiče nyní dvanáctinásobek služebního příjmu

Úmrtné a jednorázové odškodnění pozůstalým příslušníkům bezpečnostních sborů se zvýšilo letos v lednu. Nyní činí dvanáctinásobek měsíčního služebního příjmu. "Podle předkladatele není žádoucí, aby, dojde-li při zásahu k úmrtí profesionálního hasiče a současně dobrovolného hasiče nebo osoby, která se zásahem pomáhá, bylo odškodnění pozůstalých diametrálně odlišné," uvedlo ministerstvo v předkládací zprávě.Jednorázové mimořádné odškodnění se vyplácí v případě, že dobrovolný hasič zemřel kvůli následkům zranění při zdolávání požáru, při cvičení v jednotce požární ochrany nebo při záchranných pracích při živelní pohromě nebo jiné mimořádné události. Dostat ho může manžel či dítě, ve výjimečných situacích i rodiče nebo lidé, kteří byli na zemřelém finančně závislí. V současné době dostává dítě šestinásobek průměrného platu, ostatní čtyřnásobek. Dobrovolné hasiče v Česku zastřešuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Má přes 358.000 členů organizovaných v 7677 sborech. Podle výroční zprávy sdružení loni při zásazích zemřel jeden dobrovolný hasič, 209 jich bylo zraněno.
 
Mezinárodní festival outdoorových filmů se z České Třebové
přestěhoval do Ústí nad Orlicí

Ještě před pěti lety se 11. ročník tohoto mezinárodního festivalu  - soutěžní putovní přehlídky outdoorových filmů konal v České  Třebové, předtím "putoval" po celé České republice. Nyní se usadil v Ústí nad Orlicí, kde se konal nyní  v listopadu již po páté. Stal se ve své odbornosti největším filmovým soutěžním putovním festivalem nejen v České republice, ale také na světě. Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tématikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné. Filmy nás zavádějí do různých míst naší planety, ukazují mentalitu a kulturu tamních obyvatel. Zavádějí nás do prostředí, kde se běžný "smrtelník" nedostane. Mnoho filmů má velký sociální a citový náboj. Festivalu se zúčastňují čeští, slovenští a zahraniční autoři, filmová studia, národní televize i soukromé televizní společnosti, a to v profesionální i amatérské rovině.  Filmy si na nic nehrají, to co divák vidí je skutečnost, která se odehrála. Filmy jsou jedinečné a neopakovatelné.  Letos se v orlickoústecké Malé scéně promítaly 3 desítky filmů, doplněných zajímavými besedami.
 
V Ústí n.O. na Dukle pokračuje celková rekonstrukce bývalé ubytovny.

Práce byly zahájeny začátkem roku 2018 a nyní pokračuje 1. etapa, která zahrnuje rekonstrukci suterénu a tří nadzemních podlaží. nové veškeré rozvody včetně topení a nových radiátorů, kanalizační přípojka, nový bezbariérový výtah a nová okna a dveře. rekonstrukce bude zahrnovat také zateplení celého obvodového pláště budovy Vznikne nových 27 nájemních bytů. Z rozpočtu města si vyžádá 38 milionů korun. Dokončení se počítá v druhé polovině roku 2019.