Českotřebovský deník 331/2018 (19/11)

U bankomatu čekalo překvapení


Zapomenout můžeme cokoliv a kdekoliv, včetně většího finančního obnosu. O této skutečnosti se přesvědčil i muž, který minulý týden nalezl u bankomatu v nejmenovaném nákupním centru v České Třebové svazek bankovek.

Nezaváhal, splnil svou povinnost určenou zákonem a odevzdal je strážníkům na služebně městské policie. Ti provedli úkony ke zjištění jejich majitele, do dnešního dne se jej však zatím nepodařilo vypátrat. Tímto jej proto vyzýváme, aby se přihlásil, bude ale samozřejmě muset prokázat jejich vlastnictví. Poctivý nálezce má pak ze zákona nárok na desetiprocentní odměnu. 

Advent v České Třebové

  1.12.2018 ve 14:00     Mikulášská besídka v Malé scéně KC
2.12.2018 v 16:30       Rozsvícení vánočního stromu na Starém náměstí
2.12.2018 v 17:00       Vernisáž tradiční vánoční výstavy v Městském muzeu
4.12.–9.12.2018          Výstava výrobků MŠ, ZŠ a místních organizací v Malém sále KC
7. 12. 2018 v 18:00  Předvánoční troubení  v kostele sv. Jakuba Česká Třebová - vystoupí Trubači Zábřeh
11.12.2018 v 19:00     Josef Zíma a Yvetta Simonová – koncert ve Velkém sále KC
12.12.2018 v 18:00     Česko zpívá koledy, akce na Starém náměstí
15.12.2018 v 19:00   Česká mše vánoční J. J. Ryby - kostel sv. Jakuba Česká Třebová (KOJK + Bendl Česká Třebová)
16.12.2018 od 10:00 do 17:00 Vánoční trhy v Nádražní ulici v České Třebové
 

"PPP 2018 - pohodový pátek podruhé" - omluva

Vážení a milí účastníci, rádi bychom se Vám omluvili za kvalitu reprodukovaného zvuku a uvedli vše na pravou míru. Pořadatel (Zdeněk Neterda) ani mistr zvuku (Antonín König) neměli na ozvučení sk. "IKEM BAND" vliv, neboť bylo v kompetenci jejich zvukaře, který jednal dle požadavků skupiny. Tato skutečnost nijak nesouvisí s tím jak je dimenzovaná zvuková aparatura, byla to čistě věc kapely a jejich zvukaře. Velmi nás mrzí, že tato skutečnost pokazila, některým z Vás, jinak velmi vydařený večer. Přesto věříme, že nám zachováte přízeň a třetího ročníku "PPP" se opět zúčastníte v hojném počtu a na který Vás tímto srdečně zveme.
Zdeněk Neterda - pořadatel,  Antonín König - mistr zvuku


Taneční škola Knířovi informuje – prosinec 2018

16. 12. 2018 Vás zveme do tančírny v Kavárně a cukrárně Staré časy. Tančírna proběhne v čase 19 – 21 hod.
Poskytujeme individuální výuku tance dle Vašich přání. Zároveň Vám nabízíme taneční obuv. Těšíme se na Vás.
Aktuální informace a podrobnosti k akcím se dozvíte na www.knirovi.cz nebo telefonu 606 223 070.
 
Ekocentrum  Červenka - program v prosinci

Čtvrtek 6. 12. 2018 od 17 hodin v ekocentru:
VÁNOČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Na programu bude:
• zhodnocení roku 2018
• plán akcí v roce 2019
• drobné občerstvení
• losování dárků z tomboly
• diskuse
 Do tomboly přineste, prosím, dárek v hodnotě do 50,- Kč. Akce je určena pro členy ZO ČSOP Zlatá studánka.
 
Pondělí 10.12.2018 od 18 hodin v ekocentru:
KRÉTA A KORFU II.  Poutavé povídání p. Jiřího Štyrského doplněné fotografiemi. Vstupné dobrovolné.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VŠEM ČLENŮM A PŘÍZNIVCŮM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 2019!
Zemědělská škola z Lanškrouna předává zkušenosti v Gruzii

V rámci projektu Regionální rozvojové agentury a Pardubického kraje mohli své zkušenosti porovnávat učitelé a studenti ze dvou převážně zemědělských škol, a to z Lanškrouna a z gruzínského Tsinamdzgvriantkari.
Gruzínská škola má sice 130letou tradici založenou místním statkářem, ale před osmi lety byla nejprve zrušena a později obnovena, nyní s moderními cíli hospodářské školy pro tento region a jeho potřeby. Učí tu především ovocnářství, vinařství, lesnictví, včelařství a chovatelství, ale vzdělání tu najdou také třeba nábytkáři, traktoristi, elektrikáři, kadeřnice, švadleny a další. Zatím ji navštěvuje kolem 250 žáků, další přibudou po dostavbě internátu příští rok.
„Škola je sice na začátku, ale má velké ambice, a proto u nás hledá inspiraci pro svůj rozvoj a zejména možnosti čerpání různých evropských dotací,“ uvedl radní Pardubického kraje pro školství Bohumil Bernášek a pokračoval: „Gruzie je země, kam po staletí jezdili zemědělští odborníci z Čech a je díky svému podnebí proslulá vinařstvím, ovocnářstvím a chovem včel.  Proto i tyto zkušenosti jsou pro naši školu cenné.“
Střední škola zemědělská a veterinární v Lanškrouně v minulých letech získala evropské dotace na nový kravín, veterinární ordinaci i vlastní mlékárnu. Patří k nejlépe vybaveným školám v republice v tomto oboru a gruzínským partnerům má tudíž co nabídnout. „Na gruzínské škole je zajímavé velké propojení s praxí, velkou část týdne tráví studenti přímo v konkrétních provozech a teoretická výuku zabírá jen jeden až dva dny v týdnu. Byli jsme se podívat ve výuce včelařství, kde nás seznámili s chovem včel a  naučili rozeznávat kvalitu medu. Dále jsme měli možnost navštívit výzkumný ústav ovocnářství a vinné révy, kde jsme mohli poznat bohatý genofond odrůd vinné révy a různých druhů ovocných dřevin. Ve škole jsme potom viděli moderně zařízenou učebnu pro obor nábytkářství. Zde se do budoucna počítá s otevřením oboru umělecký řezbář. Škola je velice dobře vybavena technickými pomůckami, které studenti mohou využívat. Je škoda, že o jejich obory zatím není dostatečný zájem, asi to nějakou dobu potrvá, než se škola po letech znovu nastartuje. Mají ohromný potenciál, ale je potřeba dobudovat zázemí studentů – jídelnu a internát,“ sdělila Irena Ehlová, učitelka odborných předmětů na lanškrounské škole a dodala: „Škole můžeme pomoci hlavně v oblasti výuky a například ve využívání informačních technologií v oblasti zemědělských oborů.“
Čtyři čeští studenti si připravili do Gruzie prezentace v angličtině o regionu i své škole, ale zajímali se i o místní výuku. „Jednou z mnoha věcí, která nás zaujala a líbila se nám, byla vybavenost tříd sloužících k výuce odborných předmětů, vzhledem ke zdejším finančním poměrům,“ konstatovala studentka Olga Černá i za sebe i své kolegy a pokračovala: „Překvapila nás také velikost pozemků školy, které jsou využívány pro praktickou výuku studentů. Rádi bychom vyzdvihli směřování školy k oborům, jejichž absolventi mohou v místě lehce najít zaměstnání. Tato škola je jedinou svého druhu v Gruzii a podle našeho názoru je třeba ji více propagovat a případně jí pomoci jak finančními prostředky, tak i sdílením našich znalostí a zkušeností v oblasti praktické výuky.“