Českotřebovský deník 327/2018 (15/11)
Gymnázium se vrátilo v čase

Samozřejmě to je nadsázka. Uvedeným nadpisem lze popsat obsah  projektového dne, který byl určen pro nižší gymnázium. Akce byla věnována tématu „První republiky“. Účelem tohoto projektového dne bylo připomenout si 100. výročí vzniku Československé republiky a dozvědět se více informací o tomto období. Více ZDE

PRONÁJEM BYTU 2 + KK S VELKÝM BALKONEM V CENTRU ČESKÉ TŘEBOVÉ
PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI. VOLNÝ OD 1. LEDNA 2019

NOVÉ KOLEČKO PO KRAJI ZAHÁJENO DOMA VE TŘEBOVÉ               
Nové místní samosprávy jsou téměř ustaveny, začíná normální pracovní program. Na 453 obcí v našem kraji má potvrzené či nově zvolené starosty, místostarosty či radní. Považuji za svoji povinnost nabídnout úzkou spolupráci. Pokud totiž existuje dobrý vztah mezi krajem a obcemi, potom se aktivity mohou náramně doplňovat. První pracovní cestou po regionu byla tedy návštěva radnice v České Třebové, kde od 31.10. působí zcela obměněné vedení města. Společných témat bylo velmi mnoho.
Seznámil jsem kolegy se závěry schůzky s vedením společnosti Metrans ohledně případného rozšiřování logistického centra a především příspěvku na obnovu krajských sinic v bezprostředním okolí. Probrali jsme možnosti čerpání prostředků z rozpočtu kraje prostřednictvím grantů (město nebylo v uplynulých letech příliš aktivní a žádostí bylo opravdu poskrovnu). S radou města a starosty okolních obcí jsme projednávali "věčné" téma, tedy stav krajských silnic v okolí. Po mnoha opravách bude kraj pokračovat zejména projektem nového mostu na "Zámostí" a rekonstrukcí ulice Lidická a Podbranská v centru města, kde je patrný rozpad vozovky, a také dokončíme opravu původně objízdné trasy ze Semanína do Třebovic přes hráz rybníku Hvězda.
S paní starostkou jsme následně navštívili gymnázium  kde kraj v současné době dokončuje projekt podpořený z fondů EU za 18 milionů, jehož součástí je upravený venkovní prostor pro výuku studentů, bezbariérový vstup a nový výtah, zároveň rekonstrukce a vybavení odborných učeben ve škole samotné. Kraj nyní připravuje na gymnáziu také realizaci energetických úspor, kterou dojde k výměně všech oken a také zateplení půdních prostor. Obdobně jsme si prohlédli rekonstrukci původních dílen na síťovou IT učebnu a také dopravní sál za cca 6 milionů korun na VOŠ a SŠ technické. Průvodcem byl ředitel a radní města Jan Kovář. Atmosféra byla skvělá. Za sebe mohu konstatovat, že pokud tomu tak bude i nadále, spolupráce může být přikladná!
FB Martin Netolický
   VÁNOČNÍ BLEŠÍ TRH U MALÍŘŮ NA SPLAVĚ BUDE 8. PROSINCE    


