Socha sv. Václava pro Libchavy

vznikla ve lhotecké kovárně

Františka Bečky

V neděli dne 28. října byla v Libchavách odhalena nově instalovaní socha sv. Václava, dílo uměleckého kováře Františka Bečky.  Po loni instalované soše sv. Prokopa před kostelem v Dlouhé Třebové to je další  vydařené dílo, které má svůj původ ve lhotecké kovárně. Měl jsem možnost  postupně sledovat, jak socha vznikala, ale nesměl jsem její snímky zveřejňovat.  Některé fotografie z procesu vzniku sochy nyní uvádím. František trávil v dílně skutečně hodně času, brnění pro světce zkoušel na své vlastní postavě. Pro svou práci potřeboval i posilu - pomáhala i manželka, měla pro pracovní finiš v září a říjnu velké pochopení. 

Ocelová socha sv. Václava s mečem, štítem a praporcem zachycuje českého světce v životní velikosti a je v Libchavách umístěna na kamenném podstavci . Je zde pouze několik dní a již mám dobré ohlasy od všech, kteří Libchavy za účelem shlédnutí nového sv. Václava navštívili.

Svatý Václav (907 – 28. září 935) byl českým knížetem a světcem, který je považován za hlavního patrona české země. Český kníže Václav I. byl synem knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry, která byla dcerou knížete Havolanů (polabští Slované). Jeho prarodiči byli první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a jeho žena svatá Ludmila.
Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, patron české země, mučedník, postava, jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy. Václavova obliba je také daná dlouhou církevní tradicí, později byla posílena obrozeneckými potřebami. Kult, ke kterému se nakonec obrátil i samotný Boleslav, se začal výrazně projevovat od druhé poloviny 11. století. Vyzdvihované přednosti jsou: zbožný a mravný život, horlivost pro čest a slávu Boží, péče o rozšíření křesťanské víry v celém národě, stavba četných křesťanských chrámů, častá návštěva bohoslužeb, všestranné konání skutků milosrdenství a lásky. Václav ctil svou matku, pečoval o chudinu, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala křivda, byl osobně statečný, výborný jezdec na koni. Toto vše se dle tradice událo v období mezi jeho 18. a 22., resp 28. rokem života až do jeho smrti.

Situace z pátku 12. října


  • Po dokončení helmice a světcova obličeje  byla socha naložena na vozík, odvezena do Hradce Králové, které získala protikorozní ochranu v zinkové lázni (viz fotografie "stříbrného" Václava aby potom zpět v kovárně socha získala měděnou patinu a zlacení. Poslední práce byly potom prováděny v pronajaté garáži u obecního úřadu v Dlouhé Třebové, kde již bylo dílo předvedeno v úterý 23. října starostce obce Libchavy Janě Hodovalové. Právě z tohoto dne jsou další fotografie


    A ještě sv. Václav na podstavci v Libchavách