Přeji Vám, abyste byli aspoň tak dobří jako my                  
Tato slova  mi budou znít v uších  ještě hodně dlouho.
Byla pronesena na ustavujícím jednání zastupitelstva města odstupujícím starostou, když od srdce děkoval za unikátní šestnáctiletou spolupráci svým místostarostům Ing. Jaromíře Žáčkové a Dobromilu Keprtovi. Stáli společně v čele města rekordní počet let a dokázali za tu dobu naše město proměnit k lepšímu. Každý kdo chodí po ulicích města musí poznat, co všechno je tu za poslední léta nové a změněné.
Jenže starostové přicházejí a také odcházejí.
Voliči rozhodli o změně a v souladu s výsledkem voleb vzniklo i nové vedení města, kterému je třeba držet palce, aby dokázalo zase posunout rozvoj České Třebové dál na novou vyšší úroveň. Nedůvěra a skepse není na místě, nově zvolené orgány mají všechny předpoklady k tomu, aby opět pokračovaly v přeměně České Třebové na moderní  a upravené město, ve kterém se nám Českotřebovákům dobře žije. Aby bylo přívětivým a vstřícným městem pro jeho občany i podnikatele. Těžko očekávat, že by neměly nastat změny. (Snad právě proto je v některých zemích ustanoveno, že ve funkci může být starosta jen dvě volební období za sebou).
Již od prvních dní po převzetí funkcí lze již vypozorovat mnohé. Nové vedení města přináší přinejmenším nový týmový styl práce, úkoly se nerozdělují bez zevrubného projednání, respektují se názory radních. Záměry nového vedení města a nikde nenapsané dohody nevznikají za zavřenými dveřmi starostovy kanceláře. Noví lidé přinášejí nové myšlenky a nové přístupy, nové priority. Rozhodně se nejede ve starých kolejích.
Základem je samozřejmě koaliční program. Jenže nelze tvořit bez návaznosti na předchozí období. Dosavadní vedení města připravovalo projekty ve velkém stylu na dlouhá léta dopředu, jako by mělo vše beze změny pokračovat. Je třeba přehodnotit všechny dosavadní projekty, jejich soulad se záměry nové radniční koalice, jejich přínos, finanční náročnost i stav jejich rozpracovanosti. Jsou ovšem také aktuální problémy a úkoly, které se odložit nedají a nelze je neřešit. O to je všechno složitější.
 
MILAN MIKOLECKÝ