Přednáška Petra Vomáčky v Městském muzeum zaujala
Lichtenštejné jubilejní kameny vznikly před 120 lety
Výročí Lichtenštejnských jubilejních kamenů se odbíjí od data 12. listopadu 1898 Jde o památné kameny s německým nebo latinským nápisem, který připomíná 40 let panování knížete Jana II. z Lichtenštejna  v roce 1998.Na některých kamenech je ještě dodatek k padesátiletí vladaření, tedy letopočtem MCMVIII.  Na počest jeho panování, umístil jeho lesnický personál téměř ve všech ze 168 lesnických revírů pamětní jubilejní kamen. V jeho okolí bylo vysazeno 20 letních a 20 zimních dubů (40 let panování) a 18 červených dubů (nástup vlády v 18 letech ). Takové kameny najdeme i v našem regionu a dokonce na katastru města Česká Třebová. Přednášku na toto téma proslovil ve čtvrtek 15. listopadu 2018 Petr Vomáčka, který se o tuto problematiku zajímá velmi podrobně již dlouhá léta a má prochozené lesní katastry nejen na našem okrese, kde zná doslova každý kámen, každou studánku. Své pojednání o jubilejních, ale také hraničních a smírčích kamenech také uvedl v Českotřebovském zpravodaji v roce 2011. Publikovaný článek Petra Vomáčky  s barevnými fotografiemi byl uveden také v Českotřebovském deníku v dubnu 2011 a tento článek v souvislosti s letošním  aktuálním kulatým výročím znovu oprašujeme a najdete ho ZDE.  Svou přednášku doplněnou velmi dobře připravenou foto prezentací orientovanou na naše okolí uvedl s velkým přehledem a zodpověděl mnohé dotazy z publika.
Byl jsem potěšen, že přednáška Petra Vomáčky  v badatelně  českotřebovského městského muzea vzbudila slušný ohlas, jsem rád, že městské muzeum si vytvořilo početnou skupinu svých příznivců, kteří pravidelně navštěvují  jeho semináře pořádané k nejrůznějším významným regionálním historickým událostem. Z projekce na přednášce mám pár fotografií...

MIKULÁŠ BUDE I V JAVORCE
Dům dětí a mládeže Kamarád zve děti a rodiče na již tradiční mikulášskou nadílku s názvem Cestou, necestou za čertovou nevěstou. Akce se koná ve středu 5.12.2018 od 15:00 do 17:00 hod. (v tomto čase můžete přijít kdykoli). Začátek trasy je „u hříbku“. Vstupné 15,-Kč – děti do 3 let (doprovod zdarma), 30,-Kč – děti od 3 let. Balíčky, které chcete předat dětem je nutno označit jménem a příjmením dítěte. V případě deštivého počasí bude akce zrušena.
Sociální služby Domov pro seniory přijmou do pracovního poměru PPOP  (pečovatelku). Nástup možný ihned. Možnost doplnění vzdělání při zaměstnání. Bližší informace zdravotni@socialnisluzbyct.cz, p.Drvoštěpová Dagmar 465 503 400,739344576.

Kraj šetří díky energericky úsporným opatřením miliony

ako každým rokem, tentokrát již podesáté, vyhodnotil Pardubický kraj úspory, kterých dosáhl prostřednictvím takzvaných EPC projektů, což jsou energeticky úsporná opatření v objektech v majetku kraje. Celkově je do EPC projektů zapojeno přes 50 organizací, které Pardubický kraj spravuje, jako například školy, nemocnice.
„V roce 2017 se nám díky EPC projektům v rámci sedmi balíčků podařilo ušetřit částku téměř 48 milionů korun, což je znovu více, než v roce předcházejícím. Z uspořených peněz se splácí náklady na realizaci projektu a část se vrací do rozpočtu kraje jako prémie, kterou můžeme následně znovu investovat do moderních technologií zajišťujících úsporu energií v objektech našich zapojených organizací,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Například v rámci úspory z roku 2016 se nám v loňském roce podařilo investovat do kompletní rekonstrukce kotelny v Odborném léčebném ústavu v Jevíčku, instalovat nový kondenzační kotel do stávající kaskády na Střední škole obchodu, řemesel a služeb v Žamberku, ale také mnoho dalších drobnějších investic,“ doplnil hejtman Netolický.
EPC projekty
„Metoda EPC spočívá v tom, že dodavatel navrhne a dodá energeticky úsporná opatření. Náklady na realizaci jsou následně postupně spláceny z dosažených úspor, přičemž dodavatel klientovi potřebné snížení nákladů smluvně garantuje,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek, který vyhodnocení radě předkládal. „Postupně jsme náš pro EPC vhodný majetek kraje od roku 2007 vyčlenili do 7 skupin. Připravujeme ale ještě jeden - osmý soubor objektů - kde bude efektivní tuto progresívní metodu používat,“ uzavřel Roman Línek.