Českotřebovský deník 333/2018 (21/11)

Česká Třebová a velká válka 1914 - 1918

Křest nové publikace Martina Šebely  byl současně zatěžkávací zkouškou budovy městské knihovny. Židle v knihovně nestačily a bylo třeba prostor pro křest speciálně upravit. Návštěvníci  by jistě zcela zaplnili Malý sál Kulturního centra. Kromě občanů Třebové byli mezi účastníky slavnosti potomci zdejších vojáků, např. z Přívratu, Ústí nad Orlicí, Pelhřimova, Červeného Kostelce, Litomyšle, Moravské Třebové a tři rodiny z Prahy - rodina místního stavitele Františka Plašila a potomci a příbuzní  třebovských rodáků, bratrů ing. Vincence Vrby a JUDr. Víta Vrby. Křest v knihovně  mezi knihami měl však svoje kouzlo, konal se v prostředí, kam takové akce patří. Kniha, o kterou se jedná, je zcela mimořádná a unikátní, má 600 stran a nebylo ji možné rozdělit na díly. Kniha dostala také pevnou vazbu a má příznivou cenu 300 Kč díky sponzorům, mezi které patří město Česká Třebová, Pardubický kraj a potom ještě dalších 32 sponzorů, kterým je třeba za podporu této publikace poděkovat. Kniha byla díky zastoupení nakladatelství OFTIS v knihovně také v prodeji a před křtem se jí prodalo na 60 kusů. Na slavnosti se křtila nejen nová kniha, ale současně i tradiční "Šebelův stolní kalendář 2019", který je také letos mimořádně s válečnou tématikou. 
Téma "Česká Třebová a Velká válka" ještě nebylo dosud zpracováno. V tom je zásluha Martina Šebely, který tomu věnoval pět let  badatelské práce. Křest nové publikace byl slavnostní, konal se za účasti starostky města Mgr. Magdalény Peterkové vojáků v uniformách  připomínajících dobu, kterou nově vydaná publikace popisuje. Hudební produkci na slavnosti zajistily učitelky ZUŠ - flétnistky Mgr. Milada Hamplová a Bc. Pavla Strouhalová. Nechybělo čtení ukázek z publikace, uváděné touto slavností do života.  Moderátorkou byla Lucie Rybková, ukázky z knihy četla Daniela Stránská. Více v samostatném článku. (mm)

Návrh krajského rozpočtu má přebytek 181 milionů

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání jednomyslně schválila návrh krajského rozpočtu 2019, který je v přebytku 181 milionů korun. Stejně jako v předchozích letech bude ve znamení velkých investic. Vzhledem ke konzervativnímu nastavení krajského rozpočtu lze znovu očekávat, že dojde k zapojení dalších financí, které kraj získá ze zlepšeného inkasa daní. Návrh rozpočtu bude 18. prosince na svém posledním letošním jednání projednávat krajské zastupitelstvo.
„Stejně jako v předchozích letech se snažíme nastavit krajský rozpočet konzervativním způsobem a příliš neriskovat tím, že bychom schválili záporné saldo, a poté v průběhu roku horko těžko hledali prostředky na některé investiční akce. Proto také je náš návrh přebytkový, růstový a znovu zaměřený na investice. Celkově se dostáváme do přebytku 181 milionů korun, které v průběhu roku společně s předpokládaným zvýšeným inkasem daní zapojíme znovu do investic ve všech oblastech. Již dnes mohu říci, že vývoj inkasa daní v letošním roce je pro naši investiční činnost velmi příznivý a věřím, že tomu tak bude i ve zbývajících dvou měsících,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že rozpočet je radou schválen s příjmy v hodnotě 4,529 miliardy korun a výdaji 4,348 miliardy korun.
Kraj bude i v příštím roce pokračovat v postupných rekonstrukcích a modernizacích silnic II. a III. tříd, a to jak ze svého vlastního rozpočtu či s přispěním evropských fondů. V oblasti kultury bude zahájena stavba provozní budovy tvrze Bouda nebo investice spojené se Zámkem Pardubice a Východočeským muzeem. Kraj také uvolní finanční prostředky na dostavbu Letiště Pardubice. „Jedná se o přeměnu bývalého vojenského autoparku na parkovací stání, pro které bude vybudována také plocha před samotným terminálem. Dále finančně podpoříme rozumnou dostavbu druhého patra terminálu samotného. Pro nás jako třetinového vlastníka společnosti EBA je limitní částka za všechny projekty 45 milionů korun bez DPH, což pro nás dle podílu činí 15,3 milionu korun,“ řekl hejtman.
V následujícím roce se také rozběhnou velké zdravotnické investice v podobě centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici či nové moderní budovy Nemocnice následné péče Moravská Třebová. „Právě pro předfinancování projektů z Evropských fondů a investice spojené s vybudováním centrálního příjmu v Ústí nad Orlicí jsme využili úvěr Evropské investiční banky v hodnotě 600 milionů korun,“ řekl hejtman. Kromě investic kraj nadále pokračuje v podpoře svých jednotlivých dotačních programů od Programu obnovy venkova přes podporu sportovních klubů či problémových mikroregionů.
 
Národní přehlídka seniorského divadla 2018 Česká Třebová - jak to dopadlo

Porota udělila nominaci na Jiráskův Hronov 2019  Divadelnímu souboru Jirásek z České Lípy s inscenací Tanga pro Ježíška, doporučení na Jiráskův Hronov dále získala "Analéma", kterou jako poslední inscenaci přehlídky uvedla v neděli odpoledne v Malé scéně Renata Vordová a soubor Třetí věk Louny.   Toto vystoupení se na Jiráskově Hronovu v příštím roce  určitě objeví, protože má již také nominaci  z dalších přehlídek v Prostějově a ve Volyni.
 
Za maturitní práci vyhrála první cenu

Ateliér grafického designu orlickoústecké Střední školy uměleckoprůmyslové má důvod slavit. Do bohatého výčtu úspěchů svých studentů a absolventů totiž zapsal v polovině listopadu další a velmi výrazný. Jedna ze tří nominací do Národní ceny za studentský  design se totiž vyšplhala na nejvyšší příčku v mladší z hodnocených kategorií. Vzhledem k tomu, že do finále prestižní soutěže „nahlédlo“ jen třináct prací pocházejících ze středních a vyšších odborných škol, bylo hned trojnásobné zastoupení ústecké umprumky už samo o sobě husarským kouskem.  Grafičky a nyní již úspěšné absolventky Petra Havelková, Denisa Ponomarevová a Denisa Váňová tak mohly pomýšlet na jedno z hlavních ocenění a posledně jmenované studentce se to podařilo. „Národní cenu za studentský design junior získala Denisa Váňová ze střední umprumky v Ústí nad Orlicí s prací Katalog k výstavě vlastních prací Srůst, kde zkoumá tenkou hranici mezi člověkem a technikou, která jej v rostoucí míře obklopuje,“ uvádějí pořadatelé na stránkách Czech design.
Na fotografii Denisa Váňová pracuje na autorské výmalbě podchodu na orlickoústeckém nádraží