Českotřebovský deník 341/2018 (30/11)
Naplno se vánoční strom rozzáří na Starém náměstí v neděli 2. prosince 

Zkoušely se jednotlivé sekce již včera, dnes už je celkový dojem komplexní, slavnostní a zajímavý.  V neděli se přijďte podívat! Zatím můžeme porovnávat, jaké vánoční stromy jsme měli na Starém náměstí v České Třebové loni (foto z 2.12.2017) a předloni (foto Luboše Kozla  z 29.11. 2016)

Na stránkách města Česká Třebová jsou již vyhlášeny dotační programy pro rok 2019. Jedná se o:

dotace z Programu na podporu sportovní činnosti mládeže a odměny
trenérům mládeže pro rok 2019, které se podávají do 31.01.2019,

dotace z Programu na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a
kulturních zařízení pro rok 2019, u kterých je termín podání do 28.02.2019,

dotace z Programu na podporu mezinárodních akcí v rámci EU a Norska pro
rok 2019, které se podávají do 28.02.2019,

dotace z Programu na podporu kultury a vzdělávání pro rok 2019,

dotace z Programu na podporu sportovních akcí pro rok 2019,

dotace z Programu na podporu vrcholového sportu pro rok 2019,

a dále dotace individuální.

Bližší informace o jednotlivých programech najdete na stránkách:
https://www.ceska-trebova.cz/, nebo na odboru školství, kultury a tělovýchovy.
České dráhy budou provozovat regionální dopravu v kraji do roku 2029

Je to dobrá zpráva i pro českotřebovské železničáře, protože s tím souvisí zajištění pracovních míst  v provozu i v opravárenství. Českotřebovské depo, nebo správněji provozní jednotka, která zajišťuje regionální dopravu na vedlejších i hlavních tratích navíc dostane i nové stroje. Současná provozuschopnost  stávajícího parku ukazuje, že to je hodně potřeba. Přitom jsou ovšem ty nejstarší vozy možná nejspolehlivější.
Schola u sv. Prokopa Vás srdečně zve na 28. adventní koncert 

Neděle 9.12.2018  v 16.00 hodin v kostele sv. Prokopa v Dlouhé Třebové
 Účinkují:  Schola u sv. Prokopa, Smíšený pěvecký sbor Campanula Dolní Dobrouč
 
Charitativní akce, kde si můžete nakoupit dárek pro své blízké

Do charitativní akce se můžete zapojit s Vašimi dětmi, vyrobit dárek pro Pavlíka Kvapila, který se bude na jarmarku prodávat. Jarmark se koná dne  7. prosince 2018 od 14 do 17hodin. Charitativní vánoční jarmark – pro Pavlíka Kvapila (15 let), žák  ZŠ Dobrovského,  který onemocněl nevyléčitelnou atrofií svalů Duchennova typu. Je závislý na pomoci druhých.   
Charitativní jarmark organizuje pan učitel Mgr. Pavel Resler: E-mail:  Pavel.Resler@seznam.cz , tel. 604952020 -  ZŠ Lanškroun, balíčky prosím zašlete paní učitelce  - Mgr. Evě Vetché, Mgr. Janě Kmentové. E-mail:  jana.kmentova@centrum.cz, tel. 774875850.
Můžete dárek odeslat poštou na adresu Základní škola Dobrovského 630 563 01 Lanškroun - s věnováním, kdo ho vyrobil, daroval, prosím dárek oceňte – (nalepte cenu).
Setkání podporovatelů sportovních akcí v regionu

V měšťanském pivovaru v Hylvátech se v pátek večer setkali přátelé a sponzoři významných sportovních akcí v regionu - tenisového turnaje Rieter open a Velké ceny města Česká Třebová v cyklomaratonu.  Setkání zorganizovala agentura Vaněk Agency ve spolupráci se společností Rieter CZ, který je hlavním partnerem obou akcí.  Na schůzce se ukázalo, že další vývoj může být spojen se změnou. Týká se to především  letního tenisového turnaje, který se konal v Ústí nad Orlicí dvě desítky let jako mezinárodní mistrovství ČR, aby se pak proměnil na  tenisový turnaj mezinárodního charakteru, ve kterém se bojuje o body v žebříčku ATP. A tak pořadatel Vladimír Vaněk chystá změnu, novou sportovní lahůdku.
Zato další pokračování českotřebovského cyklomaratonu nijak ohroženo není, byl již stanoven i termín dalšího ročníku, který bude 23. červa 2019. Nadále se pojede kratší závod na 25km a delší padesátikilometrový. Ten cyklisty zavede až dále za Semanín a potom i za Malý Přívrat, nebudou dvě kola, nebude se uprostřed závodu projíždět stadionem a především nebude třeba hlídat průjezd již notně dlouhého roztrhaného startovního pole přes křižovatky ve městě (aby byla zajištěna bezpečnost závodníků), jako tomu bylo dosud.  Nově zvolená trasa bude organizačně jednodušší a tím také bezpečnější.  Podrobnější informace bude ve zvláštním článku (zřejmě v neděli).
Učebna češtiny v Užhorodě. Kraj pomáhá se vzděláváním na Zakarpatí

Zástupci Pardubického kraje otevřeli v rámci pracovní cesty do Zakarpatí rekonstruovanou učebnu českého jazyka na Užhorodské státní univerzitě. Kraj podpořil vzdělávání zdejších studentů částkou 300 tisíc korun. Druhou zastávkou krajské delegace byly Korytňany, kde kraj podpořil částkou 500 tisíc korun rekonstrukci a nákup nábytku ve zdejší mateřské škole. „
Na Užhorodské univerzitě funguje katedra bohemistiky, kterou navštěvují studenti, jejichž cílem je následně získat práci v České republice. Vzhledem k podmínkám výuky a možnostem univerzity jsme podpořily vybavení a rekonstrukci počítačové učebny, která dnes patří mezi nejmodernější v rámci celé univerzity, částkou 300 tisíc korun. I díky pomoci české lektorky, se tak studenti mohou efektivněji připravovat na studium či práci u nás,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Společně s vedením univerzity jsme se domluvili, že pro příští rok připravíme projekt na výměnu studentů, kteří budou moci 14 dní chodit do některé z našich středních škol a komunikovat se svými vrstevníky,“ řekl k připravovanému projektu hejtman.
Ten společně s dalšími zastupiteli navštívil také obec Korytňany nedaleko Užhorodu. Zde v letošním roce kraj přispěl nejprve částkou 400 tisíc korun na kompletní rekonstrukci mateřské školy a následně částkou 100 tisíc korun na pořízení nábytku ve druhém zařízení v obci. „Jedná se již o několikátý objekt školy či školky, jehož rekonstrukci jsme z krajského rozpočtu podpořili. Díky fondu ViZa máme jistotu, že budou finanční prostředky vynaloženy skutečně na projekty, které jsou schválené. Navíc vždy chceme minimálně stejný příspěvek také od ukrajinské strany,“ sdělil hejtman Netolický.
Koločavská nemocnice zachraňuje i české turisty.
Díky kraji dostává moderní tvář

Rok poté, co Pardubický kraj daroval do nemocnice v Koločavě sanitní vůz, byla dokončena první etapa rekonstrukce tohoto zdravotnického zařízení. Kraj poskytl částku 500 tisíc korun. V rámci plánované druhé etapy přislíbil hejtman v příštím roce obdobnou částku. Zástupci regionu zároveň nemocnici předali ultrazvuk, který dříve sloužil v Orlickoústecké nemocnici a při průběžné obnově vybavení již nebyl potřebný. Do současné doby byl nejbližší ultrazvuk ve 30 kilometrů vzdáleném městě Mižhiri.
„Koločavská nemocnice je velmi důležitá nejen pro místní obyvatele, ale také pro turisty včetně těch českých. V minulosti již podle místních obyvatel několikrát pomohla při záchraně života českých návštěvníků Karpat.  Ti do kraje Ivana Olbrachta a Nikoly Šuhaje jezdí čím dál více, a proto chceme přispět k tomu, aby se jim v případě potřeby dostalo co nejlepší péče. Také proto jsme minulý rok darovali sanitní vůz a v letošním roce kromě dokončení první etapy rekonstrukce nemocnice darujeme také ultrazvuk z Orlickoústecké nemocnice. Koločava dosud tento přístroj neměla a pacienti museli jezdit přes hřeben do 30 kilometrů vzdáleného Mižhiri,“ řekl hejtman Martin Netolický. „V příštím roce předložíme v rámci pokračující spolupráce se Zakarpatím návrh na uvolnění dalších 500 tisíc na druhou etapu. Ukrajinská strana se zavázala, že k této částce přidá jeden milion korun, což je i více než běžně po partnerech požadujeme. Tímto se ukazuje, že je pro ně samotné projekt velmi důležitý a rozhodně má smysl,“ doplnil hejtman Netolický.