Českotřebovský deník 334/2018 (22/11)

Českotřebovský zpravodaj v roce 2019 bude mít 50. ročník


"Zpravodaj" začal vycházet v roce 1970 pod názvem "Kulturní zpravodaj", první vyšlo únorové číslo. Rok 2019 tedy bude v pořadí 50. ročníkem, kdy Českotřebovský zpravodaj vychází....
Vydavatelem byl MěstNV Česká Třebová, cena 1 Kčs, první číslo , které  mělo jen 8 stránek (stejně jako dalších 30 ročníků) vytiskla  "Tiskárně MěstNV" Česká Třebová v Nádražní ulici. To byla po mnoha letech  jediná tiskárna  ve městě a to s velmi archaickým vybavením posháněným kde se dalo. Tiskly se plakáty, parte, vyhlášky města, převažovala ruční sazba, postupně  zde byly až dva sázecí stroje  do tiskařského kovu - liteřiny. Jenže nebylo nikoho, kdo by na tom uměl pracovat, byli to důchodci, dojížděli i z daleka, nebo zde pracovali dělníci z některých fabrik a pracovali po směně na vedlejší pracovní poměr. Zpravodaj se prvních 8 let ustálil na 16 stranách.  Redaktorem  byl Vladimír Hampl, kterého v roce 1975  vedení města potřebovalo změnit.
Nastoupil jsem v roce 1975  tedy už do "rozjetého vlaku". Dostal jsem se k této práci velmi mladý, tehdy jako učitel českotřebovské večerní průmyslovky a fanda svého města, snad proto, aby za mnou byla nějaká práce vidět, když ve škole byly podmínky od ideálních tak vzdáleny. K novinářské práci jsem už trochu "přičichl" na gymnáziu, a také můj otec Emil  Mikolecký vydával v padesátých letech spolu s Jaroslavem Hosnedlem Hlas Osvětové besedy, dokud jim to tehdejší režim umožňoval. První, s čím jsem se musel poprat, byla cenzura, na kterou mě samozřejmě nikdo neupozornil. Spočívala v tom, že texty napsané na stroji dodané do tiskárny k sazbě byly (rychle a nenápadně) odneseny na radnici, kde je museli schválit, redaktor se to dozvěděl až dodatečně a vlastně náhodou. Každý článek musel být tehdejším místostarostou Trojanem podepsán, jinak nemohl do sazárny. Pak byla cenzura i dvoustupňová, muselo se jezdit pro schvalovací razítko až na ONV na odbor kultury. Přesto jsem se snažil rozsah zvětšit, rozšířit, k tomu jsem využil 700. výročí existence města a oslavy s tím spojené.
Měli jsme znamenitou redakční radu, jména, která tehdy něco znamenala: výtvarník Stanislav Víša, fotograf Karel Aliger,  sporťák Radko Jasanský, historie prof. Hana Habrmanová a Vladimír Hampl, kulturní rubriku prof. Josef Slavík a Alena Řezníková, kontakt na železnici Ing. Jiří Vencl, redakční práce Františka Dohnalová. Scházeli jsme se pravidelně  buď v knihovně nebo i po hospodách a vydrželo nám to dlouho do devadesátých let. Nebyl to tedy žádný politický projekt.  Chtěli jsme propagovat Českou Třebovou a zajistit soudržnost všech nás, kteří zde žijeme. Rozsah čísel nebyl velký. Od roku 1978 24 stran + obálka, postupně i 28 stran, obrázky ze štočků, jejichž výroba trvala více než týden v Hradci Králové...  (Pokračování někdy jindy)
Tolik na úvod, text postupně bude dopracován do současnosti. Nad  padesátiletým vývojem Českotřebovského zpravodaje jsme se dnes podvečer zamýšleli s redaktorem Rádia Orlicko Martinem Saifrtem a byly postupně zmíněny i další epizody z padesátileté tradice tohoto časopisu. V našem kraji je jistě raritou, tak dlouho nevychází žádný titul, který by se udržel do současnosti.  (mm)
 
Zprávy z RC ROSA 

Přejeme Vám spokojené a radostné prožití svátků vánočních v kruhu Vašich nejbližších, zdraví a štěstí ať jsou při Vás na každém kroku. Děkujeme Vám za přízeň a podporu v tomto roce a těšíme se na společné zážitky v roce 2019. Tým RC Rosa
Svatomartinský průvod v Javorce
Letos 11. 11. jsme se sešli v parku Javorka na Svatomartinském průvodu již po třinácté a očekávali s napětím příjezd svatého Martina. Čekání nám zpříjemnil jablíčkový čaj z Rosy, dospělým i svařáček z restaurace Javorka. Martin přijel na bílém koni, a s ním se na cestu potemnělým parkem vydal i průvod. Rozsvícené lampiony, rozzářené dětské tváře ... A co teprve vstkutku oslnivé vystoupení skupiny Tartas! Děkujeme všem, kdo jste přišli a pomáháte nám tuto tradici udržovat živou. Za příjezd Martina na bílém koni děkujeme Hřebčínu Karlen a skupině Tartas za zářivou ohňovou šou, a také všem ženám z RC Rosa za přípravu a pomoc na této akci.
A také ještě fotka z Nocování - halloweenského, které bylo v maskách, maličko strašidelné, užili jsme si stezku odvahy i vyrábění šitých dýní, a stihli jsme i malou oslavu s velikým dortem. Těšíme se v únoru 2019 na příští Nocování v maskách.

Mimořádné akce v prosinci

4/12 16:00     Malování na textil, přijďte si vyrobit originální dárek pro své blízké, lektor Monika Kaplanová,
přihlášení tel. č. 737 901 339 nebo kaplanovamoni@seznam.cz, vstupné 130 Kč
4 - 9/12         Vánoční výstava v Kulturním centru – Rosa se opět účastní této prodejní výstavy
7/12 od 9:00 Vánoční trhy v Nové Louži v Ústí nad Orlicí – Rosa se účastní této prodejní  vánoční akce
12/12 16:00  Česko zpívá koledy - Rosa bude mít připravenu jednu z dílniček v Muzeu ČT
14/12 9:00     Přijďte pobejt, vánoční posezení s ochutnávkou cukroví a vánočními zvyky, v Rose, vánoční pobytné 20 Kč
16/12 10:00  Vánoční trhy na Nádražní ulici, pod záštitou Kulturního centra budou připraveny dílny pro děti

Našlo se usnesení o neodkoupení restaurace Sauna

Jde o usnesení č. 155 ZM v roce 2017, která je dále uvedeno. Starosta města se tedy mohl opřít o názor zastupitelů, kteří si 6. listopadu 2017 nepřáli objekt těsně sousedící s plaveckým bazénem odkoupit. Usnesení bylo v podstatě přijato jednomyslně, je ovšem těžké vzpomínat na podrobnosti, když se během jednání hlasuje o majetkových záležitostech "jako na běžícím pásu", podle hesla "už abychom to měli za sebou". V tomto případě  bylo zřejmě jedním z důvodů neodkoupení to, že objekt KPB je součástí základního jmění společnosti Eko Bi a logické by bylo, kdyby objekt koupila Eko Bi. (O tom může však stejně rozhodnout rada města, která však toto mohla napsat do svého usnesení  č 1024 z 30.10 a nenapsala). Zastupitelům také nebylo řečeno, že Eko Bi realizuje nebo chystá studii na využití tohoto objektu pro rozšíření služeb, ani nevěděli jak moc tato koupě spěchá. Škoda, že součástí tohoto usnesení , které lze hodnotit jako bod "A", nebylo také nějaké "B", tedy informace o tom, že v jednání o odkoupení bude pokračovat společnost Eko Bi. Teď už víme, že jde o strategický prostor pro jakékoliv rozšíření bazénu a odkoupení mělo význam i v případě, že by se žádná další  úprava neprováděla. Můžeme uvažovat i tak, že mít restauraci v těsném sousedství bazénu není špatné, zvlášť pokud by byly pro rozšíření nabídky služeb jiné prostory. Existují, ale jsou moc drahé....
Hledané usnesení má číslo č. 155/2017:  Zastupitelstvo města neschvaluje výkup pozemku stpč. 1208, jehož součástí je budova čp. 620 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, za kupní cenu 2 000 000 Kč, dle nabídky ze dne 05.09.2017. (viz usnesení RM č. 1.024 ze dne 30.10.2017) Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
Místo si oblíbil i T.G. Masaryk

Odborný léčebný ústav v Jevíčku se pyšní opravenými lehárnami. Obnovu historické budovy bývalé Zemské jubilejní léčebny plicní císaře Františka Josefa I. rozdělil Pardubický kraj do tří etap s celkovými náklady 15,1 milionu korun. Částkou 1,9 milionu korun přispělo také Ministerstvo kultury České republiky v rámci Program záchrany architektonického dědictví.
„Budovy celého sanatoria postavené v letech 1913 až 1916 byly v roce 2016 prohlášeny nemovitou kulturní památkou, což sice znamená jejich vyšší ochranu, ale všechny opravy jsou také ze strany památkářů o to sledovanější a vše musí být do detailu naplánované a schválené. Proto se celá stavba oproti našemu původnímu kvalifikovanému odhadu prodražila, ale i vzhledem k významu celé léčebny se jedná o investici, která byla nutná,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který připomněl také další výraznou krajskou investici. „Jednou z našich větších investic je úplná rekonstrukce bývalého dětského pavilonu na pavilon plicní rehabilitace. Rekonstrukce je plně hrazena z krajského rozpočtu, který na tuto velkou investici pamatoval částkou téměř 39 milionů korun. Zároveň probíhají opravy na stravovacím objektu, kde se pracuje na zcela nové střeše za přibližně čtyři miliony korun. Pokud vše půjde podle plánu, tak by plicní rehabilitace měla uvítat první pacienty na jaře roku 2019,“ řekl hejtman Netolický k investicím v areálu, který v době svého prezidentství navštívil také Tomáš Garrigue Masaryk.
Účelnost investic do zdravotnických zařízení po celém regionu a zvláštní význam léčebny v Jevíčku spatřuje také krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Léčebna v Jevíčku je svou atmosférou nepochybně mimořádné zdravotnické zařízení, a to nejen v měřítku našeho kraje. Vedle profesionální a přívětivé péče zde máme historicky cenný areál ve velmi klidném místě, tedy s atmosférou téměř královského letoviska. Některé pavilony však byly však dlouhodobě podinvestované. Nyní se nám daří postupně dostávat areál do stavu, který podpoří výbornou péči zdejšího personálu. Část areálu včetně renovace interiérů je tedy ještě před námi.“ uvedl krajský radní Ladislav Valtr. Lehárny slouží pacientům s pneumologickým onemocněním či TBC. „Pacienti s těmito diagnózami jsou hospitalizováni na izolačních lůžkách a nemohou opustit budovu, také proto je rekonstrukce nejen užitečná, ale musí být postupná,“ doplnil radní.
 
Kraj připravuje rekonstrukci Domova mládeže v Kladrubech

Příprava rekonstrukce Domova mládeže pro Střední školu chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem pokračuje výběrem projektanta. Investiční záměr byl schválen radou letos v létě.
„Domov mládeže je v nevyhovujícím stavu, dlouho se tu neinvestovalo, všechny sítě jsou dožilé, vybavení velmi zastaralé. Navíc provoz kolem koní vyžaduje jiné hygienické vybavení, než jsme zvyklí jinde, třeba místnost na umývání holínek a podobně,“ konstatuje hejtman Marin Netolický, který opravy inicioval po své návštěvě.
Vybraný projektant má za úkol zpracovat dokumentaci na rekonstrukci vnitřních prostor včetně výměny potřebných instalací a technologií a pořízení vnitřního vybavení. „Bude potřeba rekonstruovat všechny rozvody elektřiny, vyměnit podlahy, obklady, všechny vnitřní dveře a ventilátory v místnostech. Dokončí se výměna rozvodů vody a kanalizace a vyměněny budou i zařizovací předměty v ubytovacích buňkách. Rekonstrukce se dočká i výtah,“ popisuje projekt 1. náměstek pro majetek a investice Roman Línek.
„Opravovat se bude po jednotlivých patrech tak, aby mohl být zachován provoz Domova mládeže. Po dokončení projektové dokumentace v květnu 2019 budeme soutěžit dodavatele a samotná stavba by tedy mohla začít koncem léta příštího roku,“ sděluje radní pro školství Bohumil Bernášek.