Českotřebovský deník 337/2018 (26/11)
Jak se změnil pohled na sochu Miroslava Tyrše během 14 dnů                          


 

V sobotu 1. prosince bude  několik akcí

01. 12. 2018, 14:00 hodin
Mikulášská besídka. Loutková pohádka a možnost nadílky (přinesené balíčky musí být označeny jménem a příjmením dítěte).
Místo konání: Malá scéna
 
01. 12. 2018, 14:00 – 15:00 hodin
Perníkový advent. Tradiční předvánoční akce ZO ČSOP Podorlicko. Výroba perníkové chaloupky, zdobení perníčků. Přihlášky do 23. 11. na e-mailu pernicky.csop@seznam.cz. S sebou: podložka z kartonu obalená pečícím papírem, barevné zdobení. Vstupné: 60 Kč.
Místo konání: ČSOP Podorlicko
 
01. 12. 2018, 14:00 – 17:00 hodin
Advent. Zdobení perníčků, výroba drobných dárků. Vystoupení dětí z hudebních kroužků, možnost nákupu drobností pro radost. Vstupné: dobrovolné.
Místo konání: DDM Kamarád
 
01. 12. 2018, 16:00 hodin
Vánoce s knihovnou pro celou rodinu. Vánoční zvyky, pro děti vánoční divadelní představení Betlém aneb putování za hvězdou (Divadlo Koráb). Vstupné dobrovolné.
Místo konání: Městská knihovna

Kraj investuje stovky milionů do úspor energií

Úspěšné čerpání peněz z Operačního programu Životní prostředí 2017-2020 může přinést kraji příjmy až 143,5 milionů korun. V různých stadiích realizace je 36 projektů, které pomou snížit výdaje za energie a množství skleníkových plynů. 
„Snažíme se získat co nejvíce peněz na rozvoj v mnoha oblastech. Realizace úspor na našich objektech nám umožňuje využití financí na dalších projektech. Díky těmto investicím se nám daří modernizovat budovy ve vlastnictví kraje a zároveň výrazným způsobem těmito opatřeními snižujeme emise skleníkových plynů,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
V operačním programu kraj realizuje 36 projektů. Ty jsou financovány  „ex-post“. To znamená, že Pardubický kraj, musí výdaje financovat ze svého rozpočtu a dotaci obdrží následovně. „Projekty z Operačního programu životní prostředí jsme začali realizovat v roce 2017. Další nás čekají letos a v následujícím roce. V tuto chvíli je hotovo 9 projektů za 84 mil korun,“ sdělila Hana Štěpánová, radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.
V loňském roce byla úspory realizovány  například v budově  Pedagogicko-psychologické poradny, která má pobočku ve Svitavách. Zde byly náklady 6,5 mil Kč, dotace 1,3 mil. Kč. Ročně zde uspoříme 50 MWh energií a vypustíme do atmosféry o 10 tun CO2 méně než doposud.  V letošním roce byly realizovány projekty na úspory energií například na cestmistrovstvích v Králíkách, Moravské Třebové a Chrudimi. Zde byly náklady 15 mil Kč. V příštím roce se kraj chystá podat dalších 12 žádostí o dotace z Operačního programu.
 
Východní Čechy zaujaly na veletrhu v Lipsku možnostmi kempování

Minulý týden vystavoval Pardubický kraj své turistické možnosti spolu ve spolupráci s agenturou CzechTourism na významném veletrhu cestovního ruchu Touristik  und Caravaning v Lipsku.
Tento veletrh je zacílen hlavně na aktivní turisty a zájem na naší expozici to potvrdil. „Lidé, kteří přicházeli k našemu stánku, se zajímali především o cykloturistiku, běžnou turistiku a kempování. Proto nám přišly velice vhod společné mapy kempů ve východních Čechách, které jsme nedávno vydali ve spolupráci obou našich krajů,“ uvedl radní pro cestovní ruch a sport René Živný.
Vzhledem k tomu, že na první den veletrhu připadal v Německu státní svátek, byla návštěvnost poměrně velká. „Překvapila nás dobrá znalost České republiky ze strany německých turistů. Mnozí z nich hledali méně známé destinace, které ještě sami neobjevili. Německo je pro cestovní ruch našeho kraje důležitým zdrojovou zemí, neboť počty německých turistů v Pardubickém kraji se neustále zvyšují a spolu s Polskem a Slovenskem jsou pro nás nejvýznamnější cílovou skupinou,“ dodal radní Živný.
Pavel Šotola: Poznávali jsme systém péče o ohrožené děti v Nizozemí

Pardubický kraj se už několik let inspiruje v péči o ohrožené děti v zemích, kde s moderními metodami mají již víceleté zkušenosti – ve Velké Británii, Francii, ve Skandinávii nebo teď aktuálně v Nizozemsku, odkud se právě vrátila skupina složená z pracovníků odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví a hlavně z ředitelů jednotlivých zařízení péče o ohrožené děti.
Ústřední náplní programu bylo představení toho, jak vypadá systém ochrany ohrožených dětí a rodin v Nizozemsku. Česká skupina se spolu s Nizozemci zabývala otázkami právního, finančního a organizačního rázu a navštívila rovněž různá zařízení v Groningenu a okolí, která hrají klíčovou roli v řetězci služeb zaměřených na péči o ohrožené děti a rodiny a na jejich ochranu.
Podívali se například do Oddělení ochrany mládeže Armády spásy (jako náš orgán sociálně-právní ochrany dítěte), kde poskytují krizovou pomoc dítěti a rodině. Dítě se maximálně do 6 týdnů vrací zpět k rodině, děti nad 12 let tu mají týdenní pobyty a na víkend se vrací domů, vše je s výraznou podporou ambulantní služby, která pracuje s rodiči i dítětem.
„Tyto poznatky nám dodávají odvahu měnit věci i u nás,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. Navazuje na něj ředitelka Dětského domova v Pardubicích Kateřina Fialová: „V Groningenu jsme viděli, jak je důležitý důraz na včasnou a intenzivní pomoc přímo v rodině. Jejich systém nezbavuje rodiče zodpovědnosti vůči dětem a zároveň dává rodinám důvěru, že problémy s pomocí zvládnou. Návštěva v Nizozemsku mi dala nový impulz k pokračování transformačního procesu v Dětském domově Pardubice a víru, že když to jde jinde, musí to jít i v České republice.“
 
Další zkušenosti mohli zástupci regionu čerpat od organizace, která se zabývá profesionální pěstounskou péčí počínaje náborem pěstounských rodin, přes napojení dítěte na konkrétní pěstouny (matching), až po podporu poskytovanou pěstounským rodinám.
 
„Zaujal mne například institut "víkendové pěstounské péče", kdy biologická či pěstounská rodina, která má ve své péči "náročné" dítě nebo děti (např. s výchovnými problémy, mentálním hendikepem či zdravotním postižením) může využívat odlehčení na víkend v prověřené a zkušené rodině. Pečující rodič tak může načerpat v této době další potřebné síly a odpočinout si. Klesá tak rozhodně riziko selhání v pečující rodině,“ uvádí jeden z příkladů dobré praxe v Nizozemsku ředitelka Dětského centra Veská Markéta Tauberová. 
 
Navštívili také největšího poskytovatele specializované péče o mládež v regionu, společnost Elker. Ta za posledních 10 let omezila svou lůžkovou kapacitu na polovinu a seznámila zejména ředitele našich zařízení s tím, jak celý tento proces probíhal.
„Všichni byli velmi vstřícní ve sdílení zkušeností a dostalo se nám i pozornosti komisaře krále, který nás přijal ve svém úřadě a velmi věcně hovořil o nedávných změnách v systému. On sám se podílel na transformaci systému péče o ohrožené děti a vysvětlil nám i důvody přechodu péče na úroveň obcí zahrnujících cca 30 tisíc obyvatel,“ sdělil Pavel Šotola.
Návštěvu Nizozemí ukončili účastníci seminářem na Hanze University v Groningenu. „Setkání s paní děkankou, představení metodické práce s ohroženými rodinami, ale i systém celoživotního vzdělávání byly pro nás inspirací a věříme, že také pro ředitele našich dětských domovů a dětských center,“ dodala vedoucí sociálního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje Helena Zahálková